Show simple item record

Sorting Physics Tasks in Terms of Cognitive Operations and their Use in Teaching Practice
dc.contributor.advisorŽák, Vojtěch
dc.creatorKürtiová, Alica
dc.date.accessioned2019-07-01T10:27:45Z
dc.date.available2019-07-01T10:27:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107035
dc.description.abstractTato rigorózní práce je rozšířením diplomové práce s názvem Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací. Rigorózní práce je zaměřena především na fyzikální úlohy, které jsou dostupné ve Sbírce řešených úloh (http://reseneulohy.cz). Hlavním cílem této práce je roztřídit jednotlivé úlohy této sbírky z hlediska poznávacích operací. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že se zde s největší četností vyskytují úlohy rutinní, úlohy na dedukci a úlohy na syntézu. Naopak úlohy na třídění, na abstrakci, zobecňování a na konkretizaci se ve Sbírce řešených úloh téměř nevyskytují, a proto by dle našeho doporučení mohla být tato sbírka v budoucnu o tyto úlohy doplněna. Úlohy byly roztříděny na základě taxonomie Dany Tollingerové do sedmnácti kategorií. Pro tvůrce sbírky je hlavním přínosem této práce návod k zařazování nově vytvořených úloh do adekvátní kategorie poznávacích operací. Tento manuál kromě jiného obsahuje charakteristiku poznávacích operací a k nim ukázky konkrétních fyzikálních úloh s komentářem. Dalším cílem bylo vytvořit zadání čtyř písemných prací z fyziky (témata elektrostatika a elektrický proud) s důrazem na různé typy úloh z hlediska poznávacích operací. Klíčová slova: fyzikální úloha, poznávací operace, taxonomie D. Tollingerové, Sbírka řešených úloh z fyzikycs_CZ
dc.description.abstractThis doctoral thesis is an extension of the diploma thesis entitled Physics Problems for Development of Various Cognitive Operations. The thesis focuses mainly on physical tasks available in the Collection of Solved Problems (http://physicstasks.eu). The main aim of this work is to sort individual tasks of the Collection in terms of cognitive operations. The analysis showed that the largest number of tasks involved are tasks requiring routine calculations, deduction and tasks focused on synthesis. However, tasks requiring categorization and classification, abstraction and generalization and tasks aiming at specification are almost absent in the Collection of Solved Problems, and therefore, according to our recommendation, these tasks could be added in the future. Tasks were categorized according to the taxonomy by D. Tollingerová into seventeen categories. The main benefit of this work for the creators of the Collection is to guide the categorizing of newly created tasks to the corresponding category of cognitive operations. This manual includes, among other things, cognitive operations' characteristics and demonstrations of specific physical tasks with commentaries. Other aim was to create four tests (topics Electrostatics and Electricity) with an emphasis on different types of tasks in terms of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectphysical tasken_US
dc.subjectcognitive operationen_US
dc.subjecttaxonomy by D. Tollingerováen_US
dc.subjectCollection of Solved Problemsen_US
dc.subjectfyzikální úlohacs_CZ
dc.subjectpoznávací operacecs_CZ
dc.subjecttaxonomie D. Tollingerovécs_CZ
dc.subjectSbírka řešených úloh z fyzikycs_CZ
dc.titleTřídění fyzikálních úloh podle poznávacích operací a jejich využití ve výucecs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-10
dc.description.departmentKatedra didaktiky fyzikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Physics Educationen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId210402
dc.title.translatedSorting Physics Tasks in Terms of Cognitive Operations and their Use in Teaching Practiceen_US
dc.contributor.refereeHejnová, Eva
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství fyziky - matematiky pro střední školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of Physics and Mathematics at Higher Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra didaktiky fyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Physics Educationen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství fyziky - matematiky pro střední školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of Physics and Mathematics at Higher Secondary Schoolsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato rigorózní práce je rozšířením diplomové práce s názvem Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací. Rigorózní práce je zaměřena především na fyzikální úlohy, které jsou dostupné ve Sbírce řešených úloh (http://reseneulohy.cz). Hlavním cílem této práce je roztřídit jednotlivé úlohy této sbírky z hlediska poznávacích operací. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že se zde s největší četností vyskytují úlohy rutinní, úlohy na dedukci a úlohy na syntézu. Naopak úlohy na třídění, na abstrakci, zobecňování a na konkretizaci se ve Sbírce řešených úloh téměř nevyskytují, a proto by dle našeho doporučení mohla být tato sbírka v budoucnu o tyto úlohy doplněna. Úlohy byly roztříděny na základě taxonomie Dany Tollingerové do sedmnácti kategorií. Pro tvůrce sbírky je hlavním přínosem této práce návod k zařazování nově vytvořených úloh do adekvátní kategorie poznávacích operací. Tento manuál kromě jiného obsahuje charakteristiku poznávacích operací a k nim ukázky konkrétních fyzikálních úloh s komentářem. Dalším cílem bylo vytvořit zadání čtyř písemných prací z fyziky (témata elektrostatika a elektrický proud) s důrazem na různé typy úloh z hlediska poznávacích operací. Klíčová slova: fyzikální úloha, poznávací operace, taxonomie D. Tollingerové, Sbírka řešených úloh z fyzikycs_CZ
uk.abstract.enThis doctoral thesis is an extension of the diploma thesis entitled Physics Problems for Development of Various Cognitive Operations. The thesis focuses mainly on physical tasks available in the Collection of Solved Problems (http://physicstasks.eu). The main aim of this work is to sort individual tasks of the Collection in terms of cognitive operations. The analysis showed that the largest number of tasks involved are tasks requiring routine calculations, deduction and tasks focused on synthesis. However, tasks requiring categorization and classification, abstraction and generalization and tasks aiming at specification are almost absent in the Collection of Solved Problems, and therefore, according to our recommendation, these tasks could be added in the future. Tasks were categorized according to the taxonomy by D. Tollingerová into seventeen categories. The main benefit of this work for the creators of the Collection is to guide the categorizing of newly created tasks to the corresponding category of cognitive operations. This manual includes, among other things, cognitive operations' characteristics and demonstrations of specific physical tasks with commentaries. Other aim was to create four tests (topics Electrostatics and Electricity) with an emphasis on different types of tasks in terms of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyzikycs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV