Show simple item record

The Growing Education at the Selected Elementary Schools
dc.contributor.advisorJančaříková, Kateřina
dc.creatorŠkorpilová, Martina
dc.date.accessioned2019-10-17T13:48:45Z
dc.date.available2019-10-17T13:48:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109675
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výukou pěstitelských prací na vybraných základních školách. V teoretické části je charakterizován předmět Pěstitelské práce a je uvedena stručná historie výuky tohoto praktického předmětu. Dále je věnována pozornost současnému zastoupení pěstitelských prací ve školních vzdělávacích programech, je uveden přehled očekávaných výstupů a obsahu učiva tohoto předmětu a jsou sestaveny možnosti aplikace průřezových témat a mezipředmětových vztahů v jeho rámci. V závěru teoretické části jsou uvedeny prostorové možnosti pro výuku tohoto předmětu, přehled vydaných učebnic a metodických materiálů, možnosti inovace předmětu a jeho souvislost s potravinovou soběstačností a využíváním potravin z místních zdrojů. Praktická část se zabývá nejprve zodpovězením základní výzkumné otázky: Jak probíhá výuka předmětu Pěstitelské práce na vybraných základních školách? Uvedeny jsou charakteristiky jednotlivých škol, je popsán způsob, hodinová dotace a formy výuky tohoto předmětu, vybavení školy pro výuku předmětu a popsány jsou také aktuální, zajímavé a netradiční metody, které mohou posloužit jako příklady dobré praxe výuky Pěstitelských prací. Tyto údaje byly zjišťovány formou kvalitativního výzkumu. Dále se praktická části zabývá zodpovězením vedlejších výzkumných otázek a uvedeny jsou...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with teaching growing at primary schools. In the teoretical part the subject growing is charakterized and there is a brief history of teaching this practical subject. Furthermore, attention is paid to the current representation of growing in school education programs, there is an overview of expected outcomes and content of the subject matter of this course and possibilities of application of cross-curricular themes and interdisciplinary relations within it. At the end of the theoretical part there are spatial possibilities for teaching this subject, possibilities of innovation of subject and its link with food sovereignty and the use of local food. The practical part firstly answering the basic research question: How is the teaching of the subject of cultivation work in selected primary schools? The characteristics of each school are described, the hourly subsidies and forms of teaching of this subject, the equipment of the school for the teaching of the course, and the current, interesting and unconventional methods that can serve as examples of good practice of teaching Cultivation works. These dates were assessed in the form of qualitative research. In addition, the practical part is answering the secondary research questions and the results of the quantitative survey,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectpěstitelské prácecs_CZ
dc.subjectzákladní školycs_CZ
dc.subjectpotravinová soběstačnostcs_CZ
dc.subjectvýuka předmětucs_CZ
dc.subjectdobrá praxecs_CZ
dc.subjectpraktické činnostics_CZ
dc.subjectgrowingen_US
dc.subjectthe elementary schoolsen_US
dc.subjectfood sovereignityen_US
dc.subjectsubject teachingen_US
dc.subjectgood practiceen_US
dc.subjectwork activitiesen_US
dc.titlePěstitelské práce na vybraných základních školáchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-11
dc.description.departmentKatedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId186783
dc.title.translatedThe Growing Education at the Selected Elementary Schoolsen_US
dc.contributor.refereeSkýbová, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Biologyen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologiecs_CZ
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Biologyen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá výukou pěstitelských prací na vybraných základních školách. V teoretické části je charakterizován předmět Pěstitelské práce a je uvedena stručná historie výuky tohoto praktického předmětu. Dále je věnována pozornost současnému zastoupení pěstitelských prací ve školních vzdělávacích programech, je uveden přehled očekávaných výstupů a obsahu učiva tohoto předmětu a jsou sestaveny možnosti aplikace průřezových témat a mezipředmětových vztahů v jeho rámci. V závěru teoretické části jsou uvedeny prostorové možnosti pro výuku tohoto předmětu, přehled vydaných učebnic a metodických materiálů, možnosti inovace předmětu a jeho souvislost s potravinovou soběstačností a využíváním potravin z místních zdrojů. Praktická část se zabývá nejprve zodpovězením základní výzkumné otázky: Jak probíhá výuka předmětu Pěstitelské práce na vybraných základních školách? Uvedeny jsou charakteristiky jednotlivých škol, je popsán způsob, hodinová dotace a formy výuky tohoto předmětu, vybavení školy pro výuku předmětu a popsány jsou také aktuální, zajímavé a netradiční metody, které mohou posloužit jako příklady dobré praxe výuky Pěstitelských prací. Tyto údaje byly zjišťovány formou kvalitativního výzkumu. Dále se praktická části zabývá zodpovězením vedlejších výzkumných otázek a uvedeny jsou...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with teaching growing at primary schools. In the teoretical part the subject growing is charakterized and there is a brief history of teaching this practical subject. Furthermore, attention is paid to the current representation of growing in school education programs, there is an overview of expected outcomes and content of the subject matter of this course and possibilities of application of cross-curricular themes and interdisciplinary relations within it. At the end of the theoretical part there are spatial possibilities for teaching this subject, possibilities of innovation of subject and its link with food sovereignty and the use of local food. The practical part firstly answering the basic research question: How is the teaching of the subject of cultivation work in selected primary schools? The characteristics of each school are described, the hourly subsidies and forms of teaching of this subject, the equipment of the school for the teaching of the course, and the current, interesting and unconventional methods that can serve as examples of good practice of teaching Cultivation works. These dates were assessed in the form of qualitative research. In addition, the practical part is answering the secondary research questions and the results of the quantitative survey,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV