Show simple item record

Fake news genres
Žánry falešného zpravodajství
dc.contributor.advisorŘehořová, Irena
dc.creatorProkypčák, Matej
dc.date.accessioned2020-08-21T22:58:32Z
dc.date.available2020-08-21T22:58:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109693
dc.description.abstractDiplomová práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V teoretickej časti sa zaoberáme základným terminologickým rámcom falošného spravodajstva, vývojom dezinformácií, falošných správ, hoaxov, propagandy a ich formou a podobou, akú nadobúdali. Pozrieme sa tiež na dezinformácie a hoax a propagandu ako na špecifické žánre falošného spravodajstva. V práci ďalej analyzujeme spôsob šírenia hoaxov a dezinformácií a kritériá, podľa ktorých sú hoaxy rozpoznávané aj označované. Dôležitou súčasťou teoretickej časti práce je tiež manipulácia s obsahom a stanovenie si kritérií, na základe ktorých falošné informácie môžeme rozpoznávať. Zameriame sa predovšetkým na elektronickú oblasť a oblasť nových médií, ktoré sú reprezentované najmä sociálnymi sieťami. Vo výskumnej a analytickej časti diplomovej práce sa pozrieme na spôsoby, akými rôzne weby klasifikujú dezinformácie a hoaxy, podľa akých kritérií pristupujú k ich klasifikácii a či sú tieto spôsoby jednoznačné a konzistentné. Druhá dôležitá časť výskumu bude analyzovať postoje tradičných a alternatívnych médií k práci s falošným spravodajstvom a hoaxmi. Pokúsime sa priniesť pohľad oboch zainteresovaných strán, teda zástupcov tradičných médií, ako aj alternatívnych médií.cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis consists of two main parts. In the theoretical part, we deal with the basic terminological framework of fake news, the development of misinformation, fake news, hoaxes, propaganda and their form and the form they acquired. We will also look at misinformation, hoax and propaganda as a specific genre of false news. Furthermore, we analyze the spread of hoaxes and disinformation and the criteria by which hoaxes are recognized and labeled. An important part of the theoretical part of the thesis is also the manipulation with the content and the determination of the criteria on the basis of which false information can be recognized. We will focus primarily on the electronic and new media domains, which are mainly represented by social networks. In the research and analytical part of the thesis we look at the ways in which different sites classify misinformation and hoaxes, by what criteria they approach their classification, and whether these methods are unambiguous and consistent. The second important part of the research will analyze the attitudes of traditional and alternative media to work with false news and hoaxes. We will try to bring a glimpse of both stakeholders, that is to say, representatives of traditional media and alternative media.en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectfalošné spravodajstvocs_CZ
dc.subjectdezinformáciecs_CZ
dc.subjecthoaxcs_CZ
dc.subjectpropagandacs_CZ
dc.subjectmédiács_CZ
dc.subjectelektronická komunikáciacs_CZ
dc.subjectfake newsen_US
dc.subjectdisinformationen_US
dc.subjecthoaxen_US
dc.subjectpropagandaen_US
dc.subjectmediaen_US
dc.subjectelectronic communicationen_US
dc.titleŽánry falešného zpravodajstvísk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-11
dc.description.departmentDepartment of Electronic Culture and Semioticsen_US
dc.description.departmentKatedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId199549
dc.title.translatedFake news genresen_US
dc.title.translatedŽánry falešného zpravodajstvícs_CZ
dc.contributor.refereeŠvantner, Martin
dc.identifier.aleph002293976
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
thesis.degree.disciplineElectronic Culture and Semioticsen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Electronic Culture and Semioticsen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
uk.degree-discipline.enElectronic Culture and Semioticsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V teoretickej časti sa zaoberáme základným terminologickým rámcom falošného spravodajstva, vývojom dezinformácií, falošných správ, hoaxov, propagandy a ich formou a podobou, akú nadobúdali. Pozrieme sa tiež na dezinformácie a hoax a propagandu ako na špecifické žánre falošného spravodajstva. V práci ďalej analyzujeme spôsob šírenia hoaxov a dezinformácií a kritériá, podľa ktorých sú hoaxy rozpoznávané aj označované. Dôležitou súčasťou teoretickej časti práce je tiež manipulácia s obsahom a stanovenie si kritérií, na základe ktorých falošné informácie môžeme rozpoznávať. Zameriame sa predovšetkým na elektronickú oblasť a oblasť nových médií, ktoré sú reprezentované najmä sociálnymi sieťami. Vo výskumnej a analytickej časti diplomovej práce sa pozrieme na spôsoby, akými rôzne weby klasifikujú dezinformácie a hoaxy, podľa akých kritérií pristupujú k ich klasifikácii a či sú tieto spôsoby jednoznačné a konzistentné. Druhá dôležitá časť výskumu bude analyzovať postoje tradičných a alternatívnych médií k práci s falošným spravodajstvom a hoaxmi. Pokúsime sa priniesť pohľad oboch zainteresovaných strán, teda zástupcov tradičných médií, ako aj alternatívnych médií.cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis consists of two main parts. In the theoretical part, we deal with the basic terminological framework of fake news, the development of misinformation, fake news, hoaxes, propaganda and their form and the form they acquired. We will also look at misinformation, hoax and propaganda as a specific genre of false news. Furthermore, we analyze the spread of hoaxes and disinformation and the criteria by which hoaxes are recognized and labeled. An important part of the theoretical part of the thesis is also the manipulation with the content and the determination of the criteria on the basis of which false information can be recognized. We will focus primarily on the electronic and new media domains, which are mainly represented by social networks. In the research and analytical part of the thesis we look at the ways in which different sites classify misinformation and hoaxes, by what criteria they approach their classification, and whether these methods are unambiguous and consistent. The second important part of the research will analyze the attitudes of traditional and alternative media to work with false news and hoaxes. We will try to bring a glimpse of both stakeholders, that is to say, representatives of traditional media and alternative media.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990022939760106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV