Show simple item record

Selected issues in technological realization of European data protection
dc.contributor.advisorScheu, Harald Christian
dc.creatorKubica, Jan
dc.date.accessioned2019-07-04T10:01:09Z
dc.date.available2019-07-04T10:01:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107247
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje právní úpravě vybraných aspektů ochrany osobních údajů na evropské úrovni. Spolu s technologickým rozvojem nabírá tato oblast práva na důležitosti, s tím že využití osobních údajů může být jednak zdrojem inovací a ekonomického pokroku, jednak také může mít značný negativní efekt na práva jednotlivců. Diplomová práce analyzuje využití big data a automatizovaného individuálního rozhodování, s tím že oba tyto fenomény jsou nahlíženy skrze úpravu obsaženou v Obecném nařízení (GDPR). Cílem práce je pro tyto vybrané technologické fenomény zhodnotit funkčnost a perspektivy evropské právní úpravy. Diplomová práce je, vyjma úvodu a závěru, členěna do tří kapitol. V první části je stručně představen koncept práva na ochranu osobních údajů a základní právní rámec evropské úpravy. Na tuto úvodní kapitolu navazuje kapitola týkající se big data, ve které je, po nutném technickém úvodu, rozebírán soulad současných postupů správců s jednotlivými zásadami ochrany osobních údajů. Zvláštní pozornost je také věnována úskalím anonymizace. Na konci této kapitoly je učiněn dílčí závěr, že všechny relevantní zásady je nutno aplikovat i na případy využití big data, a to přestože způsob dodržení těchto zásad nemusí být vždy zřejmý a snadný. Navazující kapitola se týká příbuzného tématu, a to...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis focuses on the legal regulation of selected aspects of the personal data protection at the European level. Fuelled by the technological progress, this area of legal regulation is becoming increasingly important, as the usage of personal data can be source of both innovation and economic progress, but it also has the potential to negatively impact individuals` rights ("chilling effect"). The thesis analyses the usage of big data and automated individual decision making; both phenomena are assessed through principles contained in GDPR. The aim of the thesis is to, as far as these two phenomena are concerned, evaluate functionality and perspectives of the European regulation. The thesis is, apart from the introduction and the conclusion, divided into three chapters. The first part briefly introduces the concept of the right to the protection of personal data and the fundamental legal framework of the European regulation. This chapter is followed by a chapter focused on the big data, in which, after a necessary technical introduction is made, current practices of data controllers are contrasted with corresponding principles of data protection regulation. Particular attention is also paid to the pitfalls of anonymization. At the end of this chapter, it is concluded that all relevant...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdata protectionen_US
dc.subjectGDPRen_US
dc.subjectBig Dataen_US
dc.subjectautomated individual decision-makingen_US
dc.subjectochrana osobních údajůcs_CZ
dc.subjectGDPRcs_CZ
dc.subjectBig Datacs_CZ
dc.subjectautomatizované individuální rozhodovánícs_CZ
dc.titleVybrané problémy technologické realizace evropské ochrany osobních údajůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-13
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId208350
dc.title.translatedSelected issues in technological realization of European data protectionen_US
dc.contributor.refereeSvobodová, Magdaléna
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra evropského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of European Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se věnuje právní úpravě vybraných aspektů ochrany osobních údajů na evropské úrovni. Spolu s technologickým rozvojem nabírá tato oblast práva na důležitosti, s tím že využití osobních údajů může být jednak zdrojem inovací a ekonomického pokroku, jednak také může mít značný negativní efekt na práva jednotlivců. Diplomová práce analyzuje využití big data a automatizovaného individuálního rozhodování, s tím že oba tyto fenomény jsou nahlíženy skrze úpravu obsaženou v Obecném nařízení (GDPR). Cílem práce je pro tyto vybrané technologické fenomény zhodnotit funkčnost a perspektivy evropské právní úpravy. Diplomová práce je, vyjma úvodu a závěru, členěna do tří kapitol. V první části je stručně představen koncept práva na ochranu osobních údajů a základní právní rámec evropské úpravy. Na tuto úvodní kapitolu navazuje kapitola týkající se big data, ve které je, po nutném technickém úvodu, rozebírán soulad současných postupů správců s jednotlivými zásadami ochrany osobních údajů. Zvláštní pozornost je také věnována úskalím anonymizace. Na konci této kapitoly je učiněn dílčí závěr, že všechny relevantní zásady je nutno aplikovat i na případy využití big data, a to přestože způsob dodržení těchto zásad nemusí být vždy zřejmý a snadný. Navazující kapitola se týká příbuzného tématu, a to...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis focuses on the legal regulation of selected aspects of the personal data protection at the European level. Fuelled by the technological progress, this area of legal regulation is becoming increasingly important, as the usage of personal data can be source of both innovation and economic progress, but it also has the potential to negatively impact individuals` rights ("chilling effect"). The thesis analyses the usage of big data and automated individual decision making; both phenomena are assessed through principles contained in GDPR. The aim of the thesis is to, as far as these two phenomena are concerned, evaluate functionality and perspectives of the European regulation. The thesis is, apart from the introduction and the conclusion, divided into three chapters. The first part briefly introduces the concept of the right to the protection of personal data and the fundamental legal framework of the European regulation. This chapter is followed by a chapter focused on the big data, in which, after a necessary technical introduction is made, current practices of data controllers are contrasted with corresponding principles of data protection regulation. Particular attention is also paid to the pitfalls of anonymization. At the end of this chapter, it is concluded that all relevant...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV