Show simple item record

Easements
dc.contributor.advisorThöndel, Alexandr
dc.creatorHadačová, Marie
dc.date.accessioned2019-06-18T12:36:20Z
dc.date.available2019-06-18T12:36:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106308
dc.description.abstractResumé Cílem diplomové práce je pokusit se poskytnout komplexní výklad a analýzu institutu služebností a jejich jednotlivých aspektů v současné právní úpravě s přihlédnutím k judikatuře českých soudů po roce 1989 a rovněž k judikatuře prvorepublikové k Obecnému zákoníku občanskému. Práce se skládá ze čtyř částí, přičemž první část se věnuje výkladu pojmů věcných práv k věci cizí a věcných břemen jako institutů služebnostem nadřazeným. V poslední kapitole této první částí je obecně vymezen institut služebností a jeho základní aspekty. Druhá část diplomové práce popisuje jednotlivé etapy historického vývoje institutu služebností. Postupně je rozebráno pojetí služebností v právu římském s přihlédnutím k některým odlišnostem od jejich koncepce a úpravy v současnosti, následuje výklad o středověkých služebnostech, a nakonec se autorka v rámci práce zabývá moderními právními úpravami služebností v právních předpisech občanského práva od Obecného zákoníku občanského přes občanské zákoníky vydané za komunistického režimu v letech 1950 a 1964. Třetí část, která představuje těžiště diplomové práce, poskytuje podrobnou analýzu současné právní úpravy služebností v občanském zákoníku za současného zohlednění relevantní judikatury. První kapitola této části podává výklad, který se zabývá obecnou úpravou služebností, tedy...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to try to provide a comprehensive interpretation and analysis of the legal institute of easements and their individual aspects in the current legal regulation, taking into account the judicial decisions of the Czech courts after year 1989 as well as the case law of the First Republic related to the General Civil Code. The thesis consists of four parts. The first part deals with the interpretation of the concept of iura in re alinea as the institute superior over easements. In the last chapter of this first part the institute of easements and their basic aspects are generally defined. The second part of the diploma thesis describes the individual stages of the historical development of the institute of easements. The concept of easements in Roman law is being analyzed, taking into account some differences from its conception and modification at present. The following is an interpretation of medieval easements, and finally, the author deals with the modern legal regulations of the easements in the civil law legislation starting from the General Civil Code through the civil codes issued under the Communist regime in 1950 and 1964. The third part, which represents the focus of the diploma thesis, provides a detailed analysis of the current legal regulation of easements...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecteasementsen_US
dc.subjectrights in remen_US
dc.subjectcivil lawen_US
dc.subjectslužebnostics_CZ
dc.subjectvěcná právacs_CZ
dc.subjectobčanské právocs_CZ
dc.titleSlužebnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-28
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195839
dc.title.translatedEasementsen_US
dc.contributor.refereeFrinta, Ondřej
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Cílem diplomové práce je pokusit se poskytnout komplexní výklad a analýzu institutu služebností a jejich jednotlivých aspektů v současné právní úpravě s přihlédnutím k judikatuře českých soudů po roce 1989 a rovněž k judikatuře prvorepublikové k Obecnému zákoníku občanskému. Práce se skládá ze čtyř částí, přičemž první část se věnuje výkladu pojmů věcných práv k věci cizí a věcných břemen jako institutů služebnostem nadřazeným. V poslední kapitole této první částí je obecně vymezen institut služebností a jeho základní aspekty. Druhá část diplomové práce popisuje jednotlivé etapy historického vývoje institutu služebností. Postupně je rozebráno pojetí služebností v právu římském s přihlédnutím k některým odlišnostem od jejich koncepce a úpravy v současnosti, následuje výklad o středověkých služebnostech, a nakonec se autorka v rámci práce zabývá moderními právními úpravami služebností v právních předpisech občanského práva od Obecného zákoníku občanského přes občanské zákoníky vydané za komunistického režimu v letech 1950 a 1964. Třetí část, která představuje těžiště diplomové práce, poskytuje podrobnou analýzu současné právní úpravy služebností v občanském zákoníku za současného zohlednění relevantní judikatury. První kapitola této části podává výklad, který se zabývá obecnou úpravou služebností, tedy...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the diploma thesis is to try to provide a comprehensive interpretation and analysis of the legal institute of easements and their individual aspects in the current legal regulation, taking into account the judicial decisions of the Czech courts after year 1989 as well as the case law of the First Republic related to the General Civil Code. The thesis consists of four parts. The first part deals with the interpretation of the concept of iura in re alinea as the institute superior over easements. In the last chapter of this first part the institute of easements and their basic aspects are generally defined. The second part of the diploma thesis describes the individual stages of the historical development of the institute of easements. The concept of easements in Roman law is being analyzed, taking into account some differences from its conception and modification at present. The following is an interpretation of medieval easements, and finally, the author deals with the modern legal regulations of the easements in the civil law legislation starting from the General Civil Code through the civil codes issued under the Communist regime in 1950 and 1964. The third part, which represents the focus of the diploma thesis, provides a detailed analysis of the current legal regulation of easements...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV