Show simple item record

Runoff development in selected catchments in the Kyrgyz Range, Tian-Shan
dc.contributor.advisorŠobr, Miroslav
dc.creatorJedličková, Šárka
dc.date.accessioned2019-06-18T12:31:38Z
dc.date.available2019-06-18T12:31:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106283
dc.description.abstractHlavním cílem této práce bylo zkoumat změny odtoku v povodí řek Ala-Arča, Alamaedin a Kara-Balta v Kyrgyzstánu a také změnu klimatických poměrů z dostupných stanic v okolí. Na základě dostupných dat byly jednotlivé odtokové, srážkové a teplotní řady podrobeny měsíčním, sezónním a ročním analýzám. Byla také ověřována absolutní a relativní homogenita dat za pomoci statistických testů, kterými jsou Mann-Whitney-Pettit test, SNHT test a WiIlcoxonův dvouvýběrový test pro absolutní homogenitu a Alexandersson test pro homogenitu relativní. pomocí Mann-Kendall testu byl zjišťován trend v jednotlivých řadách. V řadě dat odtoku bylo nalezeno velké množství nehomogenit. U řeky Ala- Arča a Kara-Balta byl ve většině případů zaznamenán rok změny v roce 1987. U řeky Alamedin byl rok změny zaznamenán o tři roky později v roce 1990. Vývoj trendu byl na řekách s ledovcovo-sněhovým režimem pozitivní, kdežto u řeky pouze se sněhovo-ledovcovým režimem nebyl zjištěn statisticky významný trend pro celé časové řady. Klíčová slova: změna odtoku, srážky, teplota, ledovco-sněhový režim, sněhovo-ledovcový režim, homogenita, Mann-Whitney-Pettit test, SNHT test, trend, Mann-Kendall test, zalednění, Kyrgyzstán, Ťan-Šancs_CZ
dc.description.abstractThe main objective of this paper was to investigate runoff changes in the catchment Ala-Arca, Alamaedin and Kara-Balta in Kyrgyzstan, as well as change in climate conditions from available stations in the area. The runoff, precipitation, and temperature series were subjected to monthly, seasonal and annual analyses based on available data. Both absolute and relative data homogeneity were verified using statistical tests such as the Mann-Whitney-Pettit test, the SNHT test, and the WiIlcoxon's two- sample test for absolute homogeneity, and the Alexandersson's test for relative homogeneity. The Mann-Kendall test was used to determine the trend in each serie. There were inhomogeneities found in a number of runoff data. In most cases, the changes of rivers Ala-Arca and Kara-Balta were recorded in 1987. Compare to Ala-Arca and Kara-Balta, the changes of river Alamedin were recorded 3 years later, in 1990. There was a positive trend development by the rivers with the glacial-snow regime. However, there was no statistically significant trend for the entire time series. Key words: runoff change, precipitation, temperature, glacial-snow regime, snow-glacial regime, homogenization, Mann-Whitney-Pettit test, trend, Mann-Kendall test, glaciation, Kyrgyzstan, Tien- Shanen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectrunoff changeen_US
dc.subjectprecipitationen_US
dc.subjecttemperatureen_US
dc.subjectglacial-snow regimeen_US
dc.subjectsnow-glacial regimeen_US
dc.subjecthomogenizationen_US
dc.subjectMann-Whitney-Pettit testen_US
dc.subjecttrenden_US
dc.subjectMann-Kendall testen_US
dc.subjectglaciationen_US
dc.subjectKyrgyzstanen_US
dc.subjectTien-Shanen_US
dc.subjectzměna odtokucs_CZ
dc.subjectsrážkycs_CZ
dc.subjectteplotacs_CZ
dc.subjectledovco-sněhový režimcs_CZ
dc.subjectsněhovo-ledovcový režimcs_CZ
dc.subjecthomogenitacs_CZ
dc.subjectMann-Whitney-Pettit testcs_CZ
dc.subjectSNHT testcs_CZ
dc.subjecttrendcs_CZ
dc.subjectMann-Kendall testcs_CZ
dc.subjectzaledněnícs_CZ
dc.subjectKyrgyzstáncs_CZ
dc.subjectŤan-Šancs_CZ
dc.titleVývoj odtoku vody ve vybraných povodích Kyrgyzského hřbetu, Ťan-Šancs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-28
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId184284
dc.title.translatedRunoff development in selected catchments in the Kyrgyz Range, Tian-Shanen_US
dc.contributor.refereeJanský, Bohumír
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Geography and Geoecologyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Geography and Geoecologyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csHlavním cílem této práce bylo zkoumat změny odtoku v povodí řek Ala-Arča, Alamaedin a Kara-Balta v Kyrgyzstánu a také změnu klimatických poměrů z dostupných stanic v okolí. Na základě dostupných dat byly jednotlivé odtokové, srážkové a teplotní řady podrobeny měsíčním, sezónním a ročním analýzám. Byla také ověřována absolutní a relativní homogenita dat za pomoci statistických testů, kterými jsou Mann-Whitney-Pettit test, SNHT test a WiIlcoxonův dvouvýběrový test pro absolutní homogenitu a Alexandersson test pro homogenitu relativní. pomocí Mann-Kendall testu byl zjišťován trend v jednotlivých řadách. V řadě dat odtoku bylo nalezeno velké množství nehomogenit. U řeky Ala- Arča a Kara-Balta byl ve většině případů zaznamenán rok změny v roce 1987. U řeky Alamedin byl rok změny zaznamenán o tři roky později v roce 1990. Vývoj trendu byl na řekách s ledovcovo-sněhovým režimem pozitivní, kdežto u řeky pouze se sněhovo-ledovcovým režimem nebyl zjištěn statisticky významný trend pro celé časové řady. Klíčová slova: změna odtoku, srážky, teplota, ledovco-sněhový režim, sněhovo-ledovcový režim, homogenita, Mann-Whitney-Pettit test, SNHT test, trend, Mann-Kendall test, zalednění, Kyrgyzstán, Ťan-Šancs_CZ
uk.abstract.enThe main objective of this paper was to investigate runoff changes in the catchment Ala-Arca, Alamaedin and Kara-Balta in Kyrgyzstan, as well as change in climate conditions from available stations in the area. The runoff, precipitation, and temperature series were subjected to monthly, seasonal and annual analyses based on available data. Both absolute and relative data homogeneity were verified using statistical tests such as the Mann-Whitney-Pettit test, the SNHT test, and the WiIlcoxon's two- sample test for absolute homogeneity, and the Alexandersson's test for relative homogeneity. The Mann-Kendall test was used to determine the trend in each serie. There were inhomogeneities found in a number of runoff data. In most cases, the changes of rivers Ala-Arca and Kara-Balta were recorded in 1987. Compare to Ala-Arca and Kara-Balta, the changes of river Alamedin were recorded 3 years later, in 1990. There was a positive trend development by the rivers with the glacial-snow regime. However, there was no statistically significant trend for the entire time series. Key words: runoff change, precipitation, temperature, glacial-snow regime, snow-glacial regime, homogenization, Mann-Whitney-Pettit test, trend, Mann-Kendall test, glaciation, Kyrgyzstan, Tien- Shanen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV