Show simple item record

Environmental offenses committed by legal entities
dc.contributor.advisorPelc, Vladimír
dc.creatorJavorská, Kateřina
dc.date.accessioned2019-06-20T10:03:30Z
dc.date.available2019-06-20T10:03:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106494
dc.description.abstractTrestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stavem české trestněprávní ochrany životního prostředí a jejího vývoje ve vztahu k právnickým osobám. Stěžejní význam pro tuto práci má zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jenž zavedl s účinností od 1. 1. 2012 do českého právního řádu nový institut trestní odpovědnost právnických osob. Přestože tento institut od svého zavedení do právního řádu prošel mnohými změnami, stále trpí určitými nedostatky, o kterých se tato práce zmiňuje. Dále je pro tuto práci stěžejní zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, převážně jeho Hlava VIII. a předpisy na úrovni mezinárodního a unijního práva, jež se vztahují k životnímu prostředí. Cílem práce je zhodnotit, zda trestní odpovědnost právnických osob je vhodným a dostatečně účinným nástrojem k ochraně životního prostředí. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první dvě mají obecný charakter. První kapitola objasňuje základní pojmy, které jsou pro práci podstatné, především pojem právnické osoby v platném právu a pojem životního prostředí. Dále se zaobírá ochranou životního prostředí a jejími prameny na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. Druhá kapitola se věnuje obecně přijímání zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní...cs_CZ
dc.description.abstractEnvironmental offences committed by legal entities Abstract This thesis deals with the Czech criminal law protection of the environment and its development in relation to legal entities. The main importance for this thesis is found in Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution effective since the January 1, 2012, which brought new institute of criminal liability of legal entities into the legal system of the Czech Republic. Although, there had been several changes, imperfections still occur in connection with this institute. Furthermore, this thesis concerns on Act No. 40/2009 Coll., Criminal Code and international and EU regulations related to the environment. The aim of this thesis is to evaluate whether the criminal liability is a suitable and effective tool to protect the environment. The thesis is divided into four chapters. The first chapter provides explanation of concepts essential for the thesis, especially the concept of legal entity in the applicable law and the concept of environment, it also deals with environmental protection and it sources in national, EU and international regulation. The second chapter focuses on adoption of Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution and the circumstances before the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectCriminal Liability of Legal Entitiesen_US
dc.subjectenvironmental protectionen_US
dc.subjectenvironmental criminalityen_US
dc.subjectTrestní odpovědnost právnických osobcs_CZ
dc.subjectochrana životního prostředícs_CZ
dc.subjectenvironmentální kriminalitacs_CZ
dc.titleTrestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobamics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-30
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId202981
dc.title.translatedEnvironmental offenses committed by legal entitiesen_US
dc.contributor.refereeTejnská, Katarína
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTrestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stavem české trestněprávní ochrany životního prostředí a jejího vývoje ve vztahu k právnickým osobám. Stěžejní význam pro tuto práci má zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jenž zavedl s účinností od 1. 1. 2012 do českého právního řádu nový institut trestní odpovědnost právnických osob. Přestože tento institut od svého zavedení do právního řádu prošel mnohými změnami, stále trpí určitými nedostatky, o kterých se tato práce zmiňuje. Dále je pro tuto práci stěžejní zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, převážně jeho Hlava VIII. a předpisy na úrovni mezinárodního a unijního práva, jež se vztahují k životnímu prostředí. Cílem práce je zhodnotit, zda trestní odpovědnost právnických osob je vhodným a dostatečně účinným nástrojem k ochraně životního prostředí. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první dvě mají obecný charakter. První kapitola objasňuje základní pojmy, které jsou pro práci podstatné, především pojem právnické osoby v platném právu a pojem životního prostředí. Dále se zaobírá ochranou životního prostředí a jejími prameny na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. Druhá kapitola se věnuje obecně přijímání zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní...cs_CZ
uk.abstract.enEnvironmental offences committed by legal entities Abstract This thesis deals with the Czech criminal law protection of the environment and its development in relation to legal entities. The main importance for this thesis is found in Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution effective since the January 1, 2012, which brought new institute of criminal liability of legal entities into the legal system of the Czech Republic. Although, there had been several changes, imperfections still occur in connection with this institute. Furthermore, this thesis concerns on Act No. 40/2009 Coll., Criminal Code and international and EU regulations related to the environment. The aim of this thesis is to evaluate whether the criminal liability is a suitable and effective tool to protect the environment. The thesis is divided into four chapters. The first chapter provides explanation of concepts essential for the thesis, especially the concept of legal entity in the applicable law and the concept of environment, it also deals with environmental protection and it sources in national, EU and international regulation. The second chapter focuses on adoption of Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution and the circumstances before the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV