Show simple item record

The Martimiani Chronicle and its Old Czech Translation by Beneš of Hořovice
dc.contributor.advisorRejzek, Jiří
dc.creatorŠimek, Štěpán
dc.date.accessioned2019-07-17T09:52:27Z
dc.date.available2019-07-17T09:52:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/108264
dc.description.abstractPráce podává komplexní informace o staročeském překladu světové kroniky Martimiani. V souladu se stanovenými cíli jej interpretuje v kontextu předlohových textů, v kontextu staročeských variantních textů i v kontextu jazykovém, literárně-kulturním a historickém. Především všestranně charakterizuje dochované staročeské prameny kroniky, osvětluje genezi staročeského překladu, stanovuje jeho místo v dobovém písemnictví, definuje jeho vliv na rozvoj české literatury a jazyka snaží se postihnout a zdůvodnit jeho proměnlivou oblibu. Práce podává stručný kodikologický popis rukopisů a prvotisku, popis pravopisu jednotlivých rukopisů a prvotisku, popis jazyka ve všech plánech (od hláskosloví přes tvarosloví po syntax) se zvláštním zřetelem k zachycení vývojové dynamiky jazyka, a to jak v rámci jednoho pramene, tak v komparaci mezi pramennými texty. Na základě komparace staročeských pramenů vzájemně i s cizojazyčnými pretexty popisuje vztahy mezi jednotlivými prameny a nastiňuje pravděpodobnou podobu textové tradice památky. Sumarizuje a rozšiřuje informace o staročeském překladateli, písařích i vydavateli prvotisku. Analyzuje a popisuje intertextové vztahy mezi kronikou Martimiani a jinými památkami staročeskými a raně novověkými. Práce je doplněna přílohou - transkribovanou kritickou edicí prvotisku s...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis provides comprehensive information about the Old Czech translation of the chronicle Martimiani. In accordance with the stated goals, it interprets it in the context of the original texts, in the context of Old Czech variant texts, as a document of language development and in the literary-cultural and historical context. Above all, it characterizes the preserved Old Czech sources of the chronicle, clarify the genesis of the Old Czech translation, determines its place in contemporary writing, defines its influence on the development of Czech literature and the language and tries to understand and justify its changing popularity. The theses presents a brief codicological description of manuscripts and the incunabulum, a description of the orthography of particular manuscripts and the incunabulum, a description of language in all plans (from phonic through morphological to syntactic), with particular attention to the developmental dynamics of the language, both within one source and in the comparison between source texts. Based on the comparison of Old Czech sources with each other and with foreign language pretexts, it describes relations between particular sources and outlines the likely form of the text tradition of the monument. It summarizes and disseminates information about the Old...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectstará čeština|kronika|Martimiani|překlad|textová transmise|textová tradice|komparativní metoda|vývoj jazyka|kritická edice|transkripcecs_CZ
dc.subjectOld Czech|chronicle|Martimiani|translation|textual transmission|textual tradition|comparative method|language development|critical edition|transcriptionen_US
dc.titleKronika Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořoviccs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-26
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId118725
dc.title.translatedThe Martimiani Chronicle and its Old Czech Translation by Beneš of Hořoviceen_US
dc.contributor.refereeVykypělová, Taťána Vykypělová
dc.contributor.refereeKučera, Karel
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Languageen_US
thesis.degree.disciplineČeský jazykcs_CZ
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Languageen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce podává komplexní informace o staročeském překladu světové kroniky Martimiani. V souladu se stanovenými cíli jej interpretuje v kontextu předlohových textů, v kontextu staročeských variantních textů i v kontextu jazykovém, literárně-kulturním a historickém. Především všestranně charakterizuje dochované staročeské prameny kroniky, osvětluje genezi staročeského překladu, stanovuje jeho místo v dobovém písemnictví, definuje jeho vliv na rozvoj české literatury a jazyka snaží se postihnout a zdůvodnit jeho proměnlivou oblibu. Práce podává stručný kodikologický popis rukopisů a prvotisku, popis pravopisu jednotlivých rukopisů a prvotisku, popis jazyka ve všech plánech (od hláskosloví přes tvarosloví po syntax) se zvláštním zřetelem k zachycení vývojové dynamiky jazyka, a to jak v rámci jednoho pramene, tak v komparaci mezi pramennými texty. Na základě komparace staročeských pramenů vzájemně i s cizojazyčnými pretexty popisuje vztahy mezi jednotlivými prameny a nastiňuje pravděpodobnou podobu textové tradice památky. Sumarizuje a rozšiřuje informace o staročeském překladateli, písařích i vydavateli prvotisku. Analyzuje a popisuje intertextové vztahy mezi kronikou Martimiani a jinými památkami staročeskými a raně novověkými. Práce je doplněna přílohou - transkribovanou kritickou edicí prvotisku s...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis provides comprehensive information about the Old Czech translation of the chronicle Martimiani. In accordance with the stated goals, it interprets it in the context of the original texts, in the context of Old Czech variant texts, as a document of language development and in the literary-cultural and historical context. Above all, it characterizes the preserved Old Czech sources of the chronicle, clarify the genesis of the Old Czech translation, determines its place in contemporary writing, defines its influence on the development of Czech literature and the language and tries to understand and justify its changing popularity. The theses presents a brief codicological description of manuscripts and the incunabulum, a description of the orthography of particular manuscripts and the incunabulum, a description of language in all plans (from phonic through morphological to syntactic), with particular attention to the developmental dynamics of the language, both within one source and in the comparison between source texts. Based on the comparison of Old Czech sources with each other and with foreign language pretexts, it describes relations between particular sources and outlines the likely form of the text tradition of the monument. It summarizes and disseminates information about the Old...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV