Show simple item record

The relationship between rights of designation and unfair competition law
dc.contributor.advisorRůžička, Michal
dc.creatorFerancová, Eva
dc.date.accessioned2019-06-18T12:30:41Z
dc.date.available2019-06-18T12:30:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106278
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je vztah práv na označení a práva nekalé soutěže. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První dvě kapitoly vymezují práva na označení a právo nekalé soutěže obecně, následující kapitoly se soustřeďují na vztah těchto právních úprav. První kapitola rozebírá nejprve zařazení práv na označení v rámci systému práva duševního vlastnictví a posléze se zabývá jednotlivými právy na označení, tj. ochrannou známkou, označením původu a zeměpisným označením. Tato kapitola se zabývá charakteristickými rysy práv na označení, rozdíly mezi nimi a jejich právní úpravou na úrovni vnitrostátní, evropské i mezinárodní. Důraz je však kladen i na aktuální otázky, které se práv na označení dotýkají. Druhá kapitola se věnuje právu nekalé soutěže. V této kapitole je pozornost zaměřena na právní úpravu nekalé soutěže a koncepci, na níž je právo nekalé soutěže postaveno (kombinace generální klauzule a demonstrativního výčtu speciálních skutkových podstat). Dále jsou zde vymezeny subjekty nekalé soutěže a nároky, které může subjekt dotčený nekalou soutěží uplatnit. Stěžejní, třetí kapitola, je zaměřena na vztah práv na označení a práva nekalé soutěže. Jsou zde popsány možnosti nahlížení na vztah těchto právních úprav a nejčastější případy, kdy dochází k jejich vzájemnému prolínání. Vztah...cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is the relationship between rights of designation and unfair competition law. The thesis is divided into five chapters. The first two chapters define rights of designation and unfair competition law in general and the following chapters concentrate on the relationship between them. The first chapter focuses initially on the place of rights of designation in the system of intellectual propert y law and afterwards it concentrates on particular rights of designation, i.e. trademark, designation of origin and geographical indication. This chapter deals with characteristic features of the rights of designation and differences between them and national, international and european legislation. The emphasis is also put on current issues, that are related to the rights of designation. Chapter two is devoted to unfair competition law. This chapter focuses on legislation of unfair competition and the concept on which unfair competition law is based (that is combination of general clause and non-exhausting list of merits). Subsequently, it defines subjects of the unfair competition and claims that a subject affected by the unfair competition can make. The third chapter, which presents crucial part of this thesis, concetrates on the relationship between rights of designation and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecttrademarken_US
dc.subjectdesignation of originen_US
dc.subjectunfair competitionen_US
dc.subjectochranná známkacs_CZ
dc.subjectoznačení původucs_CZ
dc.subjectnekalá soutěžcs_CZ
dc.titleVztah práv na označení a práva nekalé soutěžecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-28
dc.description.departmentÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183128
dc.title.translatedThe relationship between rights of designation and unfair competition lawen_US
dc.contributor.refereeCísařová, Zuzana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPředmětem této diplomové práce je vztah práv na označení a práva nekalé soutěže. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První dvě kapitoly vymezují práva na označení a právo nekalé soutěže obecně, následující kapitoly se soustřeďují na vztah těchto právních úprav. První kapitola rozebírá nejprve zařazení práv na označení v rámci systému práva duševního vlastnictví a posléze se zabývá jednotlivými právy na označení, tj. ochrannou známkou, označením původu a zeměpisným označením. Tato kapitola se zabývá charakteristickými rysy práv na označení, rozdíly mezi nimi a jejich právní úpravou na úrovni vnitrostátní, evropské i mezinárodní. Důraz je však kladen i na aktuální otázky, které se práv na označení dotýkají. Druhá kapitola se věnuje právu nekalé soutěže. V této kapitole je pozornost zaměřena na právní úpravu nekalé soutěže a koncepci, na níž je právo nekalé soutěže postaveno (kombinace generální klauzule a demonstrativního výčtu speciálních skutkových podstat). Dále jsou zde vymezeny subjekty nekalé soutěže a nároky, které může subjekt dotčený nekalou soutěží uplatnit. Stěžejní, třetí kapitola, je zaměřena na vztah práv na označení a práva nekalé soutěže. Jsou zde popsány možnosti nahlížení na vztah těchto právních úprav a nejčastější případy, kdy dochází k jejich vzájemnému prolínání. Vztah...cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of this diploma thesis is the relationship between rights of designation and unfair competition law. The thesis is divided into five chapters. The first two chapters define rights of designation and unfair competition law in general and the following chapters concentrate on the relationship between them. The first chapter focuses initially on the place of rights of designation in the system of intellectual propert y law and afterwards it concentrates on particular rights of designation, i.e. trademark, designation of origin and geographical indication. This chapter deals with characteristic features of the rights of designation and differences between them and national, international and european legislation. The emphasis is also put on current issues, that are related to the rights of designation. Chapter two is devoted to unfair competition law. This chapter focuses on legislation of unfair competition and the concept on which unfair competition law is based (that is combination of general clause and non-exhausting list of merits). Subsequently, it defines subjects of the unfair competition and claims that a subject affected by the unfair competition can make. The third chapter, which presents crucial part of this thesis, concetrates on the relationship between rights of designation and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV