Show simple item record

Significance of Victimology for the Crime Prevention
dc.contributor.advisorVanduchová, Marie
dc.creatorStránská, Eva
dc.date.accessioned2019-02-14T10:59:27Z
dc.date.available2019-02-14T10:59:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104934
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je poskytnout informace o viktimologii, o její historii, o tom, na jaké otázky se tento obor zaměřuje, a jaké poznatky přináší. Následně jde o analýzu toho, zda a jakým způsobem lze tyto poznatky využít pro oblast prevence kriminality, a jestli díky nim lze přijmout efektivnější preventivní opatření orientované na oběti trestných činů a které to jsou. Z obsahového hlediska je tato práce rozčleněna na úvod, závěr a šest kapitol. První kapitola se pro uvedení práce do širšího kontextu věnuje kriminologii jakožto zastřešujícímu tématu viktimologie a prevence kriminality. Druhá kapitola se zaměřuje na otázku kriminality, jakou roli v ní mají oběti a jaké jsou možnosti její kontroly. Vymezuje pojem kriminality a její základní charakteristické znaky. Je zde popsán rozdíl mezi skutečnou, registrovanou a latentní kriminalitou a co nejčastěji způsobuje její latenci. Třetí kapitola poskytuje podrobnější výklad o samotné viktimologii. Stručně je popsána historie tohoto oboru. Jsou zde blíže rozpracovány hlavní viktimologické pojmy, kterými jsou viktimnost, viktimizace a také pojem obětí trestných činů, jejich typologie a rozdíly od pojmu poškozeného. Dále jsou zmíněny viktimologické výzkumy a jejich význam. Na závěr jsou vybrány některé mýty o obětech, které ovlivňují jejich...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to provide an information about victimology, its history, on what issues this field of study focuses and what knowledge it provides. Then it is about analysis of whether and how it is possible to use this knowledge for the field of crime prevention and whether it is possible to take more effective preventive measures oriented at the crime victims and what they are. This thesis is divided to introduction, conclusion and six chapters. For introducing the topic into a wider context, the first chapter deals with criminology as the overarching theme of victimology and crime prevention. The second chapter focuses on the criminality, what role victims have in it and what are the possibilities of its control. It defines a concept of crime and its basic characteristics. There is a description of the deference between actual, registered and latent criminality, and what mostly causes its latency. The third chapter provides detailed interpretation of the victimology. The history of this field is briefly described. The principal victimological concepts are defined here, such as victimity, victimization and also crime victims, their typology and differences from the injured party. There are also mentioned the victimology studies and their significance. In conclusion of this chapter...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectviktimologiecs_CZ
dc.subjectprevence kriminalitycs_CZ
dc.subjectoběti trestných činůcs_CZ
dc.subjectvictimologyen_US
dc.subjectcrime preventionen_US
dc.subjectvictims of crimeen_US
dc.titleVýznam viktimologie pro prevenci kriminalitycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-01-24
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId196165
dc.title.translatedSignificance of Victimology for the Crime Preventionen_US
dc.contributor.refereeJelínek, Jiří
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce je poskytnout informace o viktimologii, o její historii, o tom, na jaké otázky se tento obor zaměřuje, a jaké poznatky přináší. Následně jde o analýzu toho, zda a jakým způsobem lze tyto poznatky využít pro oblast prevence kriminality, a jestli díky nim lze přijmout efektivnější preventivní opatření orientované na oběti trestných činů a které to jsou. Z obsahového hlediska je tato práce rozčleněna na úvod, závěr a šest kapitol. První kapitola se pro uvedení práce do širšího kontextu věnuje kriminologii jakožto zastřešujícímu tématu viktimologie a prevence kriminality. Druhá kapitola se zaměřuje na otázku kriminality, jakou roli v ní mají oběti a jaké jsou možnosti její kontroly. Vymezuje pojem kriminality a její základní charakteristické znaky. Je zde popsán rozdíl mezi skutečnou, registrovanou a latentní kriminalitou a co nejčastěji způsobuje její latenci. Třetí kapitola poskytuje podrobnější výklad o samotné viktimologii. Stručně je popsána historie tohoto oboru. Jsou zde blíže rozpracovány hlavní viktimologické pojmy, kterými jsou viktimnost, viktimizace a také pojem obětí trestných činů, jejich typologie a rozdíly od pojmu poškozeného. Dále jsou zmíněny viktimologické výzkumy a jejich význam. Na závěr jsou vybrány některé mýty o obětech, které ovlivňují jejich...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis is to provide an information about victimology, its history, on what issues this field of study focuses and what knowledge it provides. Then it is about analysis of whether and how it is possible to use this knowledge for the field of crime prevention and whether it is possible to take more effective preventive measures oriented at the crime victims and what they are. This thesis is divided to introduction, conclusion and six chapters. For introducing the topic into a wider context, the first chapter deals with criminology as the overarching theme of victimology and crime prevention. The second chapter focuses on the criminality, what role victims have in it and what are the possibilities of its control. It defines a concept of crime and its basic characteristics. There is a description of the deference between actual, registered and latent criminality, and what mostly causes its latency. The third chapter provides detailed interpretation of the victimology. The history of this field is briefly described. The principal victimological concepts are defined here, such as victimity, victimization and also crime victims, their typology and differences from the injured party. There are also mentioned the victimology studies and their significance. In conclusion of this chapter...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV