Show simple item record

History of nursing professionals in pediatrics
dc.contributor.advisorŠpičáková, Magdaléna
dc.creatorRisplerová, Miroslava
dc.date.accessioned2019-06-27T09:54:19Z
dc.date.available2019-06-27T09:54:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106854
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vznikem a historickým vývojem ošetřovatelských pracovníků v pediatrii. Lehce zabředává do současnosti a porovnává s ní některé historické úseky. Cílem práce je zmapovat vývoj ošetřovatelských pracovníků od počátků do současnosti, poukázat na jejich životní podmínky a nabídnout přehled událostí, které k tomuto vývoji napomáhaly. Práce je teoretického charakteru. K naplnění cíle bylo použito kvalitativního výzkumného šetření a provedena obsahová analýza dat. Při její tvorbě bylo čerpáno z historické i soudobé odborné literatury, české legislativy, článků a monografií. Úvod práce je věnován vymezením pojmů jako jsou pediatrie a ošetřovatelství v pediatrii. Dále je popsán postoj dítěte ve společnosti napříč jednotlivým časovým obdobím a důvod vedoucí k potřebě utváření ošetřovatelského personálu věnující se přímo dětem. Následně je popsán chronologický vývoj ošetřovatelské profese, historie vzdělávání a životní podmínky. Výsledkem práce je poskytnout ucelený přehled vývoje ošetřovatelských pracovníků, poukázat na dramatický rozvoj zejména v 19. století a srovnání se současným stavem. Klíčová slova: Historie pediatrie - specializované ústavy - pediatrické léčebny - ošetřovatelství - pediatrické ošetřovatelství - regulace profesecs_CZ
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the origin and historical development of nursing staff in pediatrics. It slightly touches into the present and compares some historical sections along with it. The aim of the work is to map the development of nursing workers from the beginning to the present, to point out their living conditions and to offer an overview of the events that helped to this development. The work is theoretical. A qualitative research survey was carried out to achieve the goal and a content analysis of the data was performed. Her work was based on historical and contemporary literature, Czech legislation, articles and monographs. The introduction of the thesis is devoted to defining concepts such as pediatrics and nursing in pediatrics. It also describes the attitude of the child in society across the time period and the reason for the need to create nursing staff directly devoted to children. The chronological development of nursing staff, history of education and living conditions are described. The result of the thesis is to provide a comprehensive overview of the development of nursing staff, to point to dramatic development especially in the 19th century and to compare with the current state. Keywords: History of pediatrics - specialized institutes - pediatric hospitals - nursing -...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectHistory of pediatrics - specialized institutes - pediatrics hospital - nursing - pediatrics nursing - regulation of the professionen_US
dc.subjectHistorie pediatrie - specializované ústavy - pediatrické léčebny - ošetřovatelství - pediatrické ošetřovatelství - regulace profesecs_CZ
dc.titleHistorie ošetřovatelských pracovníků v pediatriics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-05
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId152447
dc.title.translatedHistory of nursing professionals in pediatricsen_US
dc.contributor.refereeKulhavá, Miluše
dc.contributor.refereeHocková, Jana
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá vznikem a historickým vývojem ošetřovatelských pracovníků v pediatrii. Lehce zabředává do současnosti a porovnává s ní některé historické úseky. Cílem práce je zmapovat vývoj ošetřovatelských pracovníků od počátků do současnosti, poukázat na jejich životní podmínky a nabídnout přehled událostí, které k tomuto vývoji napomáhaly. Práce je teoretického charakteru. K naplnění cíle bylo použito kvalitativního výzkumného šetření a provedena obsahová analýza dat. Při její tvorbě bylo čerpáno z historické i soudobé odborné literatury, české legislativy, článků a monografií. Úvod práce je věnován vymezením pojmů jako jsou pediatrie a ošetřovatelství v pediatrii. Dále je popsán postoj dítěte ve společnosti napříč jednotlivým časovým obdobím a důvod vedoucí k potřebě utváření ošetřovatelského personálu věnující se přímo dětem. Následně je popsán chronologický vývoj ošetřovatelské profese, historie vzdělávání a životní podmínky. Výsledkem práce je poskytnout ucelený přehled vývoje ošetřovatelských pracovníků, poukázat na dramatický rozvoj zejména v 19. století a srovnání se současným stavem. Klíčová slova: Historie pediatrie - specializované ústavy - pediatrické léčebny - ošetřovatelství - pediatrické ošetřovatelství - regulace profesecs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor thesis deals with the origin and historical development of nursing staff in pediatrics. It slightly touches into the present and compares some historical sections along with it. The aim of the work is to map the development of nursing workers from the beginning to the present, to point out their living conditions and to offer an overview of the events that helped to this development. The work is theoretical. A qualitative research survey was carried out to achieve the goal and a content analysis of the data was performed. Her work was based on historical and contemporary literature, Czech legislation, articles and monographs. The introduction of the thesis is devoted to defining concepts such as pediatrics and nursing in pediatrics. It also describes the attitude of the child in society across the time period and the reason for the need to create nursing staff directly devoted to children. The chronological development of nursing staff, history of education and living conditions are described. The result of the thesis is to provide a comprehensive overview of the development of nursing staff, to point to dramatic development especially in the 19th century and to compare with the current state. Keywords: History of pediatrics - specialized institutes - pediatric hospitals - nursing -...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
thesis.grade.code4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV