Show simple item record

Measuring Czechoslovaks. Czech Society of Biotypology and Constitutional Medicine in Czechoslovakia 1937-1959
dc.contributor.advisorHermann, Tomáš
dc.creatorMusil, Jan
dc.date.accessioned2020-07-07T21:15:16Z
dc.date.available2020-07-07T21:15:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/105552
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce popisuje vznik, činnost a zánik České společnosti biotypologické (1937-1959), na jejímž příběhu je představen průnik konstituční typologie (vědy o lidské konstituci) především do československé medicíny. Věda o lidské konstituci (ve francouzském a latinském světě nazývaná jako biotypologie) je založena na klasifikaci individua na základě morfologických a fyziologických vlastností, přičemž zvláštní pozornost je věnována snaze o prognózu jeho budoucího vývoje. Klíčovou součástí nauky je nalézání korelací mezi fyzickou podobou člověka a jeho psychickými vlastnostmi a mentálními schopnostmi. Česká společnost biotypologická (ČSB) byla založena s ambicemi člověka nejen zkoumat, ale především účelně navyšovat jeho potenciál. Celé hnutí je proto představeno jako příklad ozdravného vědeckého programu, který do velké míry sledoval státní zájem na racionalizaci populační péče. Metodologickým východiskem práce je koncept biomoci Michela Foucaulta, tedy proměny mocenských strategií a jejich konstitutivní charakter pro vznik a změnu sítě společenských vztahů, hodnot a individuálních strategií jedince. Partikulární příběh vzniku a zániku ČSB je interpretován jako důsledek těchto proměn. Jádro práce tvoří historická rekonstrukce života společnosti pomocí analýzy, interpretace a...cs_CZ
dc.description.abstractThis doctoral thesis describes the formation, activities and dissolution of the Czech Society of Biotypology (1937-1959), herein used as an example of impact of the constitutional typology (human typology science) on the Czechoslovak medicine. Human constitution science (in French and Romance languages called biotypology) classifies individual human beings on the base of morphological and physiological characteristics, with particular emphasis on forecast of future trends. The core of the science focuses on correlation between the physical appearance of a person and his/her mental characteristics. The Czech Society of Biotypology (Česká společnost biotypologická - ČSB) was founded with ambitions not only to study human beings, but also to increase their potential. The whole movement was therefore conceived as an example of a sanitation scientific program in accordance with the governmental interest in rationalization of population care. The methodology of the thesis is based on Foucault's concept of biopower - change of power strategies and their constitutive influence on the development and change of social relations, values and individual strategies of persons. The story of formation and dissolution of ČSB is interpreted as a consequence of these changes. The core of the thesis consists of a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectbiotypologiecs_CZ
dc.subjectkonstituční typologiecs_CZ
dc.subjecthistorie vědycs_CZ
dc.subjecthistorie lékařstvícs_CZ
dc.subjectpopulační politikacs_CZ
dc.subjectČeskoslovenskocs_CZ
dc.subjectDisertační prácecs_CZ
dc.subjectBiotypologyen_US
dc.subjectConstitutional Typologyen_US
dc.subjectHistory of Scienceen_US
dc.subjectHistory of Medicineen_US
dc.subjectPopulation Policyen_US
dc.subjectDoctoral Thesisen_US
dc.titleMěření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR mezi lety 1937-1959cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-03-01
dc.description.departmentKatedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Philosophy and History of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId145438
dc.title.translatedMeasuring Czechoslovaks. Czech Society of Biotypology and Constitutional Medicine in Czechoslovakia 1937-1959en_US
dc.contributor.refereeŠimůnek, Michal
dc.contributor.refereeSvobodný, Petr
dc.identifier.aleph002228436
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programPhilosophy and History of Scienceen_US
thesis.degree.programFilozofie a dějiny přírodních vědcs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Philosophy and History of Scienceen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csFilozofie a dějiny přírodních vědcs_CZ
uk.degree-program.enPhilosophy and History of Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPředkládaná disertační práce popisuje vznik, činnost a zánik České společnosti biotypologické (1937-1959), na jejímž příběhu je představen průnik konstituční typologie (vědy o lidské konstituci) především do československé medicíny. Věda o lidské konstituci (ve francouzském a latinském světě nazývaná jako biotypologie) je založena na klasifikaci individua na základě morfologických a fyziologických vlastností, přičemž zvláštní pozornost je věnována snaze o prognózu jeho budoucího vývoje. Klíčovou součástí nauky je nalézání korelací mezi fyzickou podobou člověka a jeho psychickými vlastnostmi a mentálními schopnostmi. Česká společnost biotypologická (ČSB) byla založena s ambicemi člověka nejen zkoumat, ale především účelně navyšovat jeho potenciál. Celé hnutí je proto představeno jako příklad ozdravného vědeckého programu, který do velké míry sledoval státní zájem na racionalizaci populační péče. Metodologickým východiskem práce je koncept biomoci Michela Foucaulta, tedy proměny mocenských strategií a jejich konstitutivní charakter pro vznik a změnu sítě společenských vztahů, hodnot a individuálních strategií jedince. Partikulární příběh vzniku a zániku ČSB je interpretován jako důsledek těchto proměn. Jádro práce tvoří historická rekonstrukce života společnosti pomocí analýzy, interpretace a...cs_CZ
uk.abstract.enThis doctoral thesis describes the formation, activities and dissolution of the Czech Society of Biotypology (1937-1959), herein used as an example of impact of the constitutional typology (human typology science) on the Czechoslovak medicine. Human constitution science (in French and Romance languages called biotypology) classifies individual human beings on the base of morphological and physiological characteristics, with particular emphasis on forecast of future trends. The core of the science focuses on correlation between the physical appearance of a person and his/her mental characteristics. The Czech Society of Biotypology (Česká společnost biotypologická - ČSB) was founded with ambitions not only to study human beings, but also to increase their potential. The whole movement was therefore conceived as an example of a sanitation scientific program in accordance with the governmental interest in rationalization of population care. The methodology of the thesis is based on Foucault's concept of biopower - change of power strategies and their constitutive influence on the development and change of social relations, values and individual strategies of persons. The story of formation and dissolution of ČSB is interpreted as a consequence of these changes. The core of the thesis consists of a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra filosofie a dějin přírodních vědcs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990022284360106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV