Show simple item record

Analysis of foreign volunteers' involvement in English language classes at particular elementary school
dc.contributor.advisorDuschinská, Karolina
dc.creatorMedwell, Gabriela
dc.date.accessioned2019-06-18T12:04:26Z
dc.date.available2019-06-18T12:04:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106117
dc.description.abstractS rostoucí mezinárodní spoluprací, multikulturní provázaností a obecně zlepšující se sociální situací v Evropě roste množství mezinárodních dobrovolnických činností. Mnoho už bylo napsáno o motivaci k takovým činnostem i všeobecnému vnímaní potřebnosti pomoci druhým jakožto prvku rozvinuté občanské společnosti, ale dosud nebylo důkladně popsáno, jak dlouhodobou mezinárodní dobrovolnickou zkušenost vnímají samotní dobrovolníci. Tato diplomová práce je kvalitativní případovou studií, analyzující prožívání dobrovolnictví šesti zahraničních dobrovolníků ze zemí Evropské unie i mimo Evropskou unii. Zkoumání jejich názorů a postojů ukazuje, jak v souvislosti s těmito názory hodnotí zisky a ztráty v rámci dobrovolnické zkušenosti. V triangulaci k pohledu dobrovolníků je analyzován i pohled všech zapojených žáků a pedagogů. Prožívání dobrovolníků je zkoumáno na podkladě polostrukturovaných rozhovorů, sémantického diferenciálu, časových os a jejich autorských produktů. Ke zjištění pohledu žáků posloužila dvě anonymní dotazníková šetření s žáky, kteří se s dobrovolníky pravidelně setkávali. Pohled zapojených pedagogů byl zkoumán rovněž formou dotazníkového šetření. Oba dotazníky byly sestaveny za použití Likertovy škály, do dotazníků pro pedagogy byly navíc zařazeny otevřené otázky. Provedeným výzkumem jsem...cs_CZ
dc.description.abstractIN ENGLISH Along growing international cooperation, multicultural interconnectedness and generally improving social situation in Europe a number of international volunteering activities is growing. Much has already been written regarding motivation for such activities as well as about general perception od necessity to help others as a component of well developer civic society but until now there has not been described in detail how such long term international volunteering experience is perceived by volunteers themselves. This Diploma Thesis is a qualitative case study analysing experience of volunteering of six international volunteers from the European Union countries as well as from the countries out of the European Union. The research of their opinion and attitudes shows how they in relation with those opinion value benefits and losses in the Framework of their volunteering experience. In the triangualtion to the perspective of the volunteers, a perspective of all involved pupils and teachers is further analysed. Volunteers'experience is studied based on semi structured interviews, semantic diferential, time lines and their authorial products. To assess the perspective of pupils who reguraly met with the volunteers two anonymous questionnaires were issued. The perspective of involved teachers...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectdobrovolnictvícs_CZ
dc.subjectdobrovolnictví ve školecs_CZ
dc.subjectvýuka anglického jazykacs_CZ
dc.subjectzahraniční dobrovolníkcs_CZ
dc.subjectvolunteeringen_US
dc.subjectschool volunteeringen_US
dc.subjectteaching English languageen_US
dc.subjectinternational volunteeren_US
dc.titleAnalýza zapojení zahraničních dobrovolníků do hodin anglického jazyka na vybrané základní školecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-22
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId200526
dc.title.translatedAnalysis of foreign volunteers' involvement in English language classes at particular elementary schoolen_US
dc.contributor.refereeKovaříková, Miroslava
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - speciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Special Educationen_US
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - speciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Special Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csS rostoucí mezinárodní spoluprací, multikulturní provázaností a obecně zlepšující se sociální situací v Evropě roste množství mezinárodních dobrovolnických činností. Mnoho už bylo napsáno o motivaci k takovým činnostem i všeobecnému vnímaní potřebnosti pomoci druhým jakožto prvku rozvinuté občanské společnosti, ale dosud nebylo důkladně popsáno, jak dlouhodobou mezinárodní dobrovolnickou zkušenost vnímají samotní dobrovolníci. Tato diplomová práce je kvalitativní případovou studií, analyzující prožívání dobrovolnictví šesti zahraničních dobrovolníků ze zemí Evropské unie i mimo Evropskou unii. Zkoumání jejich názorů a postojů ukazuje, jak v souvislosti s těmito názory hodnotí zisky a ztráty v rámci dobrovolnické zkušenosti. V triangulaci k pohledu dobrovolníků je analyzován i pohled všech zapojených žáků a pedagogů. Prožívání dobrovolníků je zkoumáno na podkladě polostrukturovaných rozhovorů, sémantického diferenciálu, časových os a jejich autorských produktů. Ke zjištění pohledu žáků posloužila dvě anonymní dotazníková šetření s žáky, kteří se s dobrovolníky pravidelně setkávali. Pohled zapojených pedagogů byl zkoumán rovněž formou dotazníkového šetření. Oba dotazníky byly sestaveny za použití Likertovy škály, do dotazníků pro pedagogy byly navíc zařazeny otevřené otázky. Provedeným výzkumem jsem...cs_CZ
uk.abstract.enIN ENGLISH Along growing international cooperation, multicultural interconnectedness and generally improving social situation in Europe a number of international volunteering activities is growing. Much has already been written regarding motivation for such activities as well as about general perception od necessity to help others as a component of well developer civic society but until now there has not been described in detail how such long term international volunteering experience is perceived by volunteers themselves. This Diploma Thesis is a qualitative case study analysing experience of volunteering of six international volunteers from the European Union countries as well as from the countries out of the European Union. The research of their opinion and attitudes shows how they in relation with those opinion value benefits and losses in the Framework of their volunteering experience. In the triangualtion to the perspective of the volunteers, a perspective of all involved pupils and teachers is further analysed. Volunteers'experience is studied based on semi structured interviews, semantic diferential, time lines and their authorial products. To assess the perspective of pupils who reguraly met with the volunteers two anonymous questionnaires were issued. The perspective of involved teachers...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV