Show simple item record

Using a modified biocharge to capture ammonia from the exhaust air
dc.contributor.advisorInnemanová, Petra
dc.creatorKozlíková, Nikola
dc.date.accessioned2019-06-25T10:02:34Z
dc.date.available2019-06-25T10:02:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106662
dc.description.abstractV mé práci jsem se zabývala porovnáním různých typů pevných materiálů na bázi biocharu, které by mohly sloužit jako náplň do filtrů na záchyt amoniaku. Pro testování nejvhodnějšího materiálu byly použity 3 vzorky biocharu připraveného z anaerobně stabilizovaného čistírenského kalu při teplotách 200řC, 400řC a 600řC, 3 vzorky biocharu připraveného z dubového dřeva při teplotách 260řC, 400řC a 600řC, 2 vzorky biocharu připraveného ze směsi čistírenského kalu a dřevní štěpky předem vysušené v poloprovozní jednotce biologického dosoušení, vysušený anaerobně stabilizovaný čistírenský kal a dřevěné uhlí. Materiály byly impregnovány 50% roztokem kyseliny sírové. Poté byly vystaveny parám amoniaku po dobu potřebnou ke kompletnímu proběhnutí reakce na povrchu impregnovaného materiálu. Díky chemické reakci vzniká síran amonný, který lze využít jako hnojivo v zemědělství. Je známo, že přídavek biocharu má pozitivní vliv na půdu. V případě kombinace biocharu a síranu amonného může jít o zajímavé půdní aditivum. Mohlo by se jednat o alternativu tzv. scrubberů (praček vzduchu), kde je amoniak zachytáván probubláváním zředěné kyseliny sírové. Přeprava a aplikace takto vzniklého roztoku síranu amonného není příliš výhodná z ekonomického hlediska. K podrobnější charakterizaci impregnovaných materiálů byla stanovena...cs_CZ
dc.description.abstractIn my work I have dealt with the comparison of different types of biochar based solid materials, which could serve as a filling for ammonia capture filters. Three samples of biochar prepared from anaerobically stabilized sewage sludge were used to test the most suitable material at temperatures of 200 ř C, 400 ř C and 600 ř C, 3 samples of biochar prepared from oak wood at temperatures of 260 ř C, 400 ř C and 600 ř C, 2 samples of biochar prepared from a mixture of sewage sludge and wood chips pre-dried in a pilot scale biological drying plant, dried anaerobically stabilized sewage sludge and charcoal. The materials were impregnated with 50% sulfuric acid solution. They were then exposed to ammonia vapors for the time needed to complete the reaction on the surface of the impregnated material. Due to the chemical reaction, ammonium sulfate is produced, which can be used as a fertilizer in agriculture. It is known that the addition of biochar has a positive effect on the soil. In the case of a combination of biochar and ammonium sulphate, this may be an interesting soil additive. It could be an alternative to so-called scrubbers, where ammonia is trapped by bubbling dilute sulfuric acid. Transportation and application of the ammonium sulphate solution thus formed is not economically advantageous. To...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectbiocharen_US
dc.subjectammoniaen_US
dc.subjectsulfuric aciden_US
dc.subjectammonium sulfateen_US
dc.subjectsewage sludgeen_US
dc.subjectbiouhelcs_CZ
dc.subjectamoniakcs_CZ
dc.subjectkyselina sírovács_CZ
dc.subjectsíran amonnýcs_CZ
dc.subjectčistírenský kalcs_CZ
dc.titleVyužití modifikovaného biocharu pro záchyt amoniaku z odpadního vzduchucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-04
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId198115
dc.title.translatedUsing a modified biocharge to capture ammonia from the exhaust airen_US
dc.contributor.refereeCajthaml, Tomáš
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csV mé práci jsem se zabývala porovnáním různých typů pevných materiálů na bázi biocharu, které by mohly sloužit jako náplň do filtrů na záchyt amoniaku. Pro testování nejvhodnějšího materiálu byly použity 3 vzorky biocharu připraveného z anaerobně stabilizovaného čistírenského kalu při teplotách 200řC, 400řC a 600řC, 3 vzorky biocharu připraveného z dubového dřeva při teplotách 260řC, 400řC a 600řC, 2 vzorky biocharu připraveného ze směsi čistírenského kalu a dřevní štěpky předem vysušené v poloprovozní jednotce biologického dosoušení, vysušený anaerobně stabilizovaný čistírenský kal a dřevěné uhlí. Materiály byly impregnovány 50% roztokem kyseliny sírové. Poté byly vystaveny parám amoniaku po dobu potřebnou ke kompletnímu proběhnutí reakce na povrchu impregnovaného materiálu. Díky chemické reakci vzniká síran amonný, který lze využít jako hnojivo v zemědělství. Je známo, že přídavek biocharu má pozitivní vliv na půdu. V případě kombinace biocharu a síranu amonného může jít o zajímavé půdní aditivum. Mohlo by se jednat o alternativu tzv. scrubberů (praček vzduchu), kde je amoniak zachytáván probubláváním zředěné kyseliny sírové. Přeprava a aplikace takto vzniklého roztoku síranu amonného není příliš výhodná z ekonomického hlediska. K podrobnější charakterizaci impregnovaných materiálů byla stanovena...cs_CZ
uk.abstract.enIn my work I have dealt with the comparison of different types of biochar based solid materials, which could serve as a filling for ammonia capture filters. Three samples of biochar prepared from anaerobically stabilized sewage sludge were used to test the most suitable material at temperatures of 200 ř C, 400 ř C and 600 ř C, 3 samples of biochar prepared from oak wood at temperatures of 260 ř C, 400 ř C and 600 ř C, 2 samples of biochar prepared from a mixture of sewage sludge and wood chips pre-dried in a pilot scale biological drying plant, dried anaerobically stabilized sewage sludge and charcoal. The materials were impregnated with 50% sulfuric acid solution. They were then exposed to ammonia vapors for the time needed to complete the reaction on the surface of the impregnated material. Due to the chemical reaction, ammonium sulfate is produced, which can be used as a fertilizer in agriculture. It is known that the addition of biochar has a positive effect on the soil. In the case of a combination of biochar and ammonium sulphate, this may be an interesting soil additive. It could be an alternative to so-called scrubbers, where ammonia is trapped by bubbling dilute sulfuric acid. Transportation and application of the ammonium sulphate solution thus formed is not economically advantageous. To...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ
thesis.grade.code3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV