Show simple item record

Environmental education as part of geographical education
dc.contributor.advisorMatějček, Tomáš
dc.creatorBartoš, Jan
dc.date.accessioned2021-03-26T07:13:21Z
dc.date.available2021-03-26T07:13:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110105
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá environmentální výchovou jako součástí geografického vzdělávání. Environmentální výchova představuje jedno z průřezových témat, jehož implementace do výuky je dle platných kurikulárních dokumentů závazná a toto téma by mělo být rozvíjeno ve všech oblastech vzdělávání. Cílem práce je přinést zjištění, která rozšíří poznání o tom, jakým způsobem učitelé naplňují cíle environmentální výchovy, resp. gramotnosti na českých školách. Dále je zjišťováno, jakou roli v naplňování těchto cílů hraje geografie, resp. vzdělávací předmět zeměpis. Ze zvoleného cíle vyplývají následující výzkumné otázky: Které oblasti environmentální gramotnosti jsou u žáků ve výuce rozvíjeny? o Jakým způsobem k jejich naplňování dochází? Které vyučovací předměty se podle koordinátorů EVVO nejvíce podílejí na realizaci průřezového tématu environmentální výchova o Jakou roli v realizaci hraje zeměpis? Učitelé jsou pro žáky jedním z hlavních zdrojů informací o této problematice. Proto byla také zjišťována environmentální gramotnost vybrané skupiny učitelů a studentů učitelství. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou diskutována obecná východiska environmentální výchovy. V této části je kladen důraz na vzájemné propojení s geografií. Na tuto teoretickou část navazují výzkumné sondy,...cs_CZ
dc.description.abstractThis dissertation deals with environmental education as part of geographical education.Theenvironmentaleducationisoneofcross-curriculartopic(subject)thatis obligatoryaccordingtovalidcurriculardocumentsandshouldbedevelopedinallareasof education.Theaimofthisthesisistobringthefindingsthatwillbroadentheknowledgeof howteachersfulfilltheobjectivesofenvironmentaleducation,respectivelyofliteracyin Czechschools.Furthermore,itisexaminedwhatroleGeography,respectivelyeducational subjectgeography,playsinfulfillingthesegoals.Thefollowingresearchquestionsarisefrom thechosengoal: Whichareasofenvironmentalliteracyaredevelopedwithstudentsinthelessons? o Howdotheycometrue? Whichsubjects,accordingtotheenvironmentaleducationcoordinators,contribute mosttotheimplementationofthecross-curriculartopic(subject)Environmental Education? o Whatroledoessubjectgeographyplayintheimplementation? Teachersareoneofthe mainsourcesofinformationonthisissue.Therefore,the environmentalliteracyofaselectedgroupofteachersandteacherstudents werealso investigated. Thethesisisdividedintothreeparts.Thefirstpartdiscussesthegeneralbasisof environmentaleducation.Inthissection,theemphasisisoninterconnectionwithgeography. Thistheoreticalpartisfollowedbyresearchprobesthatseekanswerstoresearchquestions....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleEnvironmentální výchova jako součást geografického vzdělávánícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-13
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId117118
dc.title.translatedEnvironmental education as part of geographical educationen_US
dc.contributor.refereeRaška, Pavel
dc.contributor.refereeKroufek, Roman
dc.identifier.aleph002294694
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programObecné otázky geografiecs_CZ
thesis.degree.programGeneral Issues in Geographyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csObecné otázky geografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeneral Issues in Geographyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato disertační práce se zabývá environmentální výchovou jako součástí geografického vzdělávání. Environmentální výchova představuje jedno z průřezových témat, jehož implementace do výuky je dle platných kurikulárních dokumentů závazná a toto téma by mělo být rozvíjeno ve všech oblastech vzdělávání. Cílem práce je přinést zjištění, která rozšíří poznání o tom, jakým způsobem učitelé naplňují cíle environmentální výchovy, resp. gramotnosti na českých školách. Dále je zjišťováno, jakou roli v naplňování těchto cílů hraje geografie, resp. vzdělávací předmět zeměpis. Ze zvoleného cíle vyplývají následující výzkumné otázky: Které oblasti environmentální gramotnosti jsou u žáků ve výuce rozvíjeny? o Jakým způsobem k jejich naplňování dochází? Které vyučovací předměty se podle koordinátorů EVVO nejvíce podílejí na realizaci průřezového tématu environmentální výchova o Jakou roli v realizaci hraje zeměpis? Učitelé jsou pro žáky jedním z hlavních zdrojů informací o této problematice. Proto byla také zjišťována environmentální gramotnost vybrané skupiny učitelů a studentů učitelství. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou diskutována obecná východiska environmentální výchovy. V této části je kladen důraz na vzájemné propojení s geografií. Na tuto teoretickou část navazují výzkumné sondy,...cs_CZ
uk.abstract.enThis dissertation deals with environmental education as part of geographical education.Theenvironmentaleducationisoneofcross-curriculartopic(subject)thatis obligatoryaccordingtovalidcurriculardocumentsandshouldbedevelopedinallareasof education.Theaimofthisthesisistobringthefindingsthatwillbroadentheknowledgeof howteachersfulfilltheobjectivesofenvironmentaleducation,respectivelyofliteracyin Czechschools.Furthermore,itisexaminedwhatroleGeography,respectivelyeducational subjectgeography,playsinfulfillingthesegoals.Thefollowingresearchquestionsarisefrom thechosengoal: Whichareasofenvironmentalliteracyaredevelopedwithstudentsinthelessons? o Howdotheycometrue? Whichsubjects,accordingtotheenvironmentaleducationcoordinators,contribute mosttotheimplementationofthecross-curriculartopic(subject)Environmental Education? o Whatroledoessubjectgeographyplayintheimplementation? Teachersareoneofthe mainsourcesofinformationonthisissue.Therefore,the environmentalliteracyofaselectedgroupofteachersandteacherstudents werealso investigated. Thethesisisdividedintothreeparts.Thefirstpartdiscussesthegeneralbasisof environmentaleducation.Inthissection,theemphasisisoninterconnectionwithgeography. Thistheoreticalpartisfollowedbyresearchprobesthatseekanswerstoresearchquestions....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantČinčera, Jan
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990022946940106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV