Show simple item record

Soil water regime of reclaimed and unreclaimed post mining heaps
dc.contributor.advisorFrouz, Jan
dc.creatorCejpek, Jiří
dc.date.accessioned2019-01-16T10:45:21Z
dc.date.available2019-01-16T10:45:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104536
dc.description.abstractTato disertační práce porovnává vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek po těžbě hnědého uhlí se zvláštním zřetelem na vývoj hydrologických vlastností půd, které jsou určující pro pohyb a zadržování vody v půdě. Zásadní vliv na zásobu půdní vody má technologie zakládání výsypky a její stáří, které spoluurčuje rozvoj vegetace. Během rozvoje půd na výsypkách se zvětšuje polní vodní kapacita a tím schopnost zadržovat vodu, zvětšuje se ale i bod vadnutí. Tyto změny souvisí s akumulací organické hmoty v půdě a s rozpadem jílovců na částice o velikosti fyzikálního jílu. Rozvoj schopnosti výsypkových půd vázat vodu je větší na rekultivovaných stanovištích, kde dochází k rychlejšímu rozvoji svrchního organominerálního horizontu, je zde však větší i bod vadnutí a spotřeba vody. Na nerekultivovaných stanovištích dochází k rozvoji půdního substrátu pomaleji. Celkově jsou, ale rozdíly ve vodním režimu mezi rekultivovanými a nerekultivovanými plochami malé.cs_CZ
dc.description.abstractThis PhD thesis compares the water regime of reclaimed and unreclaimed spoil heaps after brown coal mining, with special regard to the development of hydrological properties of soils, which are determinant for the movement and retention of water in the soil. The basic influence on the supply of soil water has the technology of pouring the spoil heaps and aging, which co-regulates the development of vegetation. During the development of soil's spoil heaps increases field water capacity and water retention, but also increases the wilting point. These changes are related to the accumulation of organic matter in the soil and the degradation of claystones to particle size of physical clay. The development of the ability of the spoil heaps soils to bind water is greater in reclaimed areas, where the upper organomineral horizon develops more rapidly, but there is also a wilting point and water consumption. On unreclaimed area, the soil substrate develops more slowly. Overall, the differences in water regime between reclaimed and unreclaimed areas are small.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectreclamationen_US
dc.subjectwater regimeen_US
dc.subjectwater balanceen_US
dc.subjectcoal miningen_US
dc.subjectspoil heapsen_US
dc.subjectreclaimeden_US
dc.subjectunreclaimeden_US
dc.subjectphysical propertiesen_US
dc.subjectrainfallen_US
dc.subjectsoil developmenten_US
dc.subjectsuccessionen_US
dc.subjectrekultivacecs_CZ
dc.subjectvodní režimcs_CZ
dc.subjectvodní bilancecs_CZ
dc.subjecttěžba uhlícs_CZ
dc.subjectvýsypkycs_CZ
dc.subjectrekultivovanécs_CZ
dc.subjectnerekultivovanécs_CZ
dc.subjectfyzikální vlastnostics_CZ
dc.subjectdešťové srážkycs_CZ
dc.subjectvývoj půdycs_CZ
dc.subjectsukcesecs_CZ
dc.titleVodní režim půd rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek po těžbě uhlícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-10-10
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId116436
dc.title.translatedSoil water regime of reclaimed and unreclaimed post mining heapsen_US
dc.contributor.refereeMoldan, Bedřich
dc.contributor.refereeTesař, Miroslav
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programEnvironmentální vědycs_CZ
thesis.degree.programEnvironmental Scienceen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csEnvironmentální vědycs_CZ
uk.degree-program.enEnvironmental Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato disertační práce porovnává vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek po těžbě hnědého uhlí se zvláštním zřetelem na vývoj hydrologických vlastností půd, které jsou určující pro pohyb a zadržování vody v půdě. Zásadní vliv na zásobu půdní vody má technologie zakládání výsypky a její stáří, které spoluurčuje rozvoj vegetace. Během rozvoje půd na výsypkách se zvětšuje polní vodní kapacita a tím schopnost zadržovat vodu, zvětšuje se ale i bod vadnutí. Tyto změny souvisí s akumulací organické hmoty v půdě a s rozpadem jílovců na částice o velikosti fyzikálního jílu. Rozvoj schopnosti výsypkových půd vázat vodu je větší na rekultivovaných stanovištích, kde dochází k rychlejšímu rozvoji svrchního organominerálního horizontu, je zde však větší i bod vadnutí a spotřeba vody. Na nerekultivovaných stanovištích dochází k rozvoji půdního substrátu pomaleji. Celkově jsou, ale rozdíly ve vodním režimu mezi rekultivovanými a nerekultivovanými plochami malé.cs_CZ
uk.abstract.enThis PhD thesis compares the water regime of reclaimed and unreclaimed spoil heaps after brown coal mining, with special regard to the development of hydrological properties of soils, which are determinant for the movement and retention of water in the soil. The basic influence on the supply of soil water has the technology of pouring the spoil heaps and aging, which co-regulates the development of vegetation. During the development of soil's spoil heaps increases field water capacity and water retention, but also increases the wilting point. These changes are related to the accumulation of organic matter in the soil and the degradation of claystones to particle size of physical clay. The development of the ability of the spoil heaps soils to bind water is greater in reclaimed areas, where the upper organomineral horizon develops more rapidly, but there is also a wilting point and water consumption. On unreclaimed area, the soil substrate develops more slowly. Overall, the differences in water regime between reclaimed and unreclaimed areas are small.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV