Show simple item record

Studium mechanizmu regulace genové exprese na úrovni funkční organizace chromatinových domén.
dc.contributor.advisorCmarko, Dušan
dc.creatorHornáček, Matúš
dc.date.accessioned2019-01-07T10:46:27Z
dc.date.available2019-01-07T10:46:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104381
dc.description.abstract- 1 - ABSTRAKT Jadérka (nucleoli) se vytvářejí na základě aktivity genů ribozomální DNA (rDNA), nazývaných Nucleolus Organizer Regions (NOR). Základní komponenty jadérek, fibrilární centra (FC) a denzní fibrilární komponenty (DFC) společně tvoří takzvané FC/DFC jednotky. Tyto jednotky jsou centry transkripce rDNA pomocí RNA polymerázy I (pol I), stejně jako raného procesingu, ve kterém hraje podstatnou roli protein fibrilarin. Každá FC/DFC jednotka pravděpodobně odpovídá jedinému transkripčně aktivnímu genu. V naší práci jsme studovali morfologicko-funkční změny FC/DFC jednotek v průběhu buněčného cyklu. Analýza pomocí korelativní světelné a elektronové mikroskopie prokázala, že pozitivní signály pro polymerázu I a fibrilarin v nukleárních kuličkách odpovídají jednotlivým FC/DFC jednotkám. Pozorování in vivo prokázala, že v časné S fázi, když byly replikovány transkripčně aktivní ribosomální geny, se počet jednotek v každé buňce zvýšil o 60 až 80 %. Během tohoto období jednotky přechodně ztratily pol I ale ne fibrilarin. Poté se až do konce interfáze počet jednotek nezměnil a jejich duplikace se dokončila až po rozdělení buněk v polovině G1 fáze. Tento zvláštní způsob reprodukce naznačuje, že značná podskupina ribozomálních genů zůstává transkripčně tichá od interfáze až po mitózu, ale opět se aktivuje v...cs_CZ
dc.description.abstract- 1 - ABSTRACT Nucleoli are formed on the basis of genes of ribosomal DNA (rDNA) clusters called Nucleolus Organizer Regions (NORs). The essential structural components of the nucleoli, Fibrillar Centers (FC) and Dense Fibrillar Components (DFC), together compose FC/DFC units. These units are centers of rDNA transcription by RNA polymerase I (pol I), as well as the early processing events, in which an essential role belongs to fibrillarin. Each FC/DFC unit probably corresponds to a single transcriptionally active gene. In our work we study changes of FC/DFC units in the course of cell cycle. Correlative light and electron microscopy analysis showed that the pol I and fibrillarin positive nucleolar beads correspond to individual FC/DFC units. In vivo observations showed that at early S phase, when transcriptionally active ribosomal genes were replicated, the number of the units in each cell increased by 60 to 80 %. During that period the units transiently lost pol I, but not fibrillarin. Then, until the end of interphase, number of the units did not change, and their duplication was completed only after the cell division, by mid G1 phase. This peculiar mode of reproduction suggests that a considerable subset of ribosomal genes remain transcriptionally silent from mid S phase to mitosis but become again active...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectNucleolusen_US
dc.subjectFCen_US
dc.subjectDFC uniten_US
dc.subjectrDNAen_US
dc.subjectpolymerase Ien_US
dc.subjectfibrillarinen_US
dc.subjectcell cycleen_US
dc.subjecttranscriptionen_US
dc.subjectreplicationen_US
dc.subjectfluctuationen_US
dc.subjectJadérkocs_CZ
dc.subjectFCcs_CZ
dc.subjectDFC jednotkacs_CZ
dc.subjectrDNAcs_CZ
dc.subjectpolymeráza Ics_CZ
dc.subjectfibrilarincs_CZ
dc.subjectbuněčný cykluscs_CZ
dc.subjecttranskripcecs_CZ
dc.subjectreplikacecs_CZ
dc.subjectfluktuacecs_CZ
dc.titleStudy of the mechanism of gene expression regulation at the level of functional organization of chromatin domains.en_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-11-15
dc.description.departmentÚstav buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Cell Biology and Pathology First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId156141
dc.title.translatedStudium mechanizmu regulace genové exprese na úrovni funkční organizace chromatinových domén.cs_CZ
dc.contributor.refereeKučera, Tomáš
dc.contributor.refereeStixová, Lenka
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programBiologie a patologie buňkycs_CZ
thesis.degree.programCell Biology and Pathologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Cell Biology and Pathology First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csBiologie a patologie buňkycs_CZ
uk.degree-program.enCell Biology and Pathologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs- 1 - ABSTRAKT Jadérka (nucleoli) se vytvářejí na základě aktivity genů ribozomální DNA (rDNA), nazývaných Nucleolus Organizer Regions (NOR). Základní komponenty jadérek, fibrilární centra (FC) a denzní fibrilární komponenty (DFC) společně tvoří takzvané FC/DFC jednotky. Tyto jednotky jsou centry transkripce rDNA pomocí RNA polymerázy I (pol I), stejně jako raného procesingu, ve kterém hraje podstatnou roli protein fibrilarin. Každá FC/DFC jednotka pravděpodobně odpovídá jedinému transkripčně aktivnímu genu. V naší práci jsme studovali morfologicko-funkční změny FC/DFC jednotek v průběhu buněčného cyklu. Analýza pomocí korelativní světelné a elektronové mikroskopie prokázala, že pozitivní signály pro polymerázu I a fibrilarin v nukleárních kuličkách odpovídají jednotlivým FC/DFC jednotkám. Pozorování in vivo prokázala, že v časné S fázi, když byly replikovány transkripčně aktivní ribosomální geny, se počet jednotek v každé buňce zvýšil o 60 až 80 %. Během tohoto období jednotky přechodně ztratily pol I ale ne fibrilarin. Poté se až do konce interfáze počet jednotek nezměnil a jejich duplikace se dokončila až po rozdělení buněk v polovině G1 fáze. Tento zvláštní způsob reprodukce naznačuje, že značná podskupina ribozomálních genů zůstává transkripčně tichá od interfáze až po mitózu, ale opět se aktivuje v...cs_CZ
uk.abstract.en- 1 - ABSTRACT Nucleoli are formed on the basis of genes of ribosomal DNA (rDNA) clusters called Nucleolus Organizer Regions (NORs). The essential structural components of the nucleoli, Fibrillar Centers (FC) and Dense Fibrillar Components (DFC), together compose FC/DFC units. These units are centers of rDNA transcription by RNA polymerase I (pol I), as well as the early processing events, in which an essential role belongs to fibrillarin. Each FC/DFC unit probably corresponds to a single transcriptionally active gene. In our work we study changes of FC/DFC units in the course of cell cycle. Correlative light and electron microscopy analysis showed that the pol I and fibrillarin positive nucleolar beads correspond to individual FC/DFC units. In vivo observations showed that at early S phase, when transcriptionally active ribosomal genes were replicated, the number of the units in each cell increased by 60 to 80 %. During that period the units transiently lost pol I, but not fibrillarin. Then, until the end of interphase, number of the units did not change, and their duplication was completed only after the cell division, by mid G1 phase. This peculiar mode of reproduction suggests that a considerable subset of ribosomal genes remain transcriptionally silent from mid S phase to mitosis but become again active...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Prazecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV