Show simple item record

Struktura a jednoduchost u Leibnize
dc.contributor.advisorPalkoska, Jan
dc.creatorVeselský, Matěj
dc.date.accessioned2019-02-13T10:55:49Z
dc.date.available2019-02-13T10:55:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104879
dc.description.abstractPředkládaná práce má za cíl vykázat Leibnizův monadický systém jako nejjednodušší pojatelnou strukturu. K tomuto účelu využívá jak současnou literaturu zaobírající se formální ontologií a její logikou, sémantikou a povahou reference, tak Leibnizovy vlastní texty s odpovídající sekundární literaturou včetně článků přesahující textově interpretační otázky směrem k diskuzím o současných formulacích jednoho ze stěžejních Leibnizovských principů: principu identity nerozlišených. Výklad postupuje ve třech krocích: (i) kritickým vyrovnáváním se se současnými přístupy rozvíjí pojmy struktury, determinace a reference, (ii) užívaje těchto pojmů k interpretaci Leibnizova principu identity nerozlišených, osvětluje vztahy ontologie a sémantiky, (iii) s pomocí osvojených vhledů pojednává vztah zrcadlení konstituující monadickou strukturu v návaznosti na jeho reprezentaci a) v Leibnizových vlastních časoprostorových ilustracích a b) ve formálních modelech Leibnizových interpretů. Nahlížejíce, že nejjednodušší pojatelná struktura, jež je strukturou monadickou, není bezezbytku vyjádřitelná ani v časoprostorových zobrazeních, ani ve formálních systémech, jsouc sama mezí vnější determinace, můžeme lépe ocenit jak ústřední úlohu zrcadlové struktury v kontextu Leibnizova filosofického projektu, tak strukturní limity...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis aims to present Leibniz's monadic system as the simplest conceivable structure. To this end, the thesis employs both contemporary literature concerned with formal ontology and its logic, semantics and the nature of reference; and Leibniz's own writings coupled with correspondent commentaries, including articles transcending selected interpretive issues into present-day discussions on actualised versions of one of the essential Leibnizian principles: the identity of indiscernibles. The exposition proceeds in three steps: (i) developing concepts of structure, determination and reference in critical confrontation with contemporary approaches, then (ii) applying those concepts to the interpretation of Leibniz's principle of identity of indiscenibles and illuminating therewith links between ontology and semantics, and eventually (iii) utilizing those findings in clarifying the mirroring relation constitutive of the monadic structure as represented a) in Leibniz's own spatiotemporal illustrations and b) in formal models in secondary literature. Acknowledging that the simplest conceivable structure, which is the monadic structure, can neither be satisfactorily expressed by spatiotemporal illustrations, nor can it be represented in formal system, itself forming the limit of extrinsic...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectLeibniz|struktura|singularita|pluralita|multiplicita|reprezentace|vnější a vnitřní determinace|reálná a sémantická determinace|homogenita a heterogenitacs_CZ
dc.subjectLeibniz|structure|singularity|plurality|multiplicity|representation|extrinsic and intrinsic determination|real and semantic determination|homogeneity and heterogeneityen_US
dc.titleStructure and Simplicity in Leibnizen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-10
dc.description.departmentInstitute of Philosophy and Religious Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav filosofie a religionistikycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId193084
dc.title.translatedStruktura a jednoduchost u Leibnizecs_CZ
dc.contributor.refereeHill, James
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhilosophyen_US
thesis.degree.disciplineFilozofiecs_CZ
thesis.degree.programPhilosophyen_US
thesis.degree.programFilozofiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav filosofie a religionistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Philosophy and Religious Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFilozofiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhilosophyen_US
uk.degree-program.csFilozofiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilosophyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředkládaná práce má za cíl vykázat Leibnizův monadický systém jako nejjednodušší pojatelnou strukturu. K tomuto účelu využívá jak současnou literaturu zaobírající se formální ontologií a její logikou, sémantikou a povahou reference, tak Leibnizovy vlastní texty s odpovídající sekundární literaturou včetně článků přesahující textově interpretační otázky směrem k diskuzím o současných formulacích jednoho ze stěžejních Leibnizovských principů: principu identity nerozlišených. Výklad postupuje ve třech krocích: (i) kritickým vyrovnáváním se se současnými přístupy rozvíjí pojmy struktury, determinace a reference, (ii) užívaje těchto pojmů k interpretaci Leibnizova principu identity nerozlišených, osvětluje vztahy ontologie a sémantiky, (iii) s pomocí osvojených vhledů pojednává vztah zrcadlení konstituující monadickou strukturu v návaznosti na jeho reprezentaci a) v Leibnizových vlastních časoprostorových ilustracích a b) ve formálních modelech Leibnizových interpretů. Nahlížejíce, že nejjednodušší pojatelná struktura, jež je strukturou monadickou, není bezezbytku vyjádřitelná ani v časoprostorových zobrazeních, ani ve formálních systémech, jsouc sama mezí vnější determinace, můžeme lépe ocenit jak ústřední úlohu zrcadlové struktury v kontextu Leibnizova filosofického projektu, tak strukturní limity...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis aims to present Leibniz's monadic system as the simplest conceivable structure. To this end, the thesis employs both contemporary literature concerned with formal ontology and its logic, semantics and the nature of reference; and Leibniz's own writings coupled with correspondent commentaries, including articles transcending selected interpretive issues into present-day discussions on actualised versions of one of the essential Leibnizian principles: the identity of indiscernibles. The exposition proceeds in three steps: (i) developing concepts of structure, determination and reference in critical confrontation with contemporary approaches, then (ii) applying those concepts to the interpretation of Leibniz's principle of identity of indiscenibles and illuminating therewith links between ontology and semantics, and eventually (iii) utilizing those findings in clarifying the mirroring relation constitutive of the monadic structure as represented a) in Leibniz's own spatiotemporal illustrations and b) in formal models in secondary literature. Acknowledging that the simplest conceivable structure, which is the monadic structure, can neither be satisfactorily expressed by spatiotemporal illustrations, nor can it be represented in formal system, itself forming the limit of extrinsic...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV