Show simple item record

Faktory interagující s bakteriální RNA polymerázou a jejich vliv na regulaci iniciace transkripce
dc.contributor.advisorKrásný, Libor
dc.creatorRamaniuk, Volha
dc.date.accessioned2020-07-07T20:07:22Z
dc.date.available2020-07-07T20:07:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/105657
dc.description.abstract(ČESKÝ) Bakteriální buňka reguluje svou genovou expresi jako odpověď na změny růstových podmínek. RNA polymeráza (RNAP) je stěžejním enzymem pro tento proces, její aktivita je ovlivňována mnoha transkripčními faktory. Ve své práci se zabývám faktory, které se účastní regulace transkripce u grampozitivních baktérií: faktory σ, iniciačními nukleozid trifosfáty (iNTP), HelD, δ a malou RNA Ms1. Hlavní důraz v této práci je kladen na faktory σ z Bacillus subtilis. Faktory σ rozpoznávají specifickou sekvenci DNA promotoru a umožnují navázaní RNAP na tuto sekvenci. Ve svém prvním projektu jsem vytvořila transkripční systém in vitro s purifikovanými alternativními σ faktory z B. subtilis - σB , σD , σH , σI . Pomocí tohoto systému jsem zkoumala efekt změny koncentrace iNTP ([iNTP]) na iniciaci transkripce. Prokázala jsem, že promotory přepisované pomocí alternativních σ faktorů jsou často regulovány [iNTP]. V dalším projektu jsem charakterizovala jeden z nejméně prozkoumaných alternativních faktorů z B. subtilis, I . Identifikovala jsem ~130 genů ovlivněných I , přitom 16 z nich bylo přepisováno přímoI . Prokázala jsem, že se I účastní metabolizmu železa v buňce, a že se váže nejenom na klasické sekvence -35 a -10, ale také na "prodloužené" -35 a -10 elementy. Ve spolupráci s bioinformatickou...cs_CZ
dc.description.abstract(ENGLISH) The bacterial cell needs to regulate its gene expression in response to changing environmental conditions. RNA polymerase (RNAP) is the pivotal enzyme of this process and its activity is controlled by a number of auxiliary factors. Here I focus on RNAP-associating factors involved in regulation of transcription in G+ bacteria:  factors, initiating nucleoside triphosphates (iNTPs), HelD, δ and small RNA Ms1. The main emphasis is on σ factors from Bacillus subtilis. σ factors allow RNAP to specifically recognize promoter DNA. In my first project I set up in vitro transcription systems with purified alternative σ factors, σB , σD , σH , σI from B. subtilis. Using these systems, I studied the effect of initiating NTP concentration ([iNTP]) on transcription initiation. I showed that promoters of alternative  factors are often regulated by [iNTP]. In the next project I comprehensively characterized one of the least explored alternative  factors from B. subtilis, I . I identified ~130 genes affected by I , though only 16 of them were directly affected. Moreover, I discovered that I is involved in iron metabolism. Finally, I showed that I binding requires not only the conserved -35 and -10 hexamers, but also extended -35 and -10 elements located in the spacer region. In collaboration with...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectRNA polymerázacs_CZ
dc.subjecttranskripcecs_CZ
dc.subjectsigma faktorcs_CZ
dc.subjectpromotorcs_CZ
dc.subjectRNA polymeraseen_US
dc.subjecttranscriptionen_US
dc.subjectsigma factoren_US
dc.subjectpromoteren_US
dc.titleFactors interacting with bacterial RNA polymerase and their effect on the regulation of transcription initiationen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-03-26
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId128738
dc.title.translatedFaktory interagující s bakteriální RNA polymerázou a jejich vliv na regulaci iniciace transkripcecs_CZ
dc.contributor.refereeLichá, Irena
dc.contributor.refereeValášek, Leoš
dc.identifier.aleph002272773
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programMicrobiologyen_US
thesis.degree.programMikrobiologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Genetics and Microbiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csMikrobiologiecs_CZ
uk.degree-program.enMicrobiologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs(ČESKÝ) Bakteriální buňka reguluje svou genovou expresi jako odpověď na změny růstových podmínek. RNA polymeráza (RNAP) je stěžejním enzymem pro tento proces, její aktivita je ovlivňována mnoha transkripčními faktory. Ve své práci se zabývám faktory, které se účastní regulace transkripce u grampozitivních baktérií: faktory σ, iniciačními nukleozid trifosfáty (iNTP), HelD, δ a malou RNA Ms1. Hlavní důraz v této práci je kladen na faktory σ z Bacillus subtilis. Faktory σ rozpoznávají specifickou sekvenci DNA promotoru a umožnují navázaní RNAP na tuto sekvenci. Ve svém prvním projektu jsem vytvořila transkripční systém in vitro s purifikovanými alternativními σ faktory z B. subtilis - σB , σD , σH , σI . Pomocí tohoto systému jsem zkoumala efekt změny koncentrace iNTP ([iNTP]) na iniciaci transkripce. Prokázala jsem, že promotory přepisované pomocí alternativních σ faktorů jsou často regulovány [iNTP]. V dalším projektu jsem charakterizovala jeden z nejméně prozkoumaných alternativních faktorů z B. subtilis, I . Identifikovala jsem ~130 genů ovlivněných I , přitom 16 z nich bylo přepisováno přímoI . Prokázala jsem, že se I účastní metabolizmu železa v buňce, a že se váže nejenom na klasické sekvence -35 a -10, ale také na "prodloužené" -35 a -10 elementy. Ve spolupráci s bioinformatickou...cs_CZ
uk.abstract.en(ENGLISH) The bacterial cell needs to regulate its gene expression in response to changing environmental conditions. RNA polymerase (RNAP) is the pivotal enzyme of this process and its activity is controlled by a number of auxiliary factors. Here I focus on RNAP-associating factors involved in regulation of transcription in G+ bacteria:  factors, initiating nucleoside triphosphates (iNTPs), HelD, δ and small RNA Ms1. The main emphasis is on σ factors from Bacillus subtilis. σ factors allow RNAP to specifically recognize promoter DNA. In my first project I set up in vitro transcription systems with purified alternative σ factors, σB , σD , σH , σI from B. subtilis. Using these systems, I studied the effect of initiating NTP concentration ([iNTP]) on transcription initiation. I showed that promoters of alternative  factors are often regulated by [iNTP]. In the next project I comprehensively characterized one of the least explored alternative  factors from B. subtilis, I . I identified ~130 genes affected by I , though only 16 of them were directly affected. Moreover, I discovered that I is involved in iron metabolism. Finally, I showed that I binding requires not only the conserved -35 and -10 hexamers, but also extended -35 and -10 elements located in the spacer region. In collaboration with...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990022727730106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV