Show simple item record

Digital Storytelling with the Emphasis on Interactie Narrative
dc.contributor.advisorKraus, Jiří
dc.creatorConnelly Kohutová, Radka
dc.date.accessioned2019-06-25T10:05:52Z
dc.date.available2019-06-25T10:05:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106680
dc.description.abstractNová média se stala neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. Mimo jiné jsou také platformou pro digitální umění. V rámci něj se čtenáři mohou setkávat s tzv. elektronickou literaturou jako s rozvíjející se kulturní formou, umožňující do určité míry interferenci médií a žánrů. Elektronickou literaturu je předně nutno důsledně rámcově odlišit od elektronických knih, jako pouhé konverze klasických, analogových děl do digitální podoby. Vymezení této specifické oblasti literatury, její reflexi, včetně historického ukotvení, se tato dizertační práce věnuje. Práce je nutně založena interdisciplinárně. Čerpá z konceptů literární vědy, nicméně elektronickou literaturu nelze nahlížet výhradně skrze její paradigmata, neboť tradiční definiční rámce a koncepty nelze v tomto smyslu bezezbytku uplatnit v prostředí nových médií. Důraz je dále kladen na poznatky mediálních studií, resp. studií nových médií. Práce se současně zabývá specifickou formou narativu, tzv. interaktivním narativem, který nenalézáme výhradně v dílech elektronické literatury, ale i ta mu poskytla široké pole působnosti. Závěrečná část prezentuje výsledky autorčina výzkumného šetření zaměřeného na čtenářskou recepci vybraných děl elektronické literatury s interaktivním narativem, čtenářského prožitku a očekávání v generaci tzv....cs_CZ
dc.description.abstractNew media have become an essential element of our everyday lives. They are also a platform for digital art. Through them, readers can encounter so-called 'electronic literature' as a developing cultural form, allowing to some extent, the the mutual influencing of media and genres. Firstly, all electronic literature needs to be consistently differentiated from electronic books, similarly the conversion of classical, analogue works into a digital form. This thesis deals with the definition of this specific area of literature, its reflection, including its historical anchoring. This work is necessarily based on an interdisciplinary approach, it draws on concepts from literary theory, however electronic literature cannot be viewed through its paradigms alone, as traditional definition frameworks and concepts cannot be fully applied in the new media environment. There is also emphasis upon media studies' theory, specifically studies of new media. Concurrently, the work deals with a specific form of narrative, the so- called 'interactive narrative', which is not found solely in the works of electronic literature, but it also has a wide scope. The final section presents the results of the author's research focused on readers' response to selected works of electronic literature with an interactive...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectElectronic literatureen_US
dc.subjectdigital literatureen_US
dc.subjectinteractive narrativeen_US
dc.subjectreader's receptionen_US
dc.subjectnew mediaen_US
dc.subjectinteractivityen_US
dc.subjectnarrativeen_US
dc.subjectnew media studiesen_US
dc.subjectElektronická literaturacs_CZ
dc.subjectdigitální literaturacs_CZ
dc.subjectinteraktivní narativcs_CZ
dc.subjectčtenářská recepcecs_CZ
dc.subjectnová médiacs_CZ
dc.subjectinteraktivitacs_CZ
dc.subjectnarativcs_CZ
dc.subjectstudia nových médiícs_CZ
dc.titleDigitální vyprávění s důrazem na interaktivní narativcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-04
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId131316
dc.title.translatedDigital Storytelling with the Emphasis on Interactie Narrativeen_US
dc.contributor.refereeŠtoll, Martin
dc.contributor.refereeSládek, Ondřej
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csNová média se stala neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. Mimo jiné jsou také platformou pro digitální umění. V rámci něj se čtenáři mohou setkávat s tzv. elektronickou literaturou jako s rozvíjející se kulturní formou, umožňující do určité míry interferenci médií a žánrů. Elektronickou literaturu je předně nutno důsledně rámcově odlišit od elektronických knih, jako pouhé konverze klasických, analogových děl do digitální podoby. Vymezení této specifické oblasti literatury, její reflexi, včetně historického ukotvení, se tato dizertační práce věnuje. Práce je nutně založena interdisciplinárně. Čerpá z konceptů literární vědy, nicméně elektronickou literaturu nelze nahlížet výhradně skrze její paradigmata, neboť tradiční definiční rámce a koncepty nelze v tomto smyslu bezezbytku uplatnit v prostředí nových médií. Důraz je dále kladen na poznatky mediálních studií, resp. studií nových médií. Práce se současně zabývá specifickou formou narativu, tzv. interaktivním narativem, který nenalézáme výhradně v dílech elektronické literatury, ale i ta mu poskytla široké pole působnosti. Závěrečná část prezentuje výsledky autorčina výzkumného šetření zaměřeného na čtenářskou recepci vybraných děl elektronické literatury s interaktivním narativem, čtenářského prožitku a očekávání v generaci tzv....cs_CZ
uk.abstract.enNew media have become an essential element of our everyday lives. They are also a platform for digital art. Through them, readers can encounter so-called 'electronic literature' as a developing cultural form, allowing to some extent, the the mutual influencing of media and genres. Firstly, all electronic literature needs to be consistently differentiated from electronic books, similarly the conversion of classical, analogue works into a digital form. This thesis deals with the definition of this specific area of literature, its reflection, including its historical anchoring. This work is necessarily based on an interdisciplinary approach, it draws on concepts from literary theory, however electronic literature cannot be viewed through its paradigms alone, as traditional definition frameworks and concepts cannot be fully applied in the new media environment. There is also emphasis upon media studies' theory, specifically studies of new media. Concurrently, the work deals with a specific form of narrative, the so- called 'interactive narrative', which is not found solely in the works of electronic literature, but it also has a wide scope. The final section presents the results of the author's research focused on readers' response to selected works of electronic literature with an interactive...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV