Show simple item record

Gene pool of the secondary metabolism in soil bacterial communities
dc.contributor.advisorKopecký, Jan
dc.creatorPatrmanová, Tereza
dc.date.accessioned2021-03-25T19:05:45Z
dc.date.available2021-03-25T19:05:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/105101
dc.description.abstractPotřeba nových antibiotik a dalších sloučenin s biologickou aktivitou je důvodem zvýšeného zájmu o sekundární metabolity půdních bakterií. V půdním prostředí má dominantní postavení kmen Actinobacteria, jehož potenciál spočívá ve schopnosti produkce širokého spektra antibiotik a také přítomnosti řady mechanismů, kterými se působení antibiotik brání. Cílem této diplomové práce bylo pomocí navržených primerů a primerů převzatých z publikací stanovit počty kopií vybraných genů sekundárního metabolismu v půdách dvou lokalit. Nepodařilo se navrhnout dostatečně účinné nové primery k detekci vybraných genů v půdním prostředí, a proto byly použity pouze již publikované primery, jejichž specifita byla ověřena. Ve vzorcích odebraných z půdních profilů dvou stanovišť byla prostřednictvím digitálního PCR stanovena množství bakterií, aktinobakterií, genů pro polyketid-syntázu typu II a Erm metyltransferázu zprostředkovávající rezistenci k antibiotikům skupiny MLSB (makrolidy, linkosamidy a streptograminy B). Porovnání stanovených počtů genových kopií přineslo informaci o struktuře bakteriálního společenstva a o zastoupení bakterií nesoucích vybrané geny sekundárního metabolismu v závislosti na změně podmínek vlivem stromového patra a narůstající hloubky půdního profilu. Množství bakterií a aktinobakterií byla...cs_CZ
dc.description.abstractThe need for new antibiotics and other biologically active compounds is the reason for an increased interest in secondary metabolites of soil bacteria. The phylum Actinobacteria has the dominant position in the soil environment thanks to the potential of producing a broad spectrum of antibiotics and the presence of a number of defense mechanisms preventing the effects of antibiotics. The aim of this thesis was to determine the number of copies of selected secondary metabolic genes in the soils of two sites using designed primers and primers from literature. The design of effective new primers for the detection of selected genes in the soil environment was not achieved in this work, and therefore only primers from literature that had been verified for their specificity were used. In samples taken from soil profiles of two sites, abundances of bacteria, actinobacteria, type II polyketide synthase genes and Erm methyltransferase genes mediating resistance to MLSB antibiotics (macrolides, lincosamides and streptogramins B) were determined by digital PCR. The comparison of the determined copy numbers gave an information about the structure of the bacterial community and the relative abundance of bacteria carrying selected secondary metabolic genes depending on the soil condition changes due to the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectActinobacteriaen_US
dc.subjectsecondary metabolismen_US
dc.subjectresistanceen_US
dc.subjectAktinobakteriecs_CZ
dc.subjectsekundární metabolismuscs_CZ
dc.subjectrezistencecs_CZ
dc.titleGeny sekundárního metabolismu v půdních bakteriálních společenstvechcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-02-04
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId185969
dc.title.translatedGene pool of the secondary metabolism in soil bacterial communitiesen_US
dc.contributor.refereeBrabcová, Vendula
dc.identifier.aleph002224342
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMicrobiologyen_US
thesis.degree.disciplineMikrobiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Genetics and Microbiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMikrobiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enMicrobiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPotřeba nových antibiotik a dalších sloučenin s biologickou aktivitou je důvodem zvýšeného zájmu o sekundární metabolity půdních bakterií. V půdním prostředí má dominantní postavení kmen Actinobacteria, jehož potenciál spočívá ve schopnosti produkce širokého spektra antibiotik a také přítomnosti řady mechanismů, kterými se působení antibiotik brání. Cílem této diplomové práce bylo pomocí navržených primerů a primerů převzatých z publikací stanovit počty kopií vybraných genů sekundárního metabolismu v půdách dvou lokalit. Nepodařilo se navrhnout dostatečně účinné nové primery k detekci vybraných genů v půdním prostředí, a proto byly použity pouze již publikované primery, jejichž specifita byla ověřena. Ve vzorcích odebraných z půdních profilů dvou stanovišť byla prostřednictvím digitálního PCR stanovena množství bakterií, aktinobakterií, genů pro polyketid-syntázu typu II a Erm metyltransferázu zprostředkovávající rezistenci k antibiotikům skupiny MLSB (makrolidy, linkosamidy a streptograminy B). Porovnání stanovených počtů genových kopií přineslo informaci o struktuře bakteriálního společenstva a o zastoupení bakterií nesoucích vybrané geny sekundárního metabolismu v závislosti na změně podmínek vlivem stromového patra a narůstající hloubky půdního profilu. Množství bakterií a aktinobakterií byla...cs_CZ
uk.abstract.enThe need for new antibiotics and other biologically active compounds is the reason for an increased interest in secondary metabolites of soil bacteria. The phylum Actinobacteria has the dominant position in the soil environment thanks to the potential of producing a broad spectrum of antibiotics and the presence of a number of defense mechanisms preventing the effects of antibiotics. The aim of this thesis was to determine the number of copies of selected secondary metabolic genes in the soils of two sites using designed primers and primers from literature. The design of effective new primers for the detection of selected genes in the soil environment was not achieved in this work, and therefore only primers from literature that had been verified for their specificity were used. In samples taken from soil profiles of two sites, abundances of bacteria, actinobacteria, type II polyketide synthase genes and Erm methyltransferase genes mediating resistance to MLSB antibiotics (macrolides, lincosamides and streptogramins B) were determined by digital PCR. The comparison of the determined copy numbers gave an information about the structure of the bacterial community and the relative abundance of bacteria carrying selected secondary metabolic genes depending on the soil condition changes due to the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
thesis.grade.code2
dc.contributor.consultantMarečková, Markéta
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV