Show simple item record

Non-contractual liability of the EU
dc.contributor.advisorTomášek, Michal
dc.creatorNavrátil, Petr
dc.date.accessioned2019-07-10T15:02:01Z
dc.date.available2019-07-10T15:02:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107778
dc.description.abstractMimosmluvní odpovědnost EU Abstrakt Cílem této práce je provést systemizaci geneze mimosmluvní odpovědnosti EU; podrobně analyzovat soudobé pojetí mimosmluvní odpovědnosti EU, a to včetně procesně-právních aspektů; představit stručnou komparativní analýzu vybraných národních právních řádů a jejich role při vytváření obecných zásad společných právním řádům členských států (a vice versa zamyslet se nad vlivem mimosmluvní odpovědnosti EU a její možné úlohy v rámci europeizace vnitrostátních právních řádů); kontextualizovat mimosmluvní odpovědnost EU (a to s ohledem na ústavněprávní, mezinárodní a vnitrostátní aspekty) a zamyslet se nad žalobou na náhradu újmy způsobenou EU jakožto nad nástrojem (ne)efektivní soudní ochrany jednotlivců, který má své (ne)pevné místo v rámci systému soudní ochrany poskytované unijním právem. Použitými metodami jsou obsahová analýza a komparace. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola je úvodní a vymezuje předmět výzkumu, použité metody, jakož i terminologii. Druhá kapitola se věnuje analýze současného stavu odborné debaty o mimosmluvní odpovědnosti EU. Podstatná část disertační práce se věnuje identifikaci problému a jeho kontextualizaci, a to sice z pohledu historického (kapitola třetí), pohledu hmotně právního (kapitola čtvrtá), pohledu procesněprávního (kapitola...cs_CZ
dc.description.abstractNon-contractual liability of the EU Abstract The aim of this thesis is to systemize the history of EU non-contractual liability; to analyse in detail the current concept of non-contractual liability of the EU, including procedural and substantive law aspects; to present a brief comparative analysis of selected national legal systems and their role in the regarding the general principles common to the laws of the Member States (and vice versa to reflect on the influence of EU non-contractual liability and its' possible role in the europeanization of administrative law); to contextualise non-contractual liability of the EU (with regard to constitutional, international and national aspects) and to consider compensation for damages caused by the EU as a tool for (un)effective judicial protection of individuals. Research methods are content analysis and comparison. This thesis is divided into seven chapters. The first chapter is introductory and defines the subject of research, the methods used and terminology. The second chapter deals with an analysis of the current state of professional debate on non-contractual liability of the EU. The main part of the thesis focuses on the identification of problems connected to non-contractual liability of the EU and contextualization of those problems. In that regard...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnon-conctractual liability of the EUen_US
dc.subjectdamagesen_US
dc.subjectEU lawen_US
dc.subjectmimosmluvní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectnáhrada újmycs_CZ
dc.subjectunijní právocs_CZ
dc.titleMimosmluvní odpovědnost EUcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-19
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId135706
dc.title.translatedNon-contractual liability of the EUen_US
dc.contributor.refereeKrál, Richard
dc.contributor.refereeSehnálek, David
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEuropean Lawen_US
thesis.degree.disciplineEvropské právocs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra evropského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of European Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEvropské právocs_CZ
uk.degree-discipline.enEuropean Lawen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csMimosmluvní odpovědnost EU Abstrakt Cílem této práce je provést systemizaci geneze mimosmluvní odpovědnosti EU; podrobně analyzovat soudobé pojetí mimosmluvní odpovědnosti EU, a to včetně procesně-právních aspektů; představit stručnou komparativní analýzu vybraných národních právních řádů a jejich role při vytváření obecných zásad společných právním řádům členských států (a vice versa zamyslet se nad vlivem mimosmluvní odpovědnosti EU a její možné úlohy v rámci europeizace vnitrostátních právních řádů); kontextualizovat mimosmluvní odpovědnost EU (a to s ohledem na ústavněprávní, mezinárodní a vnitrostátní aspekty) a zamyslet se nad žalobou na náhradu újmy způsobenou EU jakožto nad nástrojem (ne)efektivní soudní ochrany jednotlivců, který má své (ne)pevné místo v rámci systému soudní ochrany poskytované unijním právem. Použitými metodami jsou obsahová analýza a komparace. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola je úvodní a vymezuje předmět výzkumu, použité metody, jakož i terminologii. Druhá kapitola se věnuje analýze současného stavu odborné debaty o mimosmluvní odpovědnosti EU. Podstatná část disertační práce se věnuje identifikaci problému a jeho kontextualizaci, a to sice z pohledu historického (kapitola třetí), pohledu hmotně právního (kapitola čtvrtá), pohledu procesněprávního (kapitola...cs_CZ
uk.abstract.enNon-contractual liability of the EU Abstract The aim of this thesis is to systemize the history of EU non-contractual liability; to analyse in detail the current concept of non-contractual liability of the EU, including procedural and substantive law aspects; to present a brief comparative analysis of selected national legal systems and their role in the regarding the general principles common to the laws of the Member States (and vice versa to reflect on the influence of EU non-contractual liability and its' possible role in the europeanization of administrative law); to contextualise non-contractual liability of the EU (with regard to constitutional, international and national aspects) and to consider compensation for damages caused by the EU as a tool for (un)effective judicial protection of individuals. Research methods are content analysis and comparison. This thesis is divided into seven chapters. The first chapter is introductory and defines the subject of research, the methods used and terminology. The second chapter deals with an analysis of the current state of professional debate on non-contractual liability of the EU. The main part of the thesis focuses on the identification of problems connected to non-contractual liability of the EU and contextualization of those problems. In that regard...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV