Show simple item record

Act on Undertaking de lege lata and de lege ferenda
dc.contributor.advisorKopecký, Martin
dc.creatorŠtainc, Richard
dc.date.accessioned2021-04-13T12:33:44Z
dc.date.available2021-04-13T12:33:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104654
dc.description.abstractJak již z názvu předkládané rigorózní práce "Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda" plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení právního stavu konkrétních právních institutů a vybrané právní úpravy bylo v práci na četných místech přistoupeno k provedení komparativních přístupů a historického výkladu. Pozornost jsem postupně věnoval problémům aktuálním či takovým, které mohou v budoucnu teprve vzniknout. Zabýval jsem se tedy jak otázkou legality výstavy mrtvých lidských těl z pohledu české právní úpravy platící v době jejího uskutečnění, tak i právní úpravy současné, kdy jsem z více důvodů dospěl k závěru, že taková výstava odporovala celé řadě ustanovení platných právních předpisů a tento stav patrně nedojde v budoucnosti změny. Pozornost jsem dále věnoval zákonem přípustným formám pohřbení lidských pozůstatků. Zde jsem, jako později i na dalších místech práce, upozornil na možnost konfliktu dvou či více existujících právních norem, podle kterých mohou účastníci právních vztahů na úseku pohřebnictví odlišně vykládat svá práva a povinnosti. V kapitole věnované uložení lidských pozůstatků do pohřbení bylo pojednáno o určité nelogičnosti soudobé právní úpravy ve vztahu k povinnostem pohřební služby, které de lege...cs_CZ
dc.description.abstractAs the title of the submitted thesis "The Act on Undertaking de lege lata and de lege ferenda" follows, this thesis deals first with the valid Czech law of undertaking. For the purpose of a comprehensive assessment of the legal status of specific legal institutes and selected legal regulations, comparative approaches and historical interpretation were undertaken in the work in numerous places. I have gradually paid attention to current problems or problems that may arise in the future. I therefore dealt with the qustion of the legality of the exhibition of dead human bodies from the point of view of the Czech legislation in force at the time of its realization, as well as the current legal regulations, when for several reasons I came to the conclusion that such exhibition contradicted a number of provisions of the current legislation and there certainly will be no changes in the future. I continued to pay attention to the lawful forms of burial of human mortal remains. Here, as in other places of work, I have pointed out the possibility of conflict of two or more existing legal norms, according to which the participants in legal relations can interpret their rights and obligations differently. The chapter on the preserving of human mortal remains before the funeral addressed some of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectAct on Undertakingen_US
dc.subjectThe dead human bodyen_US
dc.subjectThe funeralen_US
dc.subjectZákon o Pohřebnictvícs_CZ
dc.subjectMrtvé lidské tělocs_CZ
dc.subjectPohřebcs_CZ
dc.titleZákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferendacs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-01-10
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId165571
dc.title.translatedAct on Undertaking de lege lata and de lege ferendaen_US
dc.contributor.refereeMillerová, Ivana
dc.identifier.aleph002221239
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csJak již z názvu předkládané rigorózní práce "Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda" plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení právního stavu konkrétních právních institutů a vybrané právní úpravy bylo v práci na četných místech přistoupeno k provedení komparativních přístupů a historického výkladu. Pozornost jsem postupně věnoval problémům aktuálním či takovým, které mohou v budoucnu teprve vzniknout. Zabýval jsem se tedy jak otázkou legality výstavy mrtvých lidských těl z pohledu české právní úpravy platící v době jejího uskutečnění, tak i právní úpravy současné, kdy jsem z více důvodů dospěl k závěru, že taková výstava odporovala celé řadě ustanovení platných právních předpisů a tento stav patrně nedojde v budoucnosti změny. Pozornost jsem dále věnoval zákonem přípustným formám pohřbení lidských pozůstatků. Zde jsem, jako později i na dalších místech práce, upozornil na možnost konfliktu dvou či více existujících právních norem, podle kterých mohou účastníci právních vztahů na úseku pohřebnictví odlišně vykládat svá práva a povinnosti. V kapitole věnované uložení lidských pozůstatků do pohřbení bylo pojednáno o určité nelogičnosti soudobé právní úpravy ve vztahu k povinnostem pohřební služby, které de lege...cs_CZ
uk.abstract.enAs the title of the submitted thesis "The Act on Undertaking de lege lata and de lege ferenda" follows, this thesis deals first with the valid Czech law of undertaking. For the purpose of a comprehensive assessment of the legal status of specific legal institutes and selected legal regulations, comparative approaches and historical interpretation were undertaken in the work in numerous places. I have gradually paid attention to current problems or problems that may arise in the future. I therefore dealt with the qustion of the legality of the exhibition of dead human bodies from the point of view of the Czech legislation in force at the time of its realization, as well as the current legal regulations, when for several reasons I came to the conclusion that such exhibition contradicted a number of provisions of the current legislation and there certainly will be no changes in the future. I continued to pay attention to the lawful forms of burial of human mortal remains. Here, as in other places of work, I have pointed out the possibility of conflict of two or more existing legal norms, according to which the participants in legal relations can interpret their rights and obligations differently. The chapter on the preserving of human mortal remains before the funeral addressed some of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990022212390106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV