Show simple item record

Legal aspects of the fight against tax evasion
dc.contributor.advisorVybíral, Roman
dc.creatorDo Thai, Quang
dc.date.accessioned2019-06-18T12:57:25Z
dc.date.available2019-06-18T12:57:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106205
dc.description.abstractTato práce se zabývá právními aspekty boje proti daňovým únikům se zaměřením na platné právní nástroje v rámci českého právního řádu. Práce je rozdělena celkem do pěti částí. První část práce vymezuje pojem daňový únik, srovnává pojetí tohoto pojmu se zahraničními pojmy tax avoidance a tax evasion. Pojem daňový únik nemá v českém právním řádu zákonnou definici a lze nalézt různé pohledy na obsah tohoto pojmu. Tato práce pracuje s daňovým únikem jako nezákonným jednáním cílící k minimalizaci daňové povinnosti a rovněž jako jednání, které směřuje k obcházení daňových právních předpisů. Druhá část práce se zaměřuje přímo na problematiku BEPS, nejprve je tento pojem vymezen a následně je přiblížen jeho význam v rámci ČR. Druhá část práce též shrnuje poznatky o BEPS a jeho vliv na státní rozpočet, hospodářskou soutěž a společnost. Třetí část práce je věnována některým konkrétním právním nástrojům v boji proti BEPS, a to institutu zneužití práva, pravidlům převodních cen, nízké kapitalizace, mezinárodní spolupráci a smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Tyto nástroje jsou podrobně popsány a je provedena analýza jejich současné podoby. V práci je též vyjádřen osobní názor autora na tyto nástroje, které pojímá jako velmi konzervativní. Obdobně jsou analyzovány nástroje, které do českého právního řádu...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the legal aspects of the fight against tax evasion with a particular focus on current legal instruments within the Czech legal order. The thesis is divided into five parts. The first part of the thesis defines the concept of tax evasion, compares the concepts of tax avoidance and tax evasion in the foreign literature. The term tax evasion does not have a legal definition in the Czech legal order and different views of the meaning of this term can be found. This thesis works with tax evasion as an illegal arrangement aiming at minimizing one's tax liability, as well as acting towards circumventing tax legislation. The second part also summarizes the knowledge about BEPS and its influence on the state budget, competition and society. The third part is devoted to selected specific legal instruments in the fight against BEPS, namely the institute of abuse of law, transfer pricing rules, low capitalization, international cooperation and double tax treaties. These tools are described in detail and their current form is analyzed. The work also expresses the author's personal opinion on these tools, which he considers to be very conservative. Similarly, the instruments introduced into the Czech legal system with the implementation of the ATAD Directive are analyzed. The last part of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectTax evasionen_US
dc.subjectBEPSen_US
dc.subjectATAD Directiveen_US
dc.subjectDaňové únikycs_CZ
dc.subjectBEPScs_CZ
dc.subjectsměrnice ATADcs_CZ
dc.titlePrávní aspekty boje proti daňovým únikůmcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-27
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195635
dc.title.translatedLegal aspects of the fight against tax evasionen_US
dc.contributor.refereeSejkora, Tomáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Financial Law and Financesen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá právními aspekty boje proti daňovým únikům se zaměřením na platné právní nástroje v rámci českého právního řádu. Práce je rozdělena celkem do pěti částí. První část práce vymezuje pojem daňový únik, srovnává pojetí tohoto pojmu se zahraničními pojmy tax avoidance a tax evasion. Pojem daňový únik nemá v českém právním řádu zákonnou definici a lze nalézt různé pohledy na obsah tohoto pojmu. Tato práce pracuje s daňovým únikem jako nezákonným jednáním cílící k minimalizaci daňové povinnosti a rovněž jako jednání, které směřuje k obcházení daňových právních předpisů. Druhá část práce se zaměřuje přímo na problematiku BEPS, nejprve je tento pojem vymezen a následně je přiblížen jeho význam v rámci ČR. Druhá část práce též shrnuje poznatky o BEPS a jeho vliv na státní rozpočet, hospodářskou soutěž a společnost. Třetí část práce je věnována některým konkrétním právním nástrojům v boji proti BEPS, a to institutu zneužití práva, pravidlům převodních cen, nízké kapitalizace, mezinárodní spolupráci a smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Tyto nástroje jsou podrobně popsány a je provedena analýza jejich současné podoby. V práci je též vyjádřen osobní názor autora na tyto nástroje, které pojímá jako velmi konzervativní. Obdobně jsou analyzovány nástroje, které do českého právního řádu...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the legal aspects of the fight against tax evasion with a particular focus on current legal instruments within the Czech legal order. The thesis is divided into five parts. The first part of the thesis defines the concept of tax evasion, compares the concepts of tax avoidance and tax evasion in the foreign literature. The term tax evasion does not have a legal definition in the Czech legal order and different views of the meaning of this term can be found. This thesis works with tax evasion as an illegal arrangement aiming at minimizing one's tax liability, as well as acting towards circumventing tax legislation. The second part also summarizes the knowledge about BEPS and its influence on the state budget, competition and society. The third part is devoted to selected specific legal instruments in the fight against BEPS, namely the institute of abuse of law, transfer pricing rules, low capitalization, international cooperation and double tax treaties. These tools are described in detail and their current form is analyzed. The work also expresses the author's personal opinion on these tools, which he considers to be very conservative. Similarly, the instruments introduced into the Czech legal system with the implementation of the ATAD Directive are analyzed. The last part of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV