Show simple item record

Vývoj nových syntéz kondenzovaných aromatických sloučenin
dc.creatorKaiser, Reinhard Peter
dc.date.accessioned2021-05-20T11:31:49Z
dc.date.available2021-05-20T11:31:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106102
dc.description.abstractDiserta ní práce je rozd lena do dvou ástí zam ených na syntézu a fotofyzikální analýzu dvou skupin strukturn p íbuzných látek: (i) 9,9'-spirobifluoren (SBFs) a (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluoren (DS-IFs). (i) V první ásti byla vyvinuta nová p tikroková syntéza SBFs, kde klí ovým krokem byla Rh-komplexy katalyzovaná [2+2+2] cyklotrimerizace symetricky i nesymetricky substituovaných diyn alkohol s alkyny. Optimalizací této reakce (katalyzátor, teplota, as, rozpoušt dlo atd.) byly nalezeny ideální podmínky pro p ípravu 1,2,3,4-substituovaných fluorenol (klí ové intermediáty) a jako nejefektivn jší se ukázal být Wilkinson v katalyzátor (RhCl(PPh3)3). Tyto r zn substituované fluorenoly byly následn ve dvou krocích p evedeny na 19 nových SBFs, u kterých byl zkoumán vliv substituentu (elektronakceptorní, elektrondonorní) v poloze 4 na jejich spektroskopické vlastnosti. Získaná data ukazují emisní maxima em v rozsahu 315 až 389 nm s excelentními kvantovými výt žky s (až 1). (ii) V druhé ásti byla tato nová metoda pro p ípravu SBFs aplikována na p ípravu DS-IFs. Rh-katalyzovaná [2+2+2] cyklotrimerizace triyndiol poskytla indeno[2,1- c]fluorendioly ve vysokých výt žcích. Tyto byly op t ve dvou krocích p evedeny na odpovídající DS-IFs. Celkem bylo p ipraveno 9 symetricky substituovaných DS-IFs (pozice 6 a 7) a...cs_CZ
dc.description.abstractThis work is divided into two parts that are focused on the synthesis and assessment of photophysical properties of two structurally related compounds: (i) 9,9'-spirobifluorenes (SBFs) and (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluorenes (DS-IFs). (i) In the first part, a five-step synthetic approach to SBFs was developed and as the crucial step was used an intermolecular [2+2+2] cyclotrimerization of symmetrically or unsymmetrically substituted diynols with alkynes catalyzed by Rh-complexes. Catalyst screening showed that Wilkinson's catalyst (RhCl(PPh3)3) had the highest efficiency in yielding 1,2,3,4-substituted fluorenols - the key intermediates. The fluorenols were then converted into SBFs bearing various electron-donating and -withdrawing groups, aromatic substituents, and -extended aromatic hydrocarbon moieties (PAHs). Altogether 19 different SBFs were prepared and their photophysical properties screened. The fluorescent emission maxima em were in the range of 315-389 nm with excellent quantum yields s (up to 1.00). As far as the substituent effect is concerned the presence of electron-withdrawing substituents on the SBF scaffold results in the red-shift of the emission maxima. (ii) In the second part, a similar synthetic strategy was applied for synthesis DS-IFs. In this instance was utilized again the...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectpolyaromatic compoundsen_US
dc.subjectfluoreneen_US
dc.subjectcatalysisen_US
dc.subjectmetallocenesen_US
dc.subjectpolyaromatické sloučeninycs_CZ
dc.subjectfluorencs_CZ
dc.subjectkatalýzacs_CZ
dc.subjectmetalocenové komplexycs_CZ
dc.titleDevelopment of new syntheses of condensed aromatic compoundsen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-20
dc.description.departmentKatedra organické chemiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Organic Chemistryen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId213061
dc.title.translatedVývoj nových syntéz kondenzovaných aromatických sloučenincs_CZ
dc.identifier.aleph002279374
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineOrganic Chemistryen_US
thesis.degree.disciplineOrganická chemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
thesis.degree.programChemiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra organické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Organic Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOrganická chemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enOrganic Chemistryen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csDiserta ní práce je rozd lena do dvou ástí zam ených na syntézu a fotofyzikální analýzu dvou skupin strukturn p íbuzných látek: (i) 9,9'-spirobifluoren (SBFs) a (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluoren (DS-IFs). (i) V první ásti byla vyvinuta nová p tikroková syntéza SBFs, kde klí ovým krokem byla Rh-komplexy katalyzovaná [2+2+2] cyklotrimerizace symetricky i nesymetricky substituovaných diyn alkohol s alkyny. Optimalizací této reakce (katalyzátor, teplota, as, rozpoušt dlo atd.) byly nalezeny ideální podmínky pro p ípravu 1,2,3,4-substituovaných fluorenol (klí ové intermediáty) a jako nejefektivn jší se ukázal být Wilkinson v katalyzátor (RhCl(PPh3)3). Tyto r zn substituované fluorenoly byly následn ve dvou krocích p evedeny na 19 nových SBFs, u kterých byl zkoumán vliv substituentu (elektronakceptorní, elektrondonorní) v poloze 4 na jejich spektroskopické vlastnosti. Získaná data ukazují emisní maxima em v rozsahu 315 až 389 nm s excelentními kvantovými výt žky s (až 1). (ii) V druhé ásti byla tato nová metoda pro p ípravu SBFs aplikována na p ípravu DS-IFs. Rh-katalyzovaná [2+2+2] cyklotrimerizace triyndiol poskytla indeno[2,1- c]fluorendioly ve vysokých výt žcích. Tyto byly op t ve dvou krocích p evedeny na odpovídající DS-IFs. Celkem bylo p ipraveno 9 symetricky substituovaných DS-IFs (pozice 6 a 7) a...cs_CZ
uk.abstract.enThis work is divided into two parts that are focused on the synthesis and assessment of photophysical properties of two structurally related compounds: (i) 9,9'-spirobifluorenes (SBFs) and (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluorenes (DS-IFs). (i) In the first part, a five-step synthetic approach to SBFs was developed and as the crucial step was used an intermolecular [2+2+2] cyclotrimerization of symmetrically or unsymmetrically substituted diynols with alkynes catalyzed by Rh-complexes. Catalyst screening showed that Wilkinson's catalyst (RhCl(PPh3)3) had the highest efficiency in yielding 1,2,3,4-substituted fluorenols - the key intermediates. The fluorenols were then converted into SBFs bearing various electron-donating and -withdrawing groups, aromatic substituents, and -extended aromatic hydrocarbon moieties (PAHs). Altogether 19 different SBFs were prepared and their photophysical properties screened. The fluorescent emission maxima em were in the range of 315-389 nm with excellent quantum yields s (up to 1.00). As far as the substituent effect is concerned the presence of electron-withdrawing substituents on the SBF scaffold results in the red-shift of the emission maxima. (ii) In the second part, a similar synthetic strategy was applied for synthesis DS-IFs. In this instance was utilized again the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra organické chemiecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990022793740106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV