Show simple item record

Detection and variation of the crayfish plague pathogen in selected crayfish populations
Detekce a variabilita patogenu račího moru ve vybraných populacích raků
dc.contributor.advisorPetrusek, Adam
dc.creatorMojžišová, Michaela
dc.date.accessioned2019-10-17T14:21:53Z
dc.date.available2019-10-17T14:21:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109860
dc.description.abstractRačí mor je tzv. "emerging disease", ktorej pôvodcom je oomycéta Aphanomyces astaci, patogén zaradený medzi 100 najhorších invazívnych nepôvodných druhov na svete. Introdukcia tohto patogénu zo Severnej Ameriky do Európy v druhej polovici 19. storočia, viedla ku kolapsom pôvodných európskych populácii rakov. V dnešnej dobre je A. astaci rozšírený v Európe a rozšíril sa i do iných častí sveta a ohrozuje všetky vnímavé druhy rakov neseveroamerického pôvodu. Ciele tejto diplomovej práce boli 1) poskytnúť informácie o úhynoch rakov na račí mor dokumentovaných v nedávnej dobe a pomocou mikrosatelitových a mtDNA markerov odhaliť, ktoré genotypové skupiny ich spôsobili; 2) otestovať zdravo vyzerajúce pôvodné raky pre potenciálny výskyt chronických infekcii spôsobených A. astaci v Česku. Medzi rokmi 2016 až 2018 bolo potvrdených šesť nových úhynov na račí mor, ktoré zahrňovali najmenej päť rôznych kmeňov A. astaci. Moje výsledky poskytujú prvý dôkaz o tom, že genotypová skupina D spôsobila masové úhyny Astacus astacus a Austropotamobius torrentium v Česku. Sekvenovaním mtDNA boli odhalené dva rôzne haplotypy z D haploskupiny, čo naznačuje dva nezávislé zdroje infekcie pravdepodobne, buď z okrasných rakov prítomných v krajine alebo sa rozšírili zo susediacich krajín. Genotypová skupina A bola zaznamenaná u...cs_CZ
dc.description.abstractCrayfish plague is an emerging disease caused by the oomycete Aphanomyces astaci, a pathogen listed among the 100 World's Worst Invasive Alien Species. It was introduced into Europe in the second half of 19th century from North America and caused collapses of European native crayfish populations. Nowadays, A. astaci is widespread in Europe and has spread also to other parts of the world, threatening all susceptible crayfish of non-North American origin. The aims of this MSc thesis were 1) to provide information about crayfish plague outbreaks from recent years, and by using microsatellite and mtDNA markers reveal A. astaci genotypes involved; 2) to test healthy-looking indigenous crayfish for potential occurrence of chronic infections by A. astaci in Czechia. Six new crayfish plague outbreaks were confirmed from 2016 to 2018, involving at least five distinct pathogen strains. My results provide first evidence of the A. astaci genotype group D causing Astacus astacus and Austropotamobius torrentium mass mortalities in Czechia. MtDNA sequencing revealed two haplotypes of the D haplogroup, indicating two independent sources of infection presumably either from ornamental crayfish or spreading from neighbouring countries. The genotype group A was recorded in two A. astacus mortalities and genotype group...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectračí morcs_CZ
dc.subjectAphanomyces astacics_CZ
dc.subjectchronické infekcecs_CZ
dc.subjectúhynycs_CZ
dc.subjectgenotypcs_CZ
dc.subjectpřenašečics_CZ
dc.subjectcrayfish plagueen_US
dc.subjectAphanomyces astacien_US
dc.subjectchronic infectionsen_US
dc.subjectmortalitiesen_US
dc.subjectgenotypeen_US
dc.subjectvectorsen_US
dc.titleDetekcia a variabilita patogénu račieho moru vo vybraných populáciách rakovsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-10
dc.description.departmentDepartment of Ecologyen_US
dc.description.departmentKatedra ekologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId198045
dc.title.translatedDetection and variation of the crayfish plague pathogen in selected crayfish populationsen_US
dc.title.translatedDetekce a variabilita patogenu račího moru ve vybraných populacích rakůcs_CZ
dc.contributor.refereeBuřič, Miloš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEcologyen_US
thesis.degree.disciplineEkologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra ekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Ecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEcologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csRačí mor je tzv. "emerging disease", ktorej pôvodcom je oomycéta Aphanomyces astaci, patogén zaradený medzi 100 najhorších invazívnych nepôvodných druhov na svete. Introdukcia tohto patogénu zo Severnej Ameriky do Európy v druhej polovici 19. storočia, viedla ku kolapsom pôvodných európskych populácii rakov. V dnešnej dobre je A. astaci rozšírený v Európe a rozšíril sa i do iných častí sveta a ohrozuje všetky vnímavé druhy rakov neseveroamerického pôvodu. Ciele tejto diplomovej práce boli 1) poskytnúť informácie o úhynoch rakov na račí mor dokumentovaných v nedávnej dobe a pomocou mikrosatelitových a mtDNA markerov odhaliť, ktoré genotypové skupiny ich spôsobili; 2) otestovať zdravo vyzerajúce pôvodné raky pre potenciálny výskyt chronických infekcii spôsobených A. astaci v Česku. Medzi rokmi 2016 až 2018 bolo potvrdených šesť nových úhynov na račí mor, ktoré zahrňovali najmenej päť rôznych kmeňov A. astaci. Moje výsledky poskytujú prvý dôkaz o tom, že genotypová skupina D spôsobila masové úhyny Astacus astacus a Austropotamobius torrentium v Česku. Sekvenovaním mtDNA boli odhalené dva rôzne haplotypy z D haploskupiny, čo naznačuje dva nezávislé zdroje infekcie pravdepodobne, buď z okrasných rakov prítomných v krajine alebo sa rozšírili zo susediacich krajín. Genotypová skupina A bola zaznamenaná u...cs_CZ
uk.abstract.enCrayfish plague is an emerging disease caused by the oomycete Aphanomyces astaci, a pathogen listed among the 100 World's Worst Invasive Alien Species. It was introduced into Europe in the second half of 19th century from North America and caused collapses of European native crayfish populations. Nowadays, A. astaci is widespread in Europe and has spread also to other parts of the world, threatening all susceptible crayfish of non-North American origin. The aims of this MSc thesis were 1) to provide information about crayfish plague outbreaks from recent years, and by using microsatellite and mtDNA markers reveal A. astaci genotypes involved; 2) to test healthy-looking indigenous crayfish for potential occurrence of chronic infections by A. astaci in Czechia. Six new crayfish plague outbreaks were confirmed from 2016 to 2018, involving at least five distinct pathogen strains. My results provide first evidence of the A. astaci genotype group D causing Astacus astacus and Austropotamobius torrentium mass mortalities in Czechia. MtDNA sequencing revealed two haplotypes of the D haplogroup, indicating two independent sources of infection presumably either from ornamental crayfish or spreading from neighbouring countries. The genotype group A was recorded in two A. astacus mortalities and genotype group...en_US
uk.file-availabilityN
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologiecs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV