Show simple item record

Compensation for a non-pecuniary harm of secondary victims
dc.contributor.advisorŠustek, Petr
dc.creatorZielina, Dominik
dc.date.accessioned2018-12-11T10:47:53Z
dc.date.available2018-12-11T10:47:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104281
dc.description.abstractANOTACE! ! ! V této diplomové práci jsem zaměřil pozornost na komplexní právní úpravu institutu náhrady nemajetkové újmy, která vznikla osobě či osobám nikoliv přímo poškozeným, jejichž zájmy jsou chráněny ustanovením § 2958 obč. zák. (ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění), nýbrž !osobám blízkým primárně poškozeného, tedy tzv. sekundárním obětem. Právě těmto nepřímo poškozeným osobám vzniká újma nemateriální povahy v podobě duševních útrap, které jsou přirozenou reakcí na usmrcení či zvlášť závažné ublížení na zdraví osobě jím blízké, tedy primární oběti. I na ně pamatuje zákon ve svém speciálním ustanovení § 2959 obč. zák. a dává jim možnost po škůdci požadovat přiměřené peněžité zadostiučinění, jehož účelem je zmírnit bolest plynoucí buď ze ztráty osoby blízké, nebo z jejího trvalého a nezvratného zvláště závažného poškození zdraví vyžadujícího neustálou péči. ! ! Předně jsem provedl důkladnou analýzu předmětného institutu v současné právní úpravě a tuto srovnal s úpravou obsaženou v občanském zákoníku z roku 1964, zejména vymezil jsem právní důvody vzniku povinnosti k této relutární náhradě, jednotlivá objektivizační kritéria, principy a funkce mající značný význam pro stanovení její výše, okruh oprávněných osob a v neposlední řadě také promlčení a přechod práva tohoto druhu náhrady...cs_CZ
dc.description.abstractABSTRACT! ! ! In the present thesis, I focus on the comprehensive legal framework for the legal instrument of compensation for non-pecuniary harm that was sustained by secondary victim(s), i.e., a person or persons not affected directly who are close relatives to primary victims, differing from primary victims whose interest is secured by article 2958 of the Civil Code (designated as smart money and compensation for aggravation of social position). It is these secondary (indirect) victims who sustain non-material harm through mental suffering that is a natural reaction to the death or grave injury of the primary victim who is their close relative. They are also provided for by law by means of the special provision of article 2959 of the Civil Code, which allows them to seek adequate pecuniary settlement from the offender, aimed at mitigating the pain upon either the loss of a close relative or their permanent and irreversible grave impairment that requires permanent care. ! ! First of all, I produced a thorough analysis of the specific legal instrument in its current legal arrangement; then, I compared this arrangement to that of the 1964 edition of the Civil Code. In particular, I defined legal reasons for the inception of this pecuniary compensation, particular the criteria for objective assessments,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectcompensation for non-material damage mental sufferings killing particularly serious bodily harm primary victims secondary victims close person cash satisfaction the principle of decency proportionalityen_US
dc.subjectnáhrada nemajetkové újmy duševní útrapy usmrcení zvlášť závažné ublížení na zdraví primární oběti sekundární oběti osoba blízká peněžité zadostiučinění zásady slušnosti proporcionalitacs_CZ
dc.titleNáhrada nemajetkové újmy sekundárních obětícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-18
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195835
dc.title.translatedCompensation for a non-pecuniary harm of secondary victimsen_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csANOTACE! ! ! V této diplomové práci jsem zaměřil pozornost na komplexní právní úpravu institutu náhrady nemajetkové újmy, která vznikla osobě či osobám nikoliv přímo poškozeným, jejichž zájmy jsou chráněny ustanovením § 2958 obč. zák. (ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění), nýbrž !osobám blízkým primárně poškozeného, tedy tzv. sekundárním obětem. Právě těmto nepřímo poškozeným osobám vzniká újma nemateriální povahy v podobě duševních útrap, které jsou přirozenou reakcí na usmrcení či zvlášť závažné ublížení na zdraví osobě jím blízké, tedy primární oběti. I na ně pamatuje zákon ve svém speciálním ustanovení § 2959 obč. zák. a dává jim možnost po škůdci požadovat přiměřené peněžité zadostiučinění, jehož účelem je zmírnit bolest plynoucí buď ze ztráty osoby blízké, nebo z jejího trvalého a nezvratného zvláště závažného poškození zdraví vyžadujícího neustálou péči. ! ! Předně jsem provedl důkladnou analýzu předmětného institutu v současné právní úpravě a tuto srovnal s úpravou obsaženou v občanském zákoníku z roku 1964, zejména vymezil jsem právní důvody vzniku povinnosti k této relutární náhradě, jednotlivá objektivizační kritéria, principy a funkce mající značný význam pro stanovení její výše, okruh oprávněných osob a v neposlední řadě také promlčení a přechod práva tohoto druhu náhrady...cs_CZ
uk.abstract.enABSTRACT! ! ! In the present thesis, I focus on the comprehensive legal framework for the legal instrument of compensation for non-pecuniary harm that was sustained by secondary victim(s), i.e., a person or persons not affected directly who are close relatives to primary victims, differing from primary victims whose interest is secured by article 2958 of the Civil Code (designated as smart money and compensation for aggravation of social position). It is these secondary (indirect) victims who sustain non-material harm through mental suffering that is a natural reaction to the death or grave injury of the primary victim who is their close relative. They are also provided for by law by means of the special provision of article 2959 of the Civil Code, which allows them to seek adequate pecuniary settlement from the offender, aimed at mitigating the pain upon either the loss of a close relative or their permanent and irreversible grave impairment that requires permanent care. ! ! First of all, I produced a thorough analysis of the specific legal instrument in its current legal arrangement; then, I compared this arrangement to that of the 1964 edition of the Civil Code. In particular, I defined legal reasons for the inception of this pecuniary compensation, particular the criteria for objective assessments,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV