Show simple item record

How do first graders understand fairness? Moral reasoning in the primary social sciences
dc.contributor.advisorDvořáková, Michaela
dc.creatorSíbrová, Radka
dc.date.accessioned2019-10-18T09:09:18Z
dc.date.available2019-10-18T09:09:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110118
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vnímáním pojmu spravedlnost žáky prvního stupně základní školy. Cílem této práce je blíže poznat způsoby, jakými děti na prvním stupni základní školy uvažují o spravedlnosti a co považují za spravedlivé a nespravedlivé. V teoretické části jsou popsány přístupy k tématu z hlediska psychologie, pedagogiky i etiky. Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje pojmu spravedlnost a možným výkladům tohoto slova. V druhé kapitole si čtenář přečte o různých koncepcích morálního usuzování. Práce seznamuje čtenáře s koncepcí morálního vývoje od Jeana Piageta a se stadiálním modelem Lawrence Kohlberga. Dále jsou v práci popsány teorie morálního usuzování některých Kohlbergových následovníků či kritiků. Třetí kapitola identifikuje některé determinanty, které mohou ovlivnit morální usuzování u žáků prvního stupně základní školy. Předmětem praktické části je výzkumná sonda týkající se morálního usuzování žáků. Tato výzkumná sonda pracuje s morálním dilematem od Jeana Piageta. Morální dilema se týká vnímání spravedlnosti a pracuje se spravedlivým trestem. Toto dilema je s žáky probíráno v rámci skupinových rozhovorů. Výzkumná sonda byla realizovaná se žáky druhé a třetí třídy základní školy. Výstupem práce jsou doporučení a náměty pro učitele.cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the concept of fairness perception by pupils of primary school. The aim of this work is to get to know the ways in which children at primary school think about fairness and what they consider fair and unfair. The theoretical part describes approaches to the topic in terms of psychology, pedagogy and ethics. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter deals with the concept of fairness and possible interpretations of this word. In the second chapter, the reader reads about the different concepts of moral reasoning. The thesis introduces the reader to the concept of moral development by Jean Piaget and the stage theory of Lawrence Kohlberg. The thesis also describes some theories of moral reasoning created by some of Kohlberg's followers or critics. The third chapter identifies some determinants that can influence moral reasoning when dealing with primary school pupils. The practical part consist of a research probe concerning the moral reasoning of pupils. This research probe works with a moral dilemma created by Jean Piaget. The moral dilemma concerns the perception of fairness and works with fair punishment. This dilemma is discussed with pupils in group interviews. The research probe was conducted with pupils of the second and third grade...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmorálkacs_CZ
dc.subjectmorální usuzovánícs_CZ
dc.subjectspravedlnostcs_CZ
dc.subjectvývoj morálního usuzovánícs_CZ
dc.subjectspravedlivý trestcs_CZ
dc.subjectmoralityen_US
dc.subjectmoral reasoningen_US
dc.subjectfairnessen_US
dc.subjectfair punishmenten_US
dc.subjectdevelopement of moral reasoningen_US
dc.titleJak žáci na prvním stupni vnímají spravedlnost? Morální usuzování žáků 1. stupně ZŠ v rámci výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho světcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-09
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId201525
dc.title.translatedHow do first graders understand fairness? Moral reasoning in the primary social sciencesen_US
dc.contributor.refereeRybák, David
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá vnímáním pojmu spravedlnost žáky prvního stupně základní školy. Cílem této práce je blíže poznat způsoby, jakými děti na prvním stupni základní školy uvažují o spravedlnosti a co považují za spravedlivé a nespravedlivé. V teoretické části jsou popsány přístupy k tématu z hlediska psychologie, pedagogiky i etiky. Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje pojmu spravedlnost a možným výkladům tohoto slova. V druhé kapitole si čtenář přečte o různých koncepcích morálního usuzování. Práce seznamuje čtenáře s koncepcí morálního vývoje od Jeana Piageta a se stadiálním modelem Lawrence Kohlberga. Dále jsou v práci popsány teorie morálního usuzování některých Kohlbergových následovníků či kritiků. Třetí kapitola identifikuje některé determinanty, které mohou ovlivnit morální usuzování u žáků prvního stupně základní školy. Předmětem praktické části je výzkumná sonda týkající se morálního usuzování žáků. Tato výzkumná sonda pracuje s morálním dilematem od Jeana Piageta. Morální dilema se týká vnímání spravedlnosti a pracuje se spravedlivým trestem. Toto dilema je s žáky probíráno v rámci skupinových rozhovorů. Výzkumná sonda byla realizovaná se žáky druhé a třetí třídy základní školy. Výstupem práce jsou doporučení a náměty pro učitele.cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the concept of fairness perception by pupils of primary school. The aim of this work is to get to know the ways in which children at primary school think about fairness and what they consider fair and unfair. The theoretical part describes approaches to the topic in terms of psychology, pedagogy and ethics. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter deals with the concept of fairness and possible interpretations of this word. In the second chapter, the reader reads about the different concepts of moral reasoning. The thesis introduces the reader to the concept of moral development by Jean Piaget and the stage theory of Lawrence Kohlberg. The thesis also describes some theories of moral reasoning created by some of Kohlberg's followers or critics. The third chapter identifies some determinants that can influence moral reasoning when dealing with primary school pupils. The practical part consist of a research probe concerning the moral reasoning of pupils. This research probe works with a moral dilemma created by Jean Piaget. The moral dilemma concerns the perception of fairness and works with fair punishment. This dilemma is discussed with pupils in group interviews. The research probe was conducted with pupils of the second and third grade...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV