Show simple item record

Implicitně konstitutované tekutiny a jejich proudění v komplikovaných geometriích
dc.contributor.advisorPrůša, Vít
dc.creatorJanečka, Adam
dc.date.accessioned2021-03-25T22:06:53Z
dc.date.available2021-03-25T22:06:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104263
dc.description.abstractV práci studujeme chování nestlačitelných nenewtonovských tekutin, jejichž vztah mezi smykovým napětím a rychlostí smyku je dán nemonotonní eso- vitou křivkou. Tyto tekutiny jsou popsány speciální třídou implicitních kon- stitutivních vztahů, které mohou být odvozeny konzistentním termodyna- mickým způsobem pomocí maximalizace produkce entropie nebo gradientní dynamiky. V druhém jmenovaném přístupu je konstitutivní vztah dán jako derivace nekonvexního disipačního potenciálu. Koncept disipačního potenciálu nám umožňuje studovat stabilitu konstitutivního vztahu a vysvětlit expe- rimentálně pozorované nespojitosti odezvy. Rovněž se zabýváme hydrody- namickou stabilitou proudění implicitně konstitutovaných tekutin. Nakonec navrhujeme numerické schéma pro simulace neustálených proudění tekutin s konkrétním nemonotónním konstitutivním vztahem. Toto schéma používáme v simulaci dvourozměrného Taylorova-Couettova proudění. Numerické vý- sledky potvrzují naše teoretická pozorování týkající se přípustných stavů proudění.cs_CZ
dc.description.abstractWe study behavior of incompressible non-Newtonian fluids with a relation be- tween the shear stress and the shear rate given by a non-monotone S-shaped curve. These fluids are described with a special class of implicit constitutive relations that may be derived in a thermodynamically consistent manner us- ing the entropy production maximization principle or gradient dynamics. In the latter approach, the constitutive relation is given as the derivative of a non-convex dissipation potential. The concept of dissipation potential allows us to discuss stability of the constitutive relation and explain the experimen- tally observed response discontinuities. We are also concerned with hydrody- namic stability of flows of implicitly constituted fluids. Finally, we propose a numerical scheme for simulation of transient flows of fluids with a specific non-monotone constitutive relation. We employ the numerical scheme in a simulation of two-dimensional Taylor-Couette flow and the numerical results confirm our theoretical observations concerning the admissible flow states.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectimplicit constitutive relationsen_US
dc.subjectnon-equilibrium thermodynamicsen_US
dc.subjecthydrodynamic stabilityen_US
dc.subjectfinite element methoden_US
dc.subjectimplicitní konstitutivní vztahycs_CZ
dc.subjectnerovnovážná termodynamikacs_CZ
dc.subjecthydrodynamická stabilitacs_CZ
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs_CZ
dc.titleImplicitly constituted fluids and their flows in complicated geometriesen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-10-23
dc.description.departmentMatematický ústav UKcs_CZ
dc.description.departmentMathematical Institute of Charles Universityen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId123194
dc.title.translatedImplicitně konstitutované tekutiny a jejich proudění v komplikovaných geometriíchcs_CZ
dc.contributor.refereeGrmela, Miroslav
dc.contributor.refereeNeustupa, Jiří
dc.identifier.aleph002215959
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMathematical and Computer Modellingen_US
thesis.degree.disciplineMatematické a počítačové modelovánícs_CZ
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Matematický ústav UKcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Mathematical Institute of Charles Universityen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMatematické a počítačové modelovánícs_CZ
uk.degree-discipline.enMathematical and Computer Modellingen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csV práci studujeme chování nestlačitelných nenewtonovských tekutin, jejichž vztah mezi smykovým napětím a rychlostí smyku je dán nemonotonní eso- vitou křivkou. Tyto tekutiny jsou popsány speciální třídou implicitních kon- stitutivních vztahů, které mohou být odvozeny konzistentním termodyna- mickým způsobem pomocí maximalizace produkce entropie nebo gradientní dynamiky. V druhém jmenovaném přístupu je konstitutivní vztah dán jako derivace nekonvexního disipačního potenciálu. Koncept disipačního potenciálu nám umožňuje studovat stabilitu konstitutivního vztahu a vysvětlit expe- rimentálně pozorované nespojitosti odezvy. Rovněž se zabýváme hydrody- namickou stabilitou proudění implicitně konstitutovaných tekutin. Nakonec navrhujeme numerické schéma pro simulace neustálených proudění tekutin s konkrétním nemonotónním konstitutivním vztahem. Toto schéma používáme v simulaci dvourozměrného Taylorova-Couettova proudění. Numerické vý- sledky potvrzují naše teoretická pozorování týkající se přípustných stavů proudění.cs_CZ
uk.abstract.enWe study behavior of incompressible non-Newtonian fluids with a relation be- tween the shear stress and the shear rate given by a non-monotone S-shaped curve. These fluids are described with a special class of implicit constitutive relations that may be derived in a thermodynamically consistent manner us- ing the entropy production maximization principle or gradient dynamics. In the latter approach, the constitutive relation is given as the derivative of a non-convex dissipation potential. The concept of dissipation potential allows us to discuss stability of the constitutive relation and explain the experimen- tally observed response discontinuities. We are also concerned with hydrody- namic stability of flows of implicitly constituted fluids. Finally, we propose a numerical scheme for simulation of transient flows of fluids with a specific non-monotone constitutive relation. We employ the numerical scheme in a simulation of two-dimensional Taylor-Couette flow and the numerical results confirm our theoretical observations concerning the admissible flow states.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Matematický ústav UKcs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantMálek, Josef
dc.contributor.consultantHron, Jaroslav
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990022159590106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV