Show simple item record

Problematic aspects of Kendall L. Walton's theory of mimesis
dc.contributor.advisorKubalík, Štěpán
dc.creatorBučan, Jindřich
dc.date.accessioned2019-07-11T10:14:30Z
dc.date.available2019-07-11T10:14:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107935
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za cíl kriticky přezkoumat teorii umělecké nápodoby amerického filozofa umění Kendalla Waltona, přičemž soustředit se bude zejména na vysvětlení povahy emocí při zkušenosti s uměleckými díly a rozdíly v aktivní a pasivní účasti ve hře na jakoby. Pozornost bude také věnována příbuznosti Waltonova popisu divácké zkušenosti s konceptem "psychické distance" britského estetika Edwarda Bullougha. Ve středu Waltonovy teorie se nachází pojetí zkušenosti s uměleckými díly jako "hry na jakoby". V navrhované práci bude tento koncept nejprve představen v širším kontextu jak vlastních Waltonových úvah o zobrazivých uměleckých dílech, tak v myšlenkových souvislostech doby svého vzniku. Následně bude prezentován Waltonův přístup k problému emocí, jež subjekt pociťuje při recepci fikčního díla. Bude poukázáno na problematická místa jeho řešení otázky diváckých emocí a jeho vysvětlení bude konfrontováno s do značné míry příbuzným řešením, a to s Bulloughovou teorií psychické distance. Tato konfrontace by měla pomoci lépe identifikovat sporná východiska Waltonovy teorie zodpovědná za neuspokojivost jeho řešení problému emocí zakoušených recipienty zobrazivých uměleckých děl. Klíčová slova kvazi-emoce * hra na jakoby * psychická distancecs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to critically review the theory of artistic imitation of the American philosopher of art Kendall Walton, focusing in particular on the explanation of the nature of emotions in the experience of works of art and the difference between active and passive participation in the game of make-believe. Attention will also be paid to the similarity of Walton's description of the viewer's experience with the concept of "psychical distance" by British aesthetician Edward Bullough. In the centre of Walton's theory, is a concept of experience of works of art as "games of make-believe". In the proposed work, this concept will first be presented in the wider context of both Walton's own reflections on visual art works and the time of its origin. Subsequently, Walton's approach to the problem of emotions that the subject feels during the reception of a fictional work will be presented. The problematic places of his solution to the question of spectator's emotions will be pointed out and his explanation will be confronted with a considerably related solution, which is Bullough's theory of psychical distance. This confrontation should help to better identify the disputed thoughts of Walton's theory responsible for the dissatisfaction of his solution to the problem of emotions experienced by...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectquasi-emotions|game of make-believe|psychical distanceen_US
dc.subjectkvazi-emoce|hra na jakoby|psychická distancecs_CZ
dc.titleProblematické aspekty teorie nápodoby Kendalla L. Waltonacs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-20
dc.description.departmentDepartment of Aesteticsen_US
dc.description.departmentKatedra estetikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId204859
dc.title.translatedProblematic aspects of Kendall L. Walton's theory of mimesisen_US
dc.contributor.refereeKulka, Tomáš
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAestheticsen_US
thesis.degree.disciplineEstetikacs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra estetikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Aesteticsen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEstetikacs_CZ
uk.degree-discipline.enAestheticsen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce si klade za cíl kriticky přezkoumat teorii umělecké nápodoby amerického filozofa umění Kendalla Waltona, přičemž soustředit se bude zejména na vysvětlení povahy emocí při zkušenosti s uměleckými díly a rozdíly v aktivní a pasivní účasti ve hře na jakoby. Pozornost bude také věnována příbuznosti Waltonova popisu divácké zkušenosti s konceptem "psychické distance" britského estetika Edwarda Bullougha. Ve středu Waltonovy teorie se nachází pojetí zkušenosti s uměleckými díly jako "hry na jakoby". V navrhované práci bude tento koncept nejprve představen v širším kontextu jak vlastních Waltonových úvah o zobrazivých uměleckých dílech, tak v myšlenkových souvislostech doby svého vzniku. Následně bude prezentován Waltonův přístup k problému emocí, jež subjekt pociťuje při recepci fikčního díla. Bude poukázáno na problematická místa jeho řešení otázky diváckých emocí a jeho vysvětlení bude konfrontováno s do značné míry příbuzným řešením, a to s Bulloughovou teorií psychické distance. Tato konfrontace by měla pomoci lépe identifikovat sporná východiska Waltonovy teorie zodpovědná za neuspokojivost jeho řešení problému emocí zakoušených recipienty zobrazivých uměleckých děl. Klíčová slova kvazi-emoce * hra na jakoby * psychická distancecs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis aims to critically review the theory of artistic imitation of the American philosopher of art Kendall Walton, focusing in particular on the explanation of the nature of emotions in the experience of works of art and the difference between active and passive participation in the game of make-believe. Attention will also be paid to the similarity of Walton's description of the viewer's experience with the concept of "psychical distance" by British aesthetician Edward Bullough. In the centre of Walton's theory, is a concept of experience of works of art as "games of make-believe". In the proposed work, this concept will first be presented in the wider context of both Walton's own reflections on visual art works and the time of its origin. Subsequently, Walton's approach to the problem of emotions that the subject feels during the reception of a fictional work will be presented. The problematic places of his solution to the question of spectator's emotions will be pointed out and his explanation will be confronted with a considerably related solution, which is Bullough's theory of psychical distance. This confrontation should help to better identify the disputed thoughts of Walton's theory responsible for the dissatisfaction of his solution to the problem of emotions experienced by...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra estetikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV