Show simple item record

Omissive Offences
dc.contributor.advisorŘíha, Jiří
dc.creatorFridrichová, Alžběta
dc.date.accessioned2019-06-18T12:53:09Z
dc.date.available2019-06-18T12:53:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106182
dc.description.abstract1 Omisivní trestné činy Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou omisivních trestných činů v českém trestním právu s přihlédnutím k právní úpravě v Německu. S ohledem na skutečnost, jak málo pozornosti je tomuto tématu v českém prostředí věnováno, je cílem této práce poskytnout čtenáři ucelený pohled na opomenutí v českém trestním právu v kontextu soudobé právní literatury, judikatury a relevantních právních předpisů, a to včetně kritiky nejspornějších aspektů platné právní úpravy. Na úvod se práce zaměřuje na charakteristiku trestného činu a jeho jednotlivých znaků s důrazem na objektivní stránku trestného činu, která je zásadní z hlediska určení formy jednání. Následuje podrobný historický exkurz do úpravy opomenutí na našem území, a to od doby Rakouska-Uherska, přes neúspěšné snahy o reformu trestního práva za doby první republiky, následované metodicky zpracovanými kodexy z období totality až po zdařilý vládní návrh trestního zákona z přelomu tisíciletí. Jádrem práce je pak kapitola třetí zabývající se platnou úpravou opomenutí a kategorizací omisivních trestných činů na pravé a nepravé za současného výkladu rozdílu mezi obecnou a zvláštní povinnosti konat. Ze skupiny omisivních deliktů pravých práce charakterizuje její nejtypičtější zástupce, a to trestné činy neposkytnutí pomoci ve všech...cs_CZ
dc.description.abstract1 Omissive offences Abstract This diploma thesis addresses the issue of omissive offences in the Czech criminal law with regard to the legislation of Germany. Given the little attention paid to this topic in the Czech Republic, the aim of this thesis is to provide the reader with a comprehensive view of the omission in Czech criminal law in the context of contemporary legal literature, case law, and relevant legislation, including critical review of the most controversial aspects of the current regulation. In the beginning, the thesis focuses on the characteristics of the offence and its individual features with an emphasis on the objective aspects of the offence, which is essential for determination of the form of action. This is followed by a detailed historical excursion into the antecedent legislation of omissions in our country, from the time of Austria- Hungary, to the unsuccessful efforts to reform the criminal law during the First Republic, followed by methodically elaborated criminal codes from the period of totalitarianism to the fine government draft of the Criminal Code from the turn of the millennium. The core of this thesis is the third chapter dealing with the valid regulation of omission and categorization of omissive offences to the authentic (genuine) and the inauthentic, while...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectacten_US
dc.subjectomissionen_US
dc.subjectomissive offenceen_US
dc.subjectgeneral and special duty to acten_US
dc.subjectfailure to provide assistanceen_US
dc.subjectfailure to prevent an offenceen_US
dc.subjectfailure to report an offenceen_US
dc.subjectkonánícs_CZ
dc.subjectopomenutícs_CZ
dc.subjectomisivní trestný čincs_CZ
dc.subjectobecná a zvláštní povinnost konatcs_CZ
dc.subjectneposkytnutí pomocics_CZ
dc.subjectneoznámení trestného činucs_CZ
dc.subjectnepřekažení trestného činucs_CZ
dc.titleOmisivní trestné činycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-27
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195890
dc.title.translatedOmissive Offencesen_US
dc.contributor.refereeTejnská, Katarína
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Omisivní trestné činy Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou omisivních trestných činů v českém trestním právu s přihlédnutím k právní úpravě v Německu. S ohledem na skutečnost, jak málo pozornosti je tomuto tématu v českém prostředí věnováno, je cílem této práce poskytnout čtenáři ucelený pohled na opomenutí v českém trestním právu v kontextu soudobé právní literatury, judikatury a relevantních právních předpisů, a to včetně kritiky nejspornějších aspektů platné právní úpravy. Na úvod se práce zaměřuje na charakteristiku trestného činu a jeho jednotlivých znaků s důrazem na objektivní stránku trestného činu, která je zásadní z hlediska určení formy jednání. Následuje podrobný historický exkurz do úpravy opomenutí na našem území, a to od doby Rakouska-Uherska, přes neúspěšné snahy o reformu trestního práva za doby první republiky, následované metodicky zpracovanými kodexy z období totality až po zdařilý vládní návrh trestního zákona z přelomu tisíciletí. Jádrem práce je pak kapitola třetí zabývající se platnou úpravou opomenutí a kategorizací omisivních trestných činů na pravé a nepravé za současného výkladu rozdílu mezi obecnou a zvláštní povinnosti konat. Ze skupiny omisivních deliktů pravých práce charakterizuje její nejtypičtější zástupce, a to trestné činy neposkytnutí pomoci ve všech...cs_CZ
uk.abstract.en1 Omissive offences Abstract This diploma thesis addresses the issue of omissive offences in the Czech criminal law with regard to the legislation of Germany. Given the little attention paid to this topic in the Czech Republic, the aim of this thesis is to provide the reader with a comprehensive view of the omission in Czech criminal law in the context of contemporary legal literature, case law, and relevant legislation, including critical review of the most controversial aspects of the current regulation. In the beginning, the thesis focuses on the characteristics of the offence and its individual features with an emphasis on the objective aspects of the offence, which is essential for determination of the form of action. This is followed by a detailed historical excursion into the antecedent legislation of omissions in our country, from the time of Austria- Hungary, to the unsuccessful efforts to reform the criminal law during the First Republic, followed by methodically elaborated criminal codes from the period of totalitarianism to the fine government draft of the Criminal Code from the turn of the millennium. The core of this thesis is the third chapter dealing with the valid regulation of omission and categorization of omissive offences to the authentic (genuine) and the inauthentic, while...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV