Show simple item record

The knowledge of ethics and etiquette among high school students
dc.contributor.advisorSyřiště, Ivo
dc.creatorSýkorová, Zdenka
dc.date.accessioned2019-06-18T12:08:48Z
dc.date.available2019-06-18T12:08:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106140
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá úrovní znalostí etiky a etikety u žáků na středních školách. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jestli jsou jim známy rozdíly mezi těmito vědami. Jak žáci sami chápou smysl etiky. Jaké etické hodnoty jsou pro ně nejdůležitější, co jim naopak na současné morálce vadí. V oblasti etikety jsem zjišťovala, zdali žáci znají základní pravidla společenského chování, kdo nebo co je pro ně zdrojem těchto znalostí, a v neposlední řadě zdali jsou toho názoru, že bychom se měli podle etikety chovat. Informace k výzkumu jsem získávala prostřednictvím dotazníků a rozhovorů, které jsou zahrnuty v praktické části mojí práce. Díky tomuto výzkumu jsem získala odpovědi, podle kterých jsem došla k závěru, že úroveň znalosti etikety je u žáků spíše průměrná. Na rozdíl od toho etika, její chápání a to jak mají žáci nastavený morální kompas, se ukázalo být na velmi dobré úrovni. V teoretické části mojí práce jsem popsala charakteristiku, smysl, historii a stručný vývoj jak etiky, tak etikety. Dále se také zabývám genderovým rozlišením pravidel v etiketě, ale i odlišným chápáním genderu v etických názorech a genderem jako takovým.cs_CZ
dc.description.abstractMy bachelor thesis deals with the level of knowledge of ethics and etiquette among high school students. The aim of my bachelor thesis is to find out if they are aware of differences between these sciences. How students understand the meaning of ethics themselves. What ethical values are the most important for them, with what they don't agree about the current morality. In the field of etiquette, I found out whether students knew the basic rules of social behavior, who or what is the source of their knowledge, and last but not least, whether they thought we should behave according to etiquette. I obtained the research information through questionnaires and interviews, which are included in the practical part of my work. Thanks to this research, I have received the answers that I conclude that the level of etiquette knowledge is rather average for pupils. In contrast, ethics, its understanding, and what moral compass pupils have, turned out to be very good. In the theoretical part of my work I described the characteristics, meaning, history and brief development of both ethics and etiquette. I also deal with gender differentiation of etiquette rules, but also with a different understanding of gender in ethics and gender as such.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectEtikacs_CZ
dc.subjectetiketacs_CZ
dc.subjectgendercs_CZ
dc.subjectstudentics_CZ
dc.subjectznalostcs_CZ
dc.subjectstřední školacs_CZ
dc.subjectvýzkumcs_CZ
dc.subjectEthicsen_US
dc.subjectetiquetteen_US
dc.subjectgenderen_US
dc.subjectknowledgeen_US
dc.subjectstudentsen_US
dc.subjecthigh schoolen_US
dc.subjectresearchen_US
dc.titleÚroveň znalosti etiky a etikety u žáků středních školcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-22
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId198090
dc.title.translatedThe knowledge of ethics and etiquette among high school studentsen_US
dc.contributor.refereeMojžíšová, Jarmila
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - Health Educationen_US
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se zabývá úrovní znalostí etiky a etikety u žáků na středních školách. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jestli jsou jim známy rozdíly mezi těmito vědami. Jak žáci sami chápou smysl etiky. Jaké etické hodnoty jsou pro ně nejdůležitější, co jim naopak na současné morálce vadí. V oblasti etikety jsem zjišťovala, zdali žáci znají základní pravidla společenského chování, kdo nebo co je pro ně zdrojem těchto znalostí, a v neposlední řadě zdali jsou toho názoru, že bychom se měli podle etikety chovat. Informace k výzkumu jsem získávala prostřednictvím dotazníků a rozhovorů, které jsou zahrnuty v praktické části mojí práce. Díky tomuto výzkumu jsem získala odpovědi, podle kterých jsem došla k závěru, že úroveň znalosti etikety je u žáků spíše průměrná. Na rozdíl od toho etika, její chápání a to jak mají žáci nastavený morální kompas, se ukázalo být na velmi dobré úrovni. V teoretické části mojí práce jsem popsala charakteristiku, smysl, historii a stručný vývoj jak etiky, tak etikety. Dále se také zabývám genderovým rozlišením pravidel v etiketě, ale i odlišným chápáním genderu v etických názorech a genderem jako takovým.cs_CZ
uk.abstract.enMy bachelor thesis deals with the level of knowledge of ethics and etiquette among high school students. The aim of my bachelor thesis is to find out if they are aware of differences between these sciences. How students understand the meaning of ethics themselves. What ethical values are the most important for them, with what they don't agree about the current morality. In the field of etiquette, I found out whether students knew the basic rules of social behavior, who or what is the source of their knowledge, and last but not least, whether they thought we should behave according to etiquette. I obtained the research information through questionnaires and interviews, which are included in the practical part of my work. Thanks to this research, I have received the answers that I conclude that the level of etiquette knowledge is rather average for pupils. In contrast, ethics, its understanding, and what moral compass pupils have, turned out to be very good. In the theoretical part of my work I described the characteristics, meaning, history and brief development of both ethics and etiquette. I also deal with gender differentiation of etiquette rules, but also with a different understanding of gender in ethics and gender as such.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV