Show simple item record

Committing misdemeanors in relation to addictive substances.
dc.contributor.advisorFidesová, Hana
dc.creatorSchovancová, Petra
dc.date.accessioned2019-07-04T10:04:19Z
dc.date.available2019-07-04T10:04:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107263
dc.description.abstractVýchodiska - diplomová práce se zabývá tématem páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami. Zaměřuje se na primární a sekundární přestupky zejména v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a další, někdy též nazývané "obecné přestupky". Systematický sběr informací ohledně této problematiky se provádí pouze u některých primárních přestupků, u sekundárních přestupků nejsou žádné informace v rámci systematického sběru dat dostupné. Cíle - cílem práce je přinést informace o míře páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami, tedy primárních a sekundárních, a poznatky ohledně výskytu a četnosti konkrétních přestupků zmíněné problematiky. Metody - výzkumná část byla pojata jako pilotní studie. Pro účely výzkumu byla data získávána obsahovou analýzou spisů vedených na oddělení přestupků Magistrátu města Liberec. Do výběrového souboru pak byly metodou záměrného výběru zařazeny spisy, které splňovaly základní kritérium, a to informaci, že pachatel spáchal přestupek v souvislosti s návykovou látkou, a to ať pod jejím vlivem nebo pro její opatření či proti drogové legislativě, čili takový přestupek, který se dá podřadit do skupiny primárních či sekundárních přestupků. Data byla vyhodnocována v programu excel a popsána...cs_CZ
dc.description.abstractBackground - The thesis deals with the topic of committing misdemeanors related to addictive substances. It focuses on primary and secondary misdemeanors, in particular in the areas of public order, cohabitation, property, health protection from harmful substances and others, sometimes also called "general misdemeanors". A systematic collection of information on this issue is only carried out for some primary misdemeanors, and systematic data collection is not available for secondary misdemeanors. Objectives - The aim of this work is to provide information on the rate of committing misdemeanors in relation to addictive substances, i.e. primary and secondary, and knowledge of the occurence and frequency of specific misdemeanors of this issue. Methods - The research part was conceived as a pilot study. For the purposes of the research, the data were obtained through a content analysis of the files kept at the misdemeanor department of the City of Liberec. In the sample, the method of deliberate selection included files that met the basic criteria, namely that the offender committed an offense in connection with an addictive substance, either under its influence or for its action or against drug legislation, or can be assigned to a group of primary or secondary misdemeanors. Data was evaluated in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectaddictive substancesen_US
dc.subjectmisdemeanorsen_US
dc.subjectinfringement proceedingsen_US
dc.subjectadministrative punishmenten_US
dc.subjectlegislationen_US
dc.subjectnávykové látkycs_CZ
dc.subjectprotiprávní jednánícs_CZ
dc.subjectřízení o přestupkucs_CZ
dc.subjectsprávní trestcs_CZ
dc.subjectlegislativacs_CZ
dc.titlePáchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-13
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId206585
dc.title.translatedCommitting misdemeanors in relation to addictive substances.en_US
dc.contributor.refereeŠejvl, Jaroslav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýchodiska - diplomová práce se zabývá tématem páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami. Zaměřuje se na primární a sekundární přestupky zejména v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a další, někdy též nazývané "obecné přestupky". Systematický sběr informací ohledně této problematiky se provádí pouze u některých primárních přestupků, u sekundárních přestupků nejsou žádné informace v rámci systematického sběru dat dostupné. Cíle - cílem práce je přinést informace o míře páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami, tedy primárních a sekundárních, a poznatky ohledně výskytu a četnosti konkrétních přestupků zmíněné problematiky. Metody - výzkumná část byla pojata jako pilotní studie. Pro účely výzkumu byla data získávána obsahovou analýzou spisů vedených na oddělení přestupků Magistrátu města Liberec. Do výběrového souboru pak byly metodou záměrného výběru zařazeny spisy, které splňovaly základní kritérium, a to informaci, že pachatel spáchal přestupek v souvislosti s návykovou látkou, a to ať pod jejím vlivem nebo pro její opatření či proti drogové legislativě, čili takový přestupek, který se dá podřadit do skupiny primárních či sekundárních přestupků. Data byla vyhodnocována v programu excel a popsána...cs_CZ
uk.abstract.enBackground - The thesis deals with the topic of committing misdemeanors related to addictive substances. It focuses on primary and secondary misdemeanors, in particular in the areas of public order, cohabitation, property, health protection from harmful substances and others, sometimes also called "general misdemeanors". A systematic collection of information on this issue is only carried out for some primary misdemeanors, and systematic data collection is not available for secondary misdemeanors. Objectives - The aim of this work is to provide information on the rate of committing misdemeanors in relation to addictive substances, i.e. primary and secondary, and knowledge of the occurence and frequency of specific misdemeanors of this issue. Methods - The research part was conceived as a pilot study. For the purposes of the research, the data were obtained through a content analysis of the files kept at the misdemeanor department of the City of Liberec. In the sample, the method of deliberate selection included files that met the basic criteria, namely that the offender committed an offense in connection with an addictive substance, either under its influence or for its action or against drug legislation, or can be assigned to a group of primary or secondary misdemeanors. Data was evaluated in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV