Show simple item record

The Concept of Place in the Context of Transatlantic Transformations: Socio-Cultural Aspects of Changes in Selected Cities during the 20th Century
dc.contributor.advisorChromý, Pavel
dc.creatorMozr, Tomáš
dc.date.accessioned2021-03-23T21:54:34Z
dc.date.available2021-03-23T21:54:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109923
dc.description.abstractPráce se zabývá konceptem místa a jeho proměn v kontextu transatlantických transformací, které doposud ve stanoveném měřítku stály stranou zájmu odborné veřejnosti. Reprezentantem místa je v dané disertační práci příklad tzv. amerického baru (american bar), kdy tato instituce v první polovině 20. století, obzvláště poté v době mezi dvěma světovými válkami, symbolizovala nově etablovaný kulturní prvek. Fenomén postupně pronikal do celé společnosti a lze na něj nahlížet jako na cestující koncept místa setkání. Hlavním pilířem projektu je zohlednění sociokulturních, ekonomických, demografických či politických hledisek barového prostředí jako osobitého projevu transatlantické komunikace. Stěžejní otázkou konceptu místa tudíž je, zda se na evropském kontinentu jednalo v meziválečném období o vlnu amerikanizace, která se v jednotlivých lokalitách projevovala naprosto unikátním způsobem, a zda tato vlna odrážela rostoucí životní úroveň obyvatel, zatímco se ve Spojených státech (místě původu) formovala tato kultura opět poněkud odlišně (komplikovaná situace v podobě "suché" Ameriky a "žíznivé" Evropy). Zároveň se nabízí otázka, zda šlo pouze o mimořádný projev transatlantických vztahů a vzájemné ovlivňování. Tím by byl prokázán předpoklad o modifikaci původního konceptu v evropském prostředí. Práce je...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the concept of place and its transformation in the context of transatlantic transformations that still till nowadays stood aside the interests of the professional community. Representative place in the thesis is an example of the american bar, where the institution symbolized the newly established cultural elements gradually penetrated into the whole society and to this extent it could be viewed as a passenger concept venue. The main pillar of the thesis is to take into account sociocultural, economic, demographic and political aspects of bar environment as a peculiar manifestation of transatlantic communication. The key question to the concept of place is therefore whether the European continent was in the interwar period under a wave of Americanization, which in various locations showed a totally unique way that reflected the rising standard of living, while within the United States shaped this culture again by different way. On the other side, we meet with the complicated situation in the form of "dry" America and "thirsty" of Europe, or whether it was just an extraordinary manifestation of transatlantic relations and interaction, which would have thus secondarily been demonstrated modifications to the original concept in a European environment. The thesis is designed on...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectkoncept místacs_CZ
dc.subjectdifúze inovacícs_CZ
dc.subjectamerikanizacecs_CZ
dc.subjectamerican barcs_CZ
dc.subjectspeakeasycs_CZ
dc.subjectNew Yorkcs_CZ
dc.subjectLondýncs_CZ
dc.subjectPařížcs_CZ
dc.subjectconcept of placeen_US
dc.subjectdiffusion of innovationen_US
dc.subjectamericanizationen_US
dc.subjectamerican baren_US
dc.subjectspeakeasyen_US
dc.subjectNew Yorken_US
dc.subjectLondonen_US
dc.subjectParisen_US
dc.titleKoncept místa v kontextu transatlantických transformací: socio-kulturní aspekty proměn vybraných metropolí v průběhu 20. stoletícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-12
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId169347
dc.title.translatedThe Concept of Place in the Context of Transatlantic Transformations: Socio-Cultural Aspects of Changes in Selected Cities during the 20th Centuryen_US
dc.contributor.refereeDaněk, Petr
dc.contributor.refereeGibas, Petr
dc.identifier.aleph002294350
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programGeneral Issues in Geographyen_US
thesis.degree.programObecné otázky geografiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csObecné otázky geografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeneral Issues in Geographyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce se zabývá konceptem místa a jeho proměn v kontextu transatlantických transformací, které doposud ve stanoveném měřítku stály stranou zájmu odborné veřejnosti. Reprezentantem místa je v dané disertační práci příklad tzv. amerického baru (american bar), kdy tato instituce v první polovině 20. století, obzvláště poté v době mezi dvěma světovými válkami, symbolizovala nově etablovaný kulturní prvek. Fenomén postupně pronikal do celé společnosti a lze na něj nahlížet jako na cestující koncept místa setkání. Hlavním pilířem projektu je zohlednění sociokulturních, ekonomických, demografických či politických hledisek barového prostředí jako osobitého projevu transatlantické komunikace. Stěžejní otázkou konceptu místa tudíž je, zda se na evropském kontinentu jednalo v meziválečném období o vlnu amerikanizace, která se v jednotlivých lokalitách projevovala naprosto unikátním způsobem, a zda tato vlna odrážela rostoucí životní úroveň obyvatel, zatímco se ve Spojených státech (místě původu) formovala tato kultura opět poněkud odlišně (komplikovaná situace v podobě "suché" Ameriky a "žíznivé" Evropy). Zároveň se nabízí otázka, zda šlo pouze o mimořádný projev transatlantických vztahů a vzájemné ovlivňování. Tím by byl prokázán předpoklad o modifikaci původního konceptu v evropském prostředí. Práce je...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the concept of place and its transformation in the context of transatlantic transformations that still till nowadays stood aside the interests of the professional community. Representative place in the thesis is an example of the american bar, where the institution symbolized the newly established cultural elements gradually penetrated into the whole society and to this extent it could be viewed as a passenger concept venue. The main pillar of the thesis is to take into account sociocultural, economic, demographic and political aspects of bar environment as a peculiar manifestation of transatlantic communication. The key question to the concept of place is therefore whether the European continent was in the interwar period under a wave of Americanization, which in various locations showed a totally unique way that reflected the rising standard of living, while within the United States shaped this culture again by different way. On the other side, we meet with the complicated situation in the form of "dry" America and "thirsty" of Europe, or whether it was just an extraordinary manifestation of transatlantic relations and interaction, which would have thus secondarily been demonstrated modifications to the original concept in a European environment. The thesis is designed on...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantBičík, Ivan
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV