Show simple item record

Problematic behavior of pupils with autism and moderate mental retardation
dc.contributor.advisorNěmec, Zbyněk
dc.creatorJarošová, Petra
dc.date.accessioned2019-02-07T09:40:32Z
dc.date.available2019-02-07T09:40:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104797
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tematikou problémového chování u žáků s autismem a střední mentální retardací ve výchovně vzdělávacím procesu. Hlavním cílem práce je zjistit a popsat zkušenosti pedagogických pracovníků s výskytem a způsoby řešení problémového chování u těchto žáků. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s autismem, mentální retardací, nastíněn je historický kontext autismu, etiologie, jeho klasifikace a charakteristické projevy. Věnujeme se také diagnostickému procesu v psychologické a speciálně pedagogické diagnostice, uvádíme přehled základních obligatorních diagnostických nástrojů. Dále se zabýváme legislativním rámcem vzdělávání žáků s autismem a střední mentální retardací, popisujeme nejčastěji užívané výchovně vzdělávací metody a terapeutické přístupy ve speciálních školách. V další samostatné kapitole definujeme pojem problémové chování, nastiňujeme diagnostická posouzení a některé specifické postupy nápravy takového chování. Praktická výzkumná část je založena na kvalitativně orientované metodologii a pracuje s daty získanými z 11 polostrukturovaných interview realizovaných se zástupci ředitelů škol, speciálními pedagogy - učiteli, asistenty pedagoga - vychovateli ze tří základních škol samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami....cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the topic of problematic behaviour of pupils with autism and medium mental retardation in an educational process. The main aim of this work is to learn about and describe teaching staff's experience with the occurrence and ways of handling problematic behaviour of these pupils. The theoretical part describes the basic terms related to autism, mental retardation and it also outlines a historical context of autism, etilogy, its classification and characteristic symptoms. The thesis also focuses on the diagnostic process in the psychological and pedagogical diagnostics, an overview of basic obligatory diagnostic tools is provided. It deals with the legislative framework of the education of pupils with autism and medium mental retardation, it describes the most common educational methods and therapeutic approaches in special schools. Next chapter defines the term problematic behaviour, outlines the diagnostic evaluations and some specific approaches to correcting such behaviour. The practical research part is based on the qualitatively-oriented methodology and it works with data gained from 11 semi-structured interviews with the school deputy directors, special pedagogues - teachers, assistant teachers - educators from three elementary schools separately established for...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectautismuscs_CZ
dc.subjectfunkční analýza chovánícs_CZ
dc.subjectmentální retardacecs_CZ
dc.subjectproblémové chovánícs_CZ
dc.subjecttriáda postiženícs_CZ
dc.subjectvýchovně vzdělávací strategiecs_CZ
dc.subjectzákladní škola speciálnícs_CZ
dc.subjectautismen_US
dc.subjectfunctional analysis of behaviouren_US
dc.subjectmental retardationen_US
dc.subjectproblematic behaviouren_US
dc.subjecttriad of impairmentsen_US
dc.subjecteducational strategiesen_US
dc.subjectspecial elementary schoolen_US
dc.titleProblémové chování žáků s autismem a střední mentální retardacícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-01-17
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId177285
dc.title.translatedProblematic behavior of pupils with autism and moderate mental retardationen_US
dc.contributor.refereeHájková, Vanda
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá tematikou problémového chování u žáků s autismem a střední mentální retardací ve výchovně vzdělávacím procesu. Hlavním cílem práce je zjistit a popsat zkušenosti pedagogických pracovníků s výskytem a způsoby řešení problémového chování u těchto žáků. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s autismem, mentální retardací, nastíněn je historický kontext autismu, etiologie, jeho klasifikace a charakteristické projevy. Věnujeme se také diagnostickému procesu v psychologické a speciálně pedagogické diagnostice, uvádíme přehled základních obligatorních diagnostických nástrojů. Dále se zabýváme legislativním rámcem vzdělávání žáků s autismem a střední mentální retardací, popisujeme nejčastěji užívané výchovně vzdělávací metody a terapeutické přístupy ve speciálních školách. V další samostatné kapitole definujeme pojem problémové chování, nastiňujeme diagnostická posouzení a některé specifické postupy nápravy takového chování. Praktická výzkumná část je založena na kvalitativně orientované metodologii a pracuje s daty získanými z 11 polostrukturovaných interview realizovaných se zástupci ředitelů škol, speciálními pedagogy - učiteli, asistenty pedagoga - vychovateli ze tří základních škol samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami....cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis focuses on the topic of problematic behaviour of pupils with autism and medium mental retardation in an educational process. The main aim of this work is to learn about and describe teaching staff's experience with the occurrence and ways of handling problematic behaviour of these pupils. The theoretical part describes the basic terms related to autism, mental retardation and it also outlines a historical context of autism, etilogy, its classification and characteristic symptoms. The thesis also focuses on the diagnostic process in the psychological and pedagogical diagnostics, an overview of basic obligatory diagnostic tools is provided. It deals with the legislative framework of the education of pupils with autism and medium mental retardation, it describes the most common educational methods and therapeutic approaches in special schools. Next chapter defines the term problematic behaviour, outlines the diagnostic evaluations and some specific approaches to correcting such behaviour. The practical research part is based on the qualitatively-oriented methodology and it works with data gained from 11 semi-structured interviews with the school deputy directors, special pedagogues - teachers, assistant teachers - educators from three elementary schools separately established for...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV