Show simple item record

Possibilities of using art therapy methods and techniques for children with autism spectrum disorder
dc.contributor.advisorŠumníková, Pavlína
dc.creatorKolátorová, Lucie
dc.date.accessioned2019-02-05T15:45:56Z
dc.date.available2019-02-05T15:45:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104710
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi využití technik z oblasti arteterapie při výuce žáků s poruchou autistického spektra. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům, které se týkají arteterapie jako takové - obecnými principy, metodami a technikami, které lze při arteterapii využívat. Dále je v práci představena problematika poruchy autistického spektra v kontextu arteterapeutické práce - uvedeny jsou problematické oblasti spojené s PAS, na něž arteterapeutická intervence nejčastěji cílí a které se snaží příznivě ovlivnit. Shrnuty jsou závěry a doporučení dřívějších výzkumů na toto téma. Na teoretické poznatky navazuje případová studie popisující průběh zařazování vybraných artetrapeutických technik do výuky při práci se žákyní s poruchou autistického spektra na střední škole zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce bylo zjistit, zda může být užití arteterapeutických prvků při výuce přínosné. To se potvrdilo, nejvýraznější dopad byl zaznamenán v oblasti snižování míry stresu a v komunikační rovině.cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the possibilities of using art therapy techniques in the teaching process of pupils with autism spectrum disorders. The first part deals with the theoretical knowledge about art therapy field - general principles, methods and techniques that can be used in art therapy. In addition, the problem of autism spectrum disorder in the context of art therapy work is presented - the problematic areas associated with the ASD, to which art therapy interventions are most often targeted and which they try to influence positively, are specified. The conclusions and recommendations of earlier research on this subject are summarized. The theoretical background is followed by a case study describing the course of incorporation of some art therapy techniques into teaching when working with pupil with autism spectrum disorder in high school focused on the education of pupils with special educational needs. The aim of this work was to find out whether the use of art therapy techniques in teaching process can be beneficial. This was confirmed, the most striking impact was noted in the field of stress reduction and communication.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectArteterapiecs_CZ
dc.subjectarteterapeutické technikycs_CZ
dc.subjectporucha autistického spektracs_CZ
dc.subjectspeciální vzdělávací potřebycs_CZ
dc.subjectArt therapyen_US
dc.subjectart therapy techniquesen_US
dc.subjectautism spectrum disorderen_US
dc.subjectspecial educational needsen_US
dc.titleMožnosti využití arteterapeutických metod a technik u dětí s poruchou autistického spektracs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-01-15
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId189451
dc.title.translatedPossibilities of using art therapy methods and techniques for children with autism spectrum disorderen_US
dc.contributor.refereeZemková, Jaroslava
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Pedagogyen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Pedagogyen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Pedagogyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá možnostmi využití technik z oblasti arteterapie při výuce žáků s poruchou autistického spektra. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům, které se týkají arteterapie jako takové - obecnými principy, metodami a technikami, které lze při arteterapii využívat. Dále je v práci představena problematika poruchy autistického spektra v kontextu arteterapeutické práce - uvedeny jsou problematické oblasti spojené s PAS, na něž arteterapeutická intervence nejčastěji cílí a které se snaží příznivě ovlivnit. Shrnuty jsou závěry a doporučení dřívějších výzkumů na toto téma. Na teoretické poznatky navazuje případová studie popisující průběh zařazování vybraných artetrapeutických technik do výuky při práci se žákyní s poruchou autistického spektra na střední škole zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce bylo zjistit, zda může být užití arteterapeutických prvků při výuce přínosné. To se potvrdilo, nejvýraznější dopad byl zaznamenán v oblasti snižování míry stresu a v komunikační rovině.cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis deals with the possibilities of using art therapy techniques in the teaching process of pupils with autism spectrum disorders. The first part deals with the theoretical knowledge about art therapy field - general principles, methods and techniques that can be used in art therapy. In addition, the problem of autism spectrum disorder in the context of art therapy work is presented - the problematic areas associated with the ASD, to which art therapy interventions are most often targeted and which they try to influence positively, are specified. The conclusions and recommendations of earlier research on this subject are summarized. The theoretical background is followed by a case study describing the course of incorporation of some art therapy techniques into teaching when working with pupil with autism spectrum disorder in high school focused on the education of pupils with special educational needs. The aim of this work was to find out whether the use of art therapy techniques in teaching process can be beneficial. This was confirmed, the most striking impact was noted in the field of stress reduction and communication.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV