Show simple item record

The Position of Financial Arbitraror in Alternative Dispute Resolution
dc.contributor.advisorVondráčková, Pavlína
dc.creatorJežková, Diana
dc.date.accessioned2019-06-18T12:58:20Z
dc.date.available2019-06-18T12:58:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106210
dc.description.abstractPůsobnost Finančního arbitra a alternativní způsoby řešení sporů jsou nedílnou součástí aktuální rozhodovací praxe. Jejich vývoj je zejména v poslední době velmi tendenční. Takto práce si stanovila za cíl kriticky zhodnotit institut Finančního arbitra a porovnat ho s rozhodčím řízením a mediací. V práci jsou stručně popsány samotné instituty, jejich právní úprava a nastíněn je i jejich historický vývoj. V práci jsem se zaměřila převážně na podobnosti a rozdílnosti institutů v rámci popisné části. V závěru jsem následně tyto rozhodovací praxe porovnala i se soudním řízením, tak aby práce podala ucelený náhled na možnosti řešení sporů. Práce se zaměřila na Českou republiku a nehodnotí tak zahraniční situaci, ačkoliv si autor uvědomuje jistou návaznost na vývoj vybraných institutů. Metodika práce byla přizpůsobena vybranému tématu. Základem byla literární rešerše. Srovnáváním problémů, názorů, hypotéz a premis bylo možné dojít k závěrečnému odůvodněnému stanovisku. Stěžejními metodami byla metoda analýzy a syntézy. Významným podkladem pro tuto práci byly výroční zprávy Finančního arbitra dostupné z webu finarbitr.cz, dále statistika rozhodčích řízení jednotlivých rozhodčích institutů a v neposlední řadě i mezinárodní databáze zaměřené na rozhodčí řízení (ICC) a ADR, především heinonline.com a...cs_CZ
dc.description.abstractThe Financial Arbitrator and alternative dispute resolution are the integral part of current decision-making practice. Their development is tendentious particularly in recent times. This diploma thesis aim is critically evaluate the institute of the Financial Arbitrator and compare it with arbitration and mediation. The thesis briefly describes the institutes themselves, their legal regulations and outlines their historical development. In my thesis I focused mainly on the similarities as well as differences of these institutes. Then I compared these decision-making practices with the court proceedings in the last fifth chapter, so the thesis gives a comprehensive overview of the possibilities of resolution making practice. The thesis focused on the situation in the Czech Republic and did not evaluate the foreign situation, although the author is aware of certain continuity with the development among the countries. The methodology of the thesis was adapted to the chosen topic. The basis was literary research. By comparing the problems, opinions, hypotheses and premise was possible to reach a final reasoned opinion. The principal methods were the method of analysis and synthesis. An important basis for this work was the annual reports of the Financial Arbitrator available from the finarbitr.cz...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectFinancial arbitratoren_US
dc.subjectArbitrationen_US
dc.subjectMediationen_US
dc.subjectfinanční arbitrcs_CZ
dc.subjectrozhodčí řízenícs_CZ
dc.subjectmediacecs_CZ
dc.titlePostavení finančního arbitra mezi alternativními způsoby řešení sporůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-27
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId196859
dc.title.translatedThe Position of Financial Arbitraror in Alternative Dispute Resolutionen_US
dc.contributor.refereeMarková, Hana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPůsobnost Finančního arbitra a alternativní způsoby řešení sporů jsou nedílnou součástí aktuální rozhodovací praxe. Jejich vývoj je zejména v poslední době velmi tendenční. Takto práce si stanovila za cíl kriticky zhodnotit institut Finančního arbitra a porovnat ho s rozhodčím řízením a mediací. V práci jsou stručně popsány samotné instituty, jejich právní úprava a nastíněn je i jejich historický vývoj. V práci jsem se zaměřila převážně na podobnosti a rozdílnosti institutů v rámci popisné části. V závěru jsem následně tyto rozhodovací praxe porovnala i se soudním řízením, tak aby práce podala ucelený náhled na možnosti řešení sporů. Práce se zaměřila na Českou republiku a nehodnotí tak zahraniční situaci, ačkoliv si autor uvědomuje jistou návaznost na vývoj vybraných institutů. Metodika práce byla přizpůsobena vybranému tématu. Základem byla literární rešerše. Srovnáváním problémů, názorů, hypotéz a premis bylo možné dojít k závěrečnému odůvodněnému stanovisku. Stěžejními metodami byla metoda analýzy a syntézy. Významným podkladem pro tuto práci byly výroční zprávy Finančního arbitra dostupné z webu finarbitr.cz, dále statistika rozhodčích řízení jednotlivých rozhodčích institutů a v neposlední řadě i mezinárodní databáze zaměřené na rozhodčí řízení (ICC) a ADR, především heinonline.com a...cs_CZ
uk.abstract.enThe Financial Arbitrator and alternative dispute resolution are the integral part of current decision-making practice. Their development is tendentious particularly in recent times. This diploma thesis aim is critically evaluate the institute of the Financial Arbitrator and compare it with arbitration and mediation. The thesis briefly describes the institutes themselves, their legal regulations and outlines their historical development. In my thesis I focused mainly on the similarities as well as differences of these institutes. Then I compared these decision-making practices with the court proceedings in the last fifth chapter, so the thesis gives a comprehensive overview of the possibilities of resolution making practice. The thesis focused on the situation in the Czech Republic and did not evaluate the foreign situation, although the author is aware of certain continuity with the development among the countries. The methodology of the thesis was adapted to the chosen topic. The basis was literary research. By comparing the problems, opinions, hypotheses and premise was possible to reach a final reasoned opinion. The principal methods were the method of analysis and synthesis. An important basis for this work was the annual reports of the Financial Arbitrator available from the finarbitr.cz...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV