Show simple item record

The creation and enforcement of psychiatric care reform in the Czech republic
dc.contributor.advisorDobiášová, Karolína
dc.creatorPluhař, Filip
dc.date.accessioned2020-08-19T22:00:34Z
dc.date.available2020-08-19T22:00:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107350
dc.description.abstractPráce si klade za cíl najít a popsat důležité momenty, které vedly k prosazení reformy psychiatrické péče. Tato reforma byla přijata 24 let od pádu komunismu. Do té doby byly všechny pokusy o změnu nastavení systému psychiatrické péče neúspěšné. Tento lékařský segment je dlouhodobě podfinancovaný a převládá v něm hlavně institucionální péče. Následná péče často není zajištěna, je tedy pro člověka, který je propuštěn z péče institucionální, velmi těžké zapojit se do normálního života. Taktéž převládá stigmatizace lidí s psychickým onemocněním. Reforma zde představuje řešení těchto i mnoha dalších problémů, které nynější psychiatrie má. Tato práce by měla odpovědět na otázku, proč zrovna tato strategie byla úspěšně prosazena a co za tím stálo. Pomocí teorie tří proudů a pomocí rozhovoru s důležitými aktéry rozebírá jednotlivé události a okolnosti, které byli prosazovateli této politiky využity k tomu, aby reforma byla úspěšně schválena. Zkoumá jednotlivé motivy aktérů, jejich funkce a role, při tvorbě a prosazování reformy. Příčiny prosazení hledá jak v samotném Ministerstvu zdravotnictví, tak v EU nebo v zájmových organizacích mimo tradiční instituce. Práce může odpovědět na otázku, jestli šlo v tomto případě o obvyklý proces prosazování strategií či o sled náhodných událostí a eventuelně může...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to find and describe important moments that led to the enforcement of the psychiatric care reform. This reform was adopted 24 years after the fall of the communism. Until then, all attempts to change the psychiatric care system had failed. This healthcare segment has long been underfinanced and mainly institutional care prevails. Often, aftercare is not ensured, so it is very difficult for a person who is released from care to be involved in normal life. Also, stigmatization of people with mental illness prevails. Here, reform represents a solution to these and many other problems that the current psychiatry has. This research should answer the question why this strategy was successfully enforced and what was behind it. Using the theory of three currents and interviews with important actors, it discusses the various events and circumstances which have been used by the policy promoters to successfully achieve the approval of the reform. It examines the different motives of actors, their function and roles in the creation and promotion of the reform. The causes of enforcement are sought both in the Ministry of Health itself and in the EU or interest organizations outside the traditional institutions. The thesis can answer the question whether in this case it was the usual...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectpsychiatryen_US
dc.subjectreformen_US
dc.subjectstrategyen_US
dc.subjectimplementationen_US
dc.subjectcreation of the policyen_US
dc.subjectmental healthen_US
dc.subjectlaw-making processen_US
dc.subjectdeficiencies in implementationen_US
dc.subjecthealth policyen_US
dc.subjectministry of healthen_US
dc.subjectpsychiatric careen_US
dc.subjectpsychiatriecs_CZ
dc.subjectreformacs_CZ
dc.subjectstrategiecs_CZ
dc.subjectimplementacecs_CZ
dc.subjecttvorba politikycs_CZ
dc.subjectduševní zdravícs_CZ
dc.subjectlegislativní procescs_CZ
dc.subjectimplementační deficitycs_CZ
dc.subjectzdravotní politikacs_CZ
dc.subjectministertvo zdravotnictvícs_CZ
dc.subjectpsychiatrická péčecs_CZ
dc.titleTvorba a prosazování reformy psychiatrické péče v ČRcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-14
dc.description.departmentDepartment of Public and Social Policyen_US
dc.description.departmentKatedra veřejné a sociální politikycs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId203531
dc.title.translatedThe creation and enforcement of psychiatric care reform in the Czech republicen_US
dc.contributor.refereeKotherová, Zuzana
dc.identifier.aleph002282939
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePolitical Science and Public Policyen_US
thesis.degree.disciplinePolitologie a veřejná politikacs_CZ
thesis.degree.programPolitologiecs_CZ
thesis.degree.programPolitical Scienceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Public and Social Policyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csPolitologie a veřejná politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPolitical Science and Public Policyen_US
uk.degree-program.csPolitologiecs_CZ
uk.degree-program.enPolitical Scienceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce si klade za cíl najít a popsat důležité momenty, které vedly k prosazení reformy psychiatrické péče. Tato reforma byla přijata 24 let od pádu komunismu. Do té doby byly všechny pokusy o změnu nastavení systému psychiatrické péče neúspěšné. Tento lékařský segment je dlouhodobě podfinancovaný a převládá v něm hlavně institucionální péče. Následná péče často není zajištěna, je tedy pro člověka, který je propuštěn z péče institucionální, velmi těžké zapojit se do normálního života. Taktéž převládá stigmatizace lidí s psychickým onemocněním. Reforma zde představuje řešení těchto i mnoha dalších problémů, které nynější psychiatrie má. Tato práce by měla odpovědět na otázku, proč zrovna tato strategie byla úspěšně prosazena a co za tím stálo. Pomocí teorie tří proudů a pomocí rozhovoru s důležitými aktéry rozebírá jednotlivé události a okolnosti, které byli prosazovateli této politiky využity k tomu, aby reforma byla úspěšně schválena. Zkoumá jednotlivé motivy aktérů, jejich funkce a role, při tvorbě a prosazování reformy. Příčiny prosazení hledá jak v samotném Ministerstvu zdravotnictví, tak v EU nebo v zájmových organizacích mimo tradiční instituce. Práce může odpovědět na otázku, jestli šlo v tomto případě o obvyklý proces prosazování strategií či o sled náhodných událostí a eventuelně může...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is to find and describe important moments that led to the enforcement of the psychiatric care reform. This reform was adopted 24 years after the fall of the communism. Until then, all attempts to change the psychiatric care system had failed. This healthcare segment has long been underfinanced and mainly institutional care prevails. Often, aftercare is not ensured, so it is very difficult for a person who is released from care to be involved in normal life. Also, stigmatization of people with mental illness prevails. Here, reform represents a solution to these and many other problems that the current psychiatry has. This research should answer the question why this strategy was successfully enforced and what was behind it. Using the theory of three currents and interviews with important actors, it discusses the various events and circumstances which have been used by the policy promoters to successfully achieve the approval of the reform. It examines the different motives of actors, their function and roles in the creation and promotion of the reform. The causes of enforcement are sought both in the Ministry of Health itself and in the EU or interest organizations outside the traditional institutions. The thesis can answer the question whether in this case it was the usual...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV