Show simple item record

Hydromechanic characteristics of clay suspensions
dc.contributor.advisorMls, Jiří
dc.creatorSedláčková, Markéta
dc.date.accessioned2020-07-07T20:01:32Z
dc.date.available2020-07-07T20:01:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107009
dc.description.abstractMatematický model chování dvoufázových systémů, jimiž jsou například jílové suspense, je tvořen soustavou parciálních diferenciálních rovnic, které vyjadřují jednak obecné vlastnosti všech takových systémů a jednak rovnicemi, známými jako konstituční vztahy, které definují vlastnosti konkrétního systému, jímž se zabýváme. Cílem této práce bylo nalézt konstituční vztahy kaolínové suspense, které jsou potřebné k řešení přímých úloh, s jakými se setkáváme např. při zahušťování jemných kalů. Úkolem bylo navrhnout a provést experimentální výzkum dané suspense a nalézt způsob, jakým lze z výsledků měření určit hledané vztahy. Z matematické teorie dvoufázových systémů vyplývá, že se jedná o dvě konstituční funkce: závislost hydraulické vodivosti na koncentraci pevné fáze a závislost napětí pevné fáze na její koncentraci. První část práce se zabývá experimentálním výzkumem. Vzhledem k tomu, že obě charakteristiky jsou stěží, pokud vůbec, měřitelné, jsou v této části nejprve zkoumány charakteristiky suspense a jejich měřitelnost. Následně je stanoven postup přípravy suspense a metodika zvolených experimentů. Další kapitoly práce jsou pak věnovány využití získaných experimentálních dat ke stanovení hledaných konstitučních vztahů. Úloha určit hydraulickou vodivost suspense pro co nejširší rozsah koncentrací...cs_CZ
dc.description.abstractA mathematical model of two-phase systems, such as clay suspensions, consists of a set of partial differential equations which reflect both the general laws of mechanics and the relations connecting the involved characteristics of the particular system under consideration. The latter equations are known as constitutive relations. The aim of this study was to find the constitutive relations for kaolin suspensions that are necessary when solving forward problems of fine sludge thickening processes. The task was to design and carry out experimental research of the given suspension and to find a convenient method of utilizing the results for the sake of getting the sought relationships. It follows from the applied mathematical theory of two-phase systems that the sought relationships are hydraulic conductivity of the suspension as a function of the solid-phase concentration and the dependence of the solid-phase concentration on the solid-phase stress. The first part of this study describes the experimental research. Since both the characteristics are difficult to measure, it was necessary to analyze the suspension's characteristics and their measurability. Subsequently, the process of the suspension preparation and the method of laboratory measurements were determined. The following sections present...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectKaolinová suspensecs_CZ
dc.subjectzahušťování suspensecs_CZ
dc.subjectkoncentrace pevné fázecs_CZ
dc.subjectmonotónní procescs_CZ
dc.subjectteorie dvoufázových systémůcs_CZ
dc.subjectbod zgelovatěnícs_CZ
dc.subjecthydraulická vodivostcs_CZ
dc.subjectstlačitelnostcs_CZ
dc.subjectKaolin suspensionen_US
dc.subjectsuspension thickeningen_US
dc.subjectsolid-phase concentrationen_US
dc.subjectmonotonous processen_US
dc.subjecttheory of two-phase systemsen_US
dc.subjectgel pointen_US
dc.subjecthydraulic conductivityen_US
dc.subjectcompressibilityen_US
dc.titleHydromechanické charakteristiky kaolinových suspensícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-10
dc.description.departmentÚstav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId94882
dc.title.translatedHydromechanic characteristics of clay suspensionsen_US
dc.contributor.refereeCíslerová, Milena
dc.contributor.refereeŠembera, Jan
dc.identifier.aleph002282256
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programApplied Geologyen_US
thesis.degree.programAplikovaná geologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csAplikovaná geologiecs_CZ
uk.degree-program.enApplied Geologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csMatematický model chování dvoufázových systémů, jimiž jsou například jílové suspense, je tvořen soustavou parciálních diferenciálních rovnic, které vyjadřují jednak obecné vlastnosti všech takových systémů a jednak rovnicemi, známými jako konstituční vztahy, které definují vlastnosti konkrétního systému, jímž se zabýváme. Cílem této práce bylo nalézt konstituční vztahy kaolínové suspense, které jsou potřebné k řešení přímých úloh, s jakými se setkáváme např. při zahušťování jemných kalů. Úkolem bylo navrhnout a provést experimentální výzkum dané suspense a nalézt způsob, jakým lze z výsledků měření určit hledané vztahy. Z matematické teorie dvoufázových systémů vyplývá, že se jedná o dvě konstituční funkce: závislost hydraulické vodivosti na koncentraci pevné fáze a závislost napětí pevné fáze na její koncentraci. První část práce se zabývá experimentálním výzkumem. Vzhledem k tomu, že obě charakteristiky jsou stěží, pokud vůbec, měřitelné, jsou v této části nejprve zkoumány charakteristiky suspense a jejich měřitelnost. Následně je stanoven postup přípravy suspense a metodika zvolených experimentů. Další kapitoly práce jsou pak věnovány využití získaných experimentálních dat ke stanovení hledaných konstitučních vztahů. Úloha určit hydraulickou vodivost suspense pro co nejširší rozsah koncentrací...cs_CZ
uk.abstract.enA mathematical model of two-phase systems, such as clay suspensions, consists of a set of partial differential equations which reflect both the general laws of mechanics and the relations connecting the involved characteristics of the particular system under consideration. The latter equations are known as constitutive relations. The aim of this study was to find the constitutive relations for kaolin suspensions that are necessary when solving forward problems of fine sludge thickening processes. The task was to design and carry out experimental research of the given suspension and to find a convenient method of utilizing the results for the sake of getting the sought relationships. It follows from the applied mathematical theory of two-phase systems that the sought relationships are hydraulic conductivity of the suspension as a function of the solid-phase concentration and the dependence of the solid-phase concentration on the solid-phase stress. The first part of this study describes the experimental research. Since both the characteristics are difficult to measure, it was necessary to analyze the suspension's characteristics and their measurability. Subsequently, the process of the suspension preparation and the method of laboratory measurements were determined. The following sections present...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990022822560106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV