Show simple item record

Impact of habitat type and long-term in vitro cultivation on photosynthetic characteristics of snow algae and their resistance to stress induced by UV radiation
dc.contributor.advisorNedbalová, Linda
dc.creatorZázvorková, Michaela
dc.date.accessioned2019-06-19T10:00:04Z
dc.date.available2019-06-19T10:00:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106433
dc.description.abstractSněžné řasy jsou psychrofilní mikroorganismy, které obývají sněhová pole v horských a polárních oblastech a za příznivých podmínek tvoří tzv. barevné sněhy. Většina druhů patří do řádu Chlamydomonadales (Chlorophyta) s komplikovaným životním cyklem, zahrnujícím bičíkovce i nepohyblivá stádia (cysty). Extrémní prostředí sněhu je charakteristické nízkou teplotou, problémy s dostupností tekuté vody a nedostatkem živin. V závislosti na lokalitě a fázi životního cyklu se navíc sněžné řasy musí vypořádat s nadbytkem či naopak nedostatkem slunečního záření, jehož významnou složkou je i nebezpečné UV záření. Právě světelné podmínky se značně liší na exponovaných lokalitách nad hranicí lesa či v polárních oblastech a v lesních habitatech. V první části této práce jsem porovnávala reakce fotosyntetického aparátu kmenů sněžných řas z lesních a bezlesých habitatů na různé intenzity záření, a dále jsem se zabývala posouzením případné změny souvisejících s dlouhodobou kultivací v laboratoři. Na základě měření "rychlých" světelných křivek na PAM fluorometru jsem stanovila některé charakteristiky fotosyntetického aparátu jednotlivých kmenů, (parametry α a Ik), které vypovídají o adaptaci na nízké či vysoké intenzity světla. Pro část kmenů bylo možné provést srovnání výsledků získaných v tříletém odstupu. V druhé...cs_CZ
dc.description.abstractSnow algae are psychrophilic microorganisms, that inhabit snow fields in mountains and polar regions, which creates colored snow in good conditions. Most species belong to order Chlamydomonadales (Chlorophyta) with complicated life cycles, containing flagellates and immobile stages (cysts). Extreme environment of snow is characteristed by low temperature, problems with availability of water and lack of nutrition. Depending on location and phase of life cycle, snow algae have to deal with excess or lack of solar radiation, the important component of which is also dangerous UV radiation. The light conditions differ substantially from open location above the forest level or polar regions to forest habitats. In the first part of this work I compared reactions of photosynthetic apparatus of snow algae strains from forest and forestless habitats to different intensity of radiation, then I dealt with assessing any changes related to long-term cultivation in laboratory. Based on measurement of rapid light curves on PAM fluorometer I have determined some characteristics of photosynthetic apparatus of individual strains (parameters α and Ik), which indicate adaptation to low or high light intensity. For some strains, it was possible to compare the results obtained at a three-year interval. In the second part...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectsnow algaeen_US
dc.subjectlong-term cultivationen_US
dc.subjectcomparison of habitatsen_US
dc.subjectPAM fluorometryen_US
dc.subjectrapid light curvesen_US
dc.subjectlight intensityen_US
dc.subjectUV-A radiationen_US
dc.subjectsněžné řasycs_CZ
dc.subjectdlouhodobá kultivacecs_CZ
dc.subjectsrovnání habitatůcs_CZ
dc.subjectPAM fluorometriecs_CZ
dc.subject"rychlé" světelné křivkycs_CZ
dc.subjectintenzita zářenícs_CZ
dc.subjectUV-A zářenícs_CZ
dc.titleVliv typu habitatu a dlouhodobé in vitro kultivace na fotosyntetické charakteristiky sněžných řas a jejich odolnost vůči stresu indukovanému UV zářenímcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-29
dc.description.departmentKatedra ekologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Ecologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183789
dc.title.translatedImpact of habitat type and long-term in vitro cultivation on photosynthetic characteristics of snow algae and their resistance to stress induced by UV radiationen_US
dc.contributor.refereeKvíderová, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEcologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra ekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Ecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEcologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csSněžné řasy jsou psychrofilní mikroorganismy, které obývají sněhová pole v horských a polárních oblastech a za příznivých podmínek tvoří tzv. barevné sněhy. Většina druhů patří do řádu Chlamydomonadales (Chlorophyta) s komplikovaným životním cyklem, zahrnujícím bičíkovce i nepohyblivá stádia (cysty). Extrémní prostředí sněhu je charakteristické nízkou teplotou, problémy s dostupností tekuté vody a nedostatkem živin. V závislosti na lokalitě a fázi životního cyklu se navíc sněžné řasy musí vypořádat s nadbytkem či naopak nedostatkem slunečního záření, jehož významnou složkou je i nebezpečné UV záření. Právě světelné podmínky se značně liší na exponovaných lokalitách nad hranicí lesa či v polárních oblastech a v lesních habitatech. V první části této práce jsem porovnávala reakce fotosyntetického aparátu kmenů sněžných řas z lesních a bezlesých habitatů na různé intenzity záření, a dále jsem se zabývala posouzením případné změny souvisejících s dlouhodobou kultivací v laboratoři. Na základě měření "rychlých" světelných křivek na PAM fluorometru jsem stanovila některé charakteristiky fotosyntetického aparátu jednotlivých kmenů, (parametry α a Ik), které vypovídají o adaptaci na nízké či vysoké intenzity světla. Pro část kmenů bylo možné provést srovnání výsledků získaných v tříletém odstupu. V druhé...cs_CZ
uk.abstract.enSnow algae are psychrophilic microorganisms, that inhabit snow fields in mountains and polar regions, which creates colored snow in good conditions. Most species belong to order Chlamydomonadales (Chlorophyta) with complicated life cycles, containing flagellates and immobile stages (cysts). Extreme environment of snow is characteristed by low temperature, problems with availability of water and lack of nutrition. Depending on location and phase of life cycle, snow algae have to deal with excess or lack of solar radiation, the important component of which is also dangerous UV radiation. The light conditions differ substantially from open location above the forest level or polar regions to forest habitats. In the first part of this work I compared reactions of photosynthetic apparatus of snow algae strains from forest and forestless habitats to different intensity of radiation, then I dealt with assessing any changes related to long-term cultivation in laboratory. Based on measurement of rapid light curves on PAM fluorometer I have determined some characteristics of photosynthetic apparatus of individual strains (parameters α and Ik), which indicate adaptation to low or high light intensity. For some strains, it was possible to compare the results obtained at a three-year interval. In the second part...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologiecs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV