Show simple item record

Reportage photography and its informative value
Reportážna fotografia a jej výpovedná hodnota
dc.contributor.advisorČerný, Vladimír
dc.creatorGorcovská, Laura
dc.date.accessioned2020-08-25T13:50:57Z
dc.date.available2020-08-25T13:50:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109683
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá otázkou reportážnej fotografie a mediálnym zdelením nami vybraného vizuálneho obrazu. Pôjde o obraz sýrskeho utečenca Aylana Kurdiho z roku 2015, ktorého fotografia odkazuje na vecný problém utečeneckej krízy v Európe. Práca ponúka semiotický prístup k zvoleným fotografiám zachytávajúcim rovnaký obraz z rôznej perspektívy. Perspektíva je v našom prípade dôležitá, pretože ide spornú fotografiu v otázkach etickej normy. Preto sa sústredíme i na spôsob, akým sa vybrané média vyrovnali s touto problematikou. Práca poukazuje na znaky, ktoré by mala reportážna fotografia obsahovať a ako sa menia z hľadiska toho, aké médium fotografiu sprostredkuje v závislosti od sprievodného titulného textu, perexu či skladby slov doplňujúcich fotografiu. Upriamime sa i na to, ako je daná fotografia začlenená do kontextuálneho rámca zvolených médií. Vedľajší cieľ práce bude porovnať výsledky analýzy vybraného obrazu v jednotlivých zvolených periodikách a porovnať prípadné odlišnosti v rámci ich interpretácie i kontextu, do ktorého je fotografia posadená. Práca vychádza predovšetkým z teoretických konceptov Rolanda Barthesa na konkrétnom vizuálnom zdelení daným vybraným médiom. Základné sledované ukazovatele sú koncepty denotácie, konotácie a mýtusu, pričom sledujeme vzťah medzi textom a...cs_CZ
dc.description.abstractOur thesis is dealing with case of reportage photography and medial sharing of our choosen visual image. We have choosen an image of syrian refugee Aylan Kurdi from 2015, whose photo is refering the problem of refugee crisis in Europe. The thesis is focused on semiotic approach of selected photographies, which are showing the same picture from different perspectives. In our case is perspective very important part of thesis, because these photographies are very questionable on ehtical principes. Therefore, we are also focused on the way, how the media deal with this issue. Our thesis points the signs of reportage photography and also monitor their changes, which depends on the medium, title, perex and composition of words completing photography.We are also focused on contextual framework of photography in choosen media. The secondary objective of our thesis is the comparision of results of analysis of selected picture published in individual selected media and comparision of differences in interpretation and photography context. Thesis is primaly based on theoretical concepts of Roland Bathers on specific visual sharing of selected media. Monitored indicators are the concepts of denotation, conotation and myth, while we are focused on connection between text and image and interpretation in selected...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectsemioticsen_US
dc.subjectanalysisen_US
dc.subjectdenotationen_US
dc.subjectconnotationen_US
dc.subjectmythen_US
dc.subjectBarthesen_US
dc.subjectreportage photographyen_US
dc.subjectimageen_US
dc.subjecttexten_US
dc.subjectnews mediaen_US
dc.subjectAylan Kurdien_US
dc.subjectrefugee crisisen_US
dc.subjectsemiotikacs_CZ
dc.subjectanalýzacs_CZ
dc.subjectdenotáciacs_CZ
dc.subjectkonotáciacs_CZ
dc.subjectmýtuscs_CZ
dc.subjectBarthescs_CZ
dc.subjectreportážna fotografiacs_CZ
dc.subjectobrazcs_CZ
dc.subjecttextcs_CZ
dc.subjectspravodajské médiacs_CZ
dc.subjectAylan Kurdics_CZ
dc.subjectutečenecká krízacs_CZ
dc.titleReportážna fotografia a jej výpovedná hodnotask_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-11
dc.description.departmentKatedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Electronic Culture and Semioticsen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId187868
dc.title.translatedReportage photography and its informative valueen_US
dc.title.translatedReportážna fotografia a jej výpovedná hodnotacs_CZ
dc.contributor.refereeVáša, Ondřej
dc.identifier.aleph002293966
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
thesis.degree.disciplineElectronic Culture and Semioticsen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Electronic Culture and Semioticsen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
uk.degree-discipline.enElectronic Culture and Semioticsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práca sa zaoberá otázkou reportážnej fotografie a mediálnym zdelením nami vybraného vizuálneho obrazu. Pôjde o obraz sýrskeho utečenca Aylana Kurdiho z roku 2015, ktorého fotografia odkazuje na vecný problém utečeneckej krízy v Európe. Práca ponúka semiotický prístup k zvoleným fotografiám zachytávajúcim rovnaký obraz z rôznej perspektívy. Perspektíva je v našom prípade dôležitá, pretože ide spornú fotografiu v otázkach etickej normy. Preto sa sústredíme i na spôsob, akým sa vybrané média vyrovnali s touto problematikou. Práca poukazuje na znaky, ktoré by mala reportážna fotografia obsahovať a ako sa menia z hľadiska toho, aké médium fotografiu sprostredkuje v závislosti od sprievodného titulného textu, perexu či skladby slov doplňujúcich fotografiu. Upriamime sa i na to, ako je daná fotografia začlenená do kontextuálneho rámca zvolených médií. Vedľajší cieľ práce bude porovnať výsledky analýzy vybraného obrazu v jednotlivých zvolených periodikách a porovnať prípadné odlišnosti v rámci ich interpretácie i kontextu, do ktorého je fotografia posadená. Práca vychádza predovšetkým z teoretických konceptov Rolanda Barthesa na konkrétnom vizuálnom zdelení daným vybraným médiom. Základné sledované ukazovatele sú koncepty denotácie, konotácie a mýtusu, pričom sledujeme vzťah medzi textom a...cs_CZ
uk.abstract.enOur thesis is dealing with case of reportage photography and medial sharing of our choosen visual image. We have choosen an image of syrian refugee Aylan Kurdi from 2015, whose photo is refering the problem of refugee crisis in Europe. The thesis is focused on semiotic approach of selected photographies, which are showing the same picture from different perspectives. In our case is perspective very important part of thesis, because these photographies are very questionable on ehtical principes. Therefore, we are also focused on the way, how the media deal with this issue. Our thesis points the signs of reportage photography and also monitor their changes, which depends on the medium, title, perex and composition of words completing photography.We are also focused on contextual framework of photography in choosen media. The secondary objective of our thesis is the comparision of results of analysis of selected picture published in individual selected media and comparision of differences in interpretation and photography context. Thesis is primaly based on theoretical concepts of Roland Bathers on specific visual sharing of selected media. Monitored indicators are the concepts of denotation, conotation and myth, while we are focused on connection between text and image and interpretation in selected...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990022939660106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV