Show simple item record

Educator's function in development of nonspeech areas of children with communicative disability
dc.contributor.advisorKlenková, Jiřina
dc.creatorHavlíková, Věra
dc.date.accessioned2019-06-18T13:01:10Z
dc.date.available2019-06-18T13:01:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106225
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na funkci vychovatele v rozvoji neřečových oblastí u dětí s narušenou komunikační schopností. Práce má dvě stěžejní části. Teoretická část je rozdělená do čtyř kapitol, které postupně seznamují s vývojem dítěte v mladším školním věku, s narušenou komunikační schopností, s neřečovými oblastmi komunikace a se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností. Tyto informace poskytují základní vhled do problematiky práce a usnadňují orientaci v tématu. Empirická část představuje výzkumné šetření kvalitativního charakteru, do kterého jsou zapojeni čtyři žáci s narušenou komunikační schopností. Výzkum si klade za cíl zjistit u dětí obtíže v neřečových oblastech, a jaký vliv může mít na jejich rozvoj vychovatel školní družiny. V souladu s těmito cíli je postupně analyzováno senzorické vnímání, kognitivní procesy a motorika. Rovněž jsou pozorovány změny mezi šetřeními. Kapitola obsahuje případové studie žáků, ve kterých je zahrnuta osobní a rodinná anamnéza, individuální schopnosti dětí, sociální interakce a informace o logopedické péči. Dále jsou zde podrobně prezentovány výsledky vstupního i kontrolního vyšetření. Na základě jejich zhodnocení jsou formulovány odpovědi na výzkumné otázky. Závěr kapitoly je věnován doporučením pro praxi, která též vyplývají z výsledků...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on educator's function in development of nonspeech areas of children with communicative disability. The thesis consists of two main parts. The theoretical part is divided into four chapters which gradually introduce the development of the child at a younger school age, communicative disability, nonspeech areas of comunication and education of children with communicative disability. This information provides a basic insight into issues of work and makes it easier to be well informed about topic. The empirical part presents the qualitative research in which four pupils with communicative disability are involved. The aim of the research is to find out the difficulties in nonspeech areas and what influence the educator of the after-school club can have on their development. Sensory perception, cognitive processes and motor skills are analyzed in accoradance with these goals. Changes between investigations are also observed. The chapter contains case studies of pupils that include personal and family history, individual children's abilities, social interaction and information about speech therapy. Furthermore, the results of the entry and control examination are presented in detail. Based on evaluation of results, answers to research questions are formulated. The chapter...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectCommunicative disabilityen_US
dc.subjectvisual and auditory perceptionen_US
dc.subjectmemory and attentionen_US
dc.subjectmotor skillsen_US
dc.subjectspace and time orientationen_US
dc.subjectyounger school ageen_US
dc.subjecteducatoren_US
dc.subjectNarušená komunikační schopnostcs_CZ
dc.subjectzrakové a sluchové vnímánícs_CZ
dc.subjectpaměť a pozornostcs_CZ
dc.subjectmotorikacs_CZ
dc.subjectorientace v prostoru a časecs_CZ
dc.subjectmladší školní věkcs_CZ
dc.subjectvychovatelcs_CZ
dc.titleFunkce vychovatele v rozvoji neřečových oblastí u dětí s narušenou komunikační schopnostícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-27
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId211202
dc.title.translatedEducator's function in development of nonspeech areas of children with communicative disabilityen_US
dc.contributor.refereeDurdilová, Lucie
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce je zaměřena na funkci vychovatele v rozvoji neřečových oblastí u dětí s narušenou komunikační schopností. Práce má dvě stěžejní části. Teoretická část je rozdělená do čtyř kapitol, které postupně seznamují s vývojem dítěte v mladším školním věku, s narušenou komunikační schopností, s neřečovými oblastmi komunikace a se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností. Tyto informace poskytují základní vhled do problematiky práce a usnadňují orientaci v tématu. Empirická část představuje výzkumné šetření kvalitativního charakteru, do kterého jsou zapojeni čtyři žáci s narušenou komunikační schopností. Výzkum si klade za cíl zjistit u dětí obtíže v neřečových oblastech, a jaký vliv může mít na jejich rozvoj vychovatel školní družiny. V souladu s těmito cíli je postupně analyzováno senzorické vnímání, kognitivní procesy a motorika. Rovněž jsou pozorovány změny mezi šetřeními. Kapitola obsahuje případové studie žáků, ve kterých je zahrnuta osobní a rodinná anamnéza, individuální schopnosti dětí, sociální interakce a informace o logopedické péči. Dále jsou zde podrobně prezentovány výsledky vstupního i kontrolního vyšetření. Na základě jejich zhodnocení jsou formulovány odpovědi na výzkumné otázky. Závěr kapitoly je věnován doporučením pro praxi, která též vyplývají z výsledků...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis is focused on educator's function in development of nonspeech areas of children with communicative disability. The thesis consists of two main parts. The theoretical part is divided into four chapters which gradually introduce the development of the child at a younger school age, communicative disability, nonspeech areas of comunication and education of children with communicative disability. This information provides a basic insight into issues of work and makes it easier to be well informed about topic. The empirical part presents the qualitative research in which four pupils with communicative disability are involved. The aim of the research is to find out the difficulties in nonspeech areas and what influence the educator of the after-school club can have on their development. Sensory perception, cognitive processes and motor skills are analyzed in accoradance with these goals. Changes between investigations are also observed. The chapter contains case studies of pupils that include personal and family history, individual children's abilities, social interaction and information about speech therapy. Furthermore, the results of the entry and control examination are presented in detail. Based on evaluation of results, answers to research questions are formulated. The chapter...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV