Show simple item record

Selected gymnastics exercises for flexibility development of hip joints in karate training
dc.contributor.advisorChrudimský, Jan
dc.creatorMalíř, Roman
dc.date.accessioned2019-10-17T14:17:41Z
dc.date.available2019-10-17T14:17:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109835
dc.description.abstractNázev: Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate Cíl: Cílem práce je ověřit vliv typicky gymnastických cvičení na rozvoj flexibility kyčelního kloubu u skupiny karatistů s rozdílnou délkou tréninkové praxe. Metody: Práce je kvaziexperimentálního charakteru. Bylo záměrně vybráno 18 probandů ze dvou skupin - skupina mírně pokročilých (10) a skupina pokročilých (8) ve věku 6-11 let. Probandi absolvovali pohybový program zaměřený na rozvoj flexibility v kyčelních kloubech (cvičení statická, dynamická a s therabandem). Zároveň všichni probandi absolvovali vstupní, 1. kontrolní, 2. kontrolní a výstupní měření pomocí metody SFTR v kyčelních kloubech vždy po čtyřech týdnech pohybového programu. Použité metody: Mann-Whitneyho test, Effect size, metoda SFTR. Výsledky: U obou skupin došlo ke zlepšení kloubního rozsahu v kyčelním kloubu především u 1. kontrolního měření (tzn. po statických cvičeních). Celkově je zaznamenán u obou skupin mírný nárůst od vstupního měření k výstupnímu u všech pohybů. Efekt cvičení na pohyblivost kyčelního kloubu nebyl prokázán, stejně jako vliv rozdílných typů cvičení u obou skupin s rozdílnou délkou tréninkové praxe. Klíčová slova: gymnastika, karate, flexibility, rozvoj, kyčelní kloubcs_CZ
dc.description.abstractTitle: Selected gymnastic exercises for flexibility development of hip joints in karate training Objective: The aim of this thesis is to verify, whether typical gymnastic exercises have an effect on the development of hip joints in a group of karatist with different length of training practice. Methods: This thesis is of quasi-experimental character. 18 probands were intentionally selected from two groups - a group of moderately advanced (10) and a group of advanced (8) aged 6-11 years. Probands have completed a movement program aimed at developing flexibility in the hip joints (static, dynamic and theraband exercises). Meantime all probands underwent initial, first control, second control and output measurements using the SFTR method in the hip joints every four weeks of the movement program. Methods used: Mann-Whitney test, Effect size, SFTR method. Results: In both groups, the joint range in the hip joint was improved, especially in the first control measurement (after static exercises). Overall, there is a slight increase in both groups from input to output for all movements. The effect of the exercise on the mobility of the hip joint was not proved, as well as the effect of different types of exercises in both groups with different length of training practice. Keywords: gymnastics, karate,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectgymnastikacs_CZ
dc.subjectkaratecs_CZ
dc.subjectflexibilitacs_CZ
dc.subjectrozvojcs_CZ
dc.subjectkyčelní kloubcs_CZ
dc.subjectgymnasticsen_US
dc.subjectkarateen_US
dc.subjectflexibilityen_US
dc.subjectdevelopmenten_US
dc.subjecthip jointen_US
dc.titleVybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karatecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-11
dc.description.departmentGymnastikacs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId204738
dc.title.translatedSelected gymnastics exercises for flexibility development of hip joints in karate trainingen_US
dc.contributor.refereeKrištofič, Jaroslav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Education and Sporten_US
thesis.degree.disciplineTělesná výchova a sportcs_CZ
thesis.degree.programTělesná výchova a sportcs_CZ
thesis.degree.programPhysical Education and Sporten_US
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Education and Sporten_US
uk.degree-program.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-program.enPhysical Education and Sporten_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNázev: Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate Cíl: Cílem práce je ověřit vliv typicky gymnastických cvičení na rozvoj flexibility kyčelního kloubu u skupiny karatistů s rozdílnou délkou tréninkové praxe. Metody: Práce je kvaziexperimentálního charakteru. Bylo záměrně vybráno 18 probandů ze dvou skupin - skupina mírně pokročilých (10) a skupina pokročilých (8) ve věku 6-11 let. Probandi absolvovali pohybový program zaměřený na rozvoj flexibility v kyčelních kloubech (cvičení statická, dynamická a s therabandem). Zároveň všichni probandi absolvovali vstupní, 1. kontrolní, 2. kontrolní a výstupní měření pomocí metody SFTR v kyčelních kloubech vždy po čtyřech týdnech pohybového programu. Použité metody: Mann-Whitneyho test, Effect size, metoda SFTR. Výsledky: U obou skupin došlo ke zlepšení kloubního rozsahu v kyčelním kloubu především u 1. kontrolního měření (tzn. po statických cvičeních). Celkově je zaznamenán u obou skupin mírný nárůst od vstupního měření k výstupnímu u všech pohybů. Efekt cvičení na pohyblivost kyčelního kloubu nebyl prokázán, stejně jako vliv rozdílných typů cvičení u obou skupin s rozdílnou délkou tréninkové praxe. Klíčová slova: gymnastika, karate, flexibility, rozvoj, kyčelní kloubcs_CZ
uk.abstract.enTitle: Selected gymnastic exercises for flexibility development of hip joints in karate training Objective: The aim of this thesis is to verify, whether typical gymnastic exercises have an effect on the development of hip joints in a group of karatist with different length of training practice. Methods: This thesis is of quasi-experimental character. 18 probands were intentionally selected from two groups - a group of moderately advanced (10) and a group of advanced (8) aged 6-11 years. Probands have completed a movement program aimed at developing flexibility in the hip joints (static, dynamic and theraband exercises). Meantime all probands underwent initial, first control, second control and output measurements using the SFTR method in the hip joints every four weeks of the movement program. Methods used: Mann-Whitney test, Effect size, SFTR method. Results: In both groups, the joint range in the hip joint was improved, especially in the first control measurement (after static exercises). Overall, there is a slight increase in both groups from input to output for all movements. The effect of the exercise on the mobility of the hip joint was not proved, as well as the effect of different types of exercises in both groups with different length of training practice. Keywords: gymnastics, karate,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Gymnastikacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV