Show simple item record

Private law instruments of environmental protection
dc.creatorVévoda, Jan
dc.date.accessioned2021-05-20T10:59:24Z
dc.date.available2021-05-20T10:59:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/108419
dc.description.abstractSoukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Soukromé právo se věnuje především úpravě vztahů mezi jednotlivci a ochraně jejich individuálních práv, ať již osobnostního nebo majetkového charakteru. Cílem této disertační práce je proto zjistit, zda a jakými způsoby mohou být takto koncipované nástroje soukromého práva využity k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem byla provedena analýza příslušných soukromoprávních institutů, přičemž k bližšímu zkoumání byly vybrány ochrana osobnosti, sousedské právo a prevence a náhrada škod, které jsou nejdůležitějšími prostředky ochrany práv jednotlivce, ať již v rovině jeho osoby, tak jeho majetku. Ochrana osobnosti má v soukromém právu chránit především život, zdraví a soukromí člověka, je však využitelná k nepřímé ochraně životního prostředí před vlivy, které tyto hodnoty stejně jako životní prostředí ohrožují, což ostatně dokládá i rozsáhlá rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Právo žít v příznivém životním prostředí je v českém občanském právu novým institutem, který by mohl mít pro účely environmentální ochrany nemalý potenciál, avšak zatím mu chybí podrobnější úprava a k dispozici není ani judikatura. Sousedské právo slouží k ochraně vlastnictví nemovitostí, jejichž vlastníkům je poskytována ochrana především proti rušivým...cs_CZ
dc.description.abstractPrivate law instruments of environmental protection Abstract Private law deals primarily with the regulation of relations between individuals and the protection of their individual rights, whether personal or property. The aim of this dissertation is therefore to determine whether and how the instruments of private law can be used to protect the environment. For this purpose, an analysis of the relevant private law institutes has been carried out, such as the protection of the personality, neighbourhood law, and the prevention and compensation of damage, which are the most important means of protecting the rights of an individual. Protection of personality in private law is primarily designed to protect the life, health and privacy, but it is useful to indirectly protect the environment from the effects that these values threaten, as shown by extensive decision-making practice of the European Court of Human Rights. The right to live in a favourable environment is a new institute in Czech civil law, which could have a great potential for environmental protection purposes, but it still lacks a more detailed regulation and there is also no case law. Neighbourhood law serves to protect the real estate owners against the disruptive effects of the activities of their neighbours. These are referred to as imissions...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectprivate lawen_US
dc.subjectprotection of environmenten_US
dc.subjectownershipen_US
dc.subjectProtection of personalityen_US
dc.subjectneighbourhood lawen_US
dc.subjectprevention of damageen_US
dc.subjectcompensation of damageen_US
dc.subjectsoukromé právocs_CZ
dc.subjectochrana životního prostředícs_CZ
dc.subjectvlastnictvícs_CZ
dc.subjectochrana osobnostics_CZ
dc.subjectsousedské právocs_CZ
dc.subjectprevence škodcs_CZ
dc.subjectnáhrada škodycs_CZ
dc.titleSoukromoprávní nástroje ochrany životního prostředícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-03-20
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId211106
dc.title.translatedPrivate law instruments of environmental protectionen_US
dc.contributor.refereeDerlich, Stanislav
dc.identifier.aleph002286129
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csSoukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Soukromé právo se věnuje především úpravě vztahů mezi jednotlivci a ochraně jejich individuálních práv, ať již osobnostního nebo majetkového charakteru. Cílem této disertační práce je proto zjistit, zda a jakými způsoby mohou být takto koncipované nástroje soukromého práva využity k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem byla provedena analýza příslušných soukromoprávních institutů, přičemž k bližšímu zkoumání byly vybrány ochrana osobnosti, sousedské právo a prevence a náhrada škod, které jsou nejdůležitějšími prostředky ochrany práv jednotlivce, ať již v rovině jeho osoby, tak jeho majetku. Ochrana osobnosti má v soukromém právu chránit především život, zdraví a soukromí člověka, je však využitelná k nepřímé ochraně životního prostředí před vlivy, které tyto hodnoty stejně jako životní prostředí ohrožují, což ostatně dokládá i rozsáhlá rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Právo žít v příznivém životním prostředí je v českém občanském právu novým institutem, který by mohl mít pro účely environmentální ochrany nemalý potenciál, avšak zatím mu chybí podrobnější úprava a k dispozici není ani judikatura. Sousedské právo slouží k ochraně vlastnictví nemovitostí, jejichž vlastníkům je poskytována ochrana především proti rušivým...cs_CZ
uk.abstract.enPrivate law instruments of environmental protection Abstract Private law deals primarily with the regulation of relations between individuals and the protection of their individual rights, whether personal or property. The aim of this dissertation is therefore to determine whether and how the instruments of private law can be used to protect the environment. For this purpose, an analysis of the relevant private law institutes has been carried out, such as the protection of the personality, neighbourhood law, and the prevention and compensation of damage, which are the most important means of protecting the rights of an individual. Protection of personality in private law is primarily designed to protect the life, health and privacy, but it is useful to indirectly protect the environment from the effects that these values threaten, as shown by extensive decision-making practice of the European Court of Human Rights. The right to live in a favourable environment is a new institute in Czech civil law, which could have a great potential for environmental protection purposes, but it still lacks a more detailed regulation and there is also no case law. Neighbourhood law serves to protect the real estate owners against the disruptive effects of the activities of their neighbours. These are referred to as imissions...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990022861290106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV