Show simple item record

Konvergence metody vnoření
dc.contributor.advisorKlimeš, Jiří
dc.creatorHofierka, Jaroslav
dc.date.accessioned2019-07-12T10:01:51Z
dc.date.available2019-07-12T10:01:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/108011
dc.description.abstractVýpočet presných adsorpčných energií molekúl na povrchoch je neľahká úloha, pretože metódy s dostatočnou presnosťou sú príliš výpočtovo náročné na to, aby sa mohli aplikovať na tieto systémy. Teórie vnorenia predstavujú prirodzené riešenie tohto problému: zameranie výpočtov na malú oblasť a zahrnutie efektov prostredia. V tejto diplomovej práci sa skúma metóda vnorenia a odozva mnoho- elektrónových systémov na adsorbovanú nečistotu. Na tento účel sa používajú dva prístupy: tesná väzba a ab initio. V tesnej väzbe študujeme formalizmus Greenových funkcií a získavame explicitné výrazy pre Greenove funkcie rôznych jedno- a dvojrozmerných modelov. Pomocou tohto formalizmu študujeme kvalitatívne lokálnu hustotu stavov a adsorpčné energie. V druhej časti tejto práce sú použité moderné metódy ab initio na štúdium konvergencie schémy subtraktívneho vnorenia pre adsorpčné energie malých systémov s uzavretou valenčnou vrstvou na dvojrozmernom graféne a hexagonálnom nitride boritom. Účinnosť a použiteľnosť schémy je posudzovaná pre neón a fluorovodík ako adsorbáty. Zistili sme, že skúmaná metóda vnorenia funguje lepšie pre neón v porovnaní s fluorovodíkom, čo možno vysvetliť použitou párovou disperznou korekciou.cs_CZ
dc.description.abstractTo obtain accurate adsorption energies of molecules on surfaces is a challenging task as the methods with sufficient accuracy are too computationally demanding to be applied to the systems of interest. Embedding theories provide a natural remedy: focus the computation on a small region and incorporate the effects of the environment. In this thesis, embedding schemes and the response of many-electron systems to an adsorbed impurity are investigated. To this end, two approaches are used: tight-binding and ab initio. In the tight-binding method, the Green's function formalism is studied and explicit expressions for Green's functions of various one- and two-dimensional models are obtained. Using this formalism, we study qualitatively the local density of states and adsorption energies. In the second part of this thesis, state-of-the-art ab initio methods are employed to study convergence of the subtractive embedding scheme for adsorption energies of small closed-shell systems on two-dimensional graphene and hexagonal boron nitride. The efficiency and applicability of the scheme are assessed for neon and hydrogen fluoride as adsorbates. We found that the studied embedding method works better for neon compared to hydrogen fluoride, which may be explained by the use of a two-body dispersion correction.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectembeddingen_US
dc.subjectadsorptionen_US
dc.subjecttight-binding modelen_US
dc.subjectab initio methodsen_US
dc.subjectvnořenícs_CZ
dc.subjectadsorpcecs_CZ
dc.subjectmodel těsné vazbycs_CZ
dc.subjectab initio metodycs_CZ
dc.titleConvergence of the embedding schemeen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-21
dc.description.departmentDepartment of Chemical Physics and Opticsen_US
dc.description.departmentKatedra chemické fyziky a optikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId199922
dc.title.translatedKonvergence metody vnořenícs_CZ
dc.contributor.refereeČížek, Martin
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheoretical Physicsen_US
thesis.degree.disciplineTeoretická fyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeoretická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTheoretical Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýpočet presných adsorpčných energií molekúl na povrchoch je neľahká úloha, pretože metódy s dostatočnou presnosťou sú príliš výpočtovo náročné na to, aby sa mohli aplikovať na tieto systémy. Teórie vnorenia predstavujú prirodzené riešenie tohto problému: zameranie výpočtov na malú oblasť a zahrnutie efektov prostredia. V tejto diplomovej práci sa skúma metóda vnorenia a odozva mnoho- elektrónových systémov na adsorbovanú nečistotu. Na tento účel sa používajú dva prístupy: tesná väzba a ab initio. V tesnej väzbe študujeme formalizmus Greenových funkcií a získavame explicitné výrazy pre Greenove funkcie rôznych jedno- a dvojrozmerných modelov. Pomocou tohto formalizmu študujeme kvalitatívne lokálnu hustotu stavov a adsorpčné energie. V druhej časti tejto práce sú použité moderné metódy ab initio na štúdium konvergencie schémy subtraktívneho vnorenia pre adsorpčné energie malých systémov s uzavretou valenčnou vrstvou na dvojrozmernom graféne a hexagonálnom nitride boritom. Účinnosť a použiteľnosť schémy je posudzovaná pre neón a fluorovodík ako adsorbáty. Zistili sme, že skúmaná metóda vnorenia funguje lepšie pre neón v porovnaní s fluorovodíkom, čo možno vysvetliť použitou párovou disperznou korekciou.cs_CZ
uk.abstract.enTo obtain accurate adsorption energies of molecules on surfaces is a challenging task as the methods with sufficient accuracy are too computationally demanding to be applied to the systems of interest. Embedding theories provide a natural remedy: focus the computation on a small region and incorporate the effects of the environment. In this thesis, embedding schemes and the response of many-electron systems to an adsorbed impurity are investigated. To this end, two approaches are used: tight-binding and ab initio. In the tight-binding method, the Green's function formalism is studied and explicit expressions for Green's functions of various one- and two-dimensional models are obtained. Using this formalism, we study qualitatively the local density of states and adsorption energies. In the second part of this thesis, state-of-the-art ab initio methods are employed to study convergence of the subtractive embedding scheme for adsorption energies of small closed-shell systems on two-dimensional graphene and hexagonal boron nitride. The efficiency and applicability of the scheme are assessed for neon and hydrogen fluoride as adsorbates. We found that the studied embedding method works better for neon compared to hydrogen fluoride, which may be explained by the use of a two-body dispersion correction.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV