Show simple item record

Hybridizace allopolyploidních druhů trav Elytrigia intermedia a E.repens (Poaceae, Triticeae)
dc.contributor.advisorKrahulec, František
dc.creatorMahelka, Václav
dc.date.accessioned2018-12-06T10:45:14Z
dc.date.available2018-12-06T10:45:14Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104249
dc.description.abstractCí|epnice Disertačnípráce je součástíširšíhoprojektu, kteý hodnotí hybridizaci v komplexu druhi Triticum aestivum-Elytrigia intermedia-E. repens. Tento komplex představujereálný modeloý systémplodina_plevel (planý příbumý) s možným genoým tokem. Cílem projekfu je detekovat a případně ohodnotit frekvenci hybridizace mezi pšenicí a příbuzným pleve|ným druhem E' intermedia. Taková studie by poskytla zásadni informaci při potenciálním ohodnocování míry rizika spojeného s uvedením geneticky modifikované pšenice do kultivace' Pšenice bývá častokŤtženas pýrem E. intermedia z důvodupřenosu genůněkteých žádoucíchvlastrrostípýru do genomu pšenice. Taková hybridizace je rutinně prováděna v laboratomíchpodmínkách, ale v přírodě zatím neby|a pozorována. ProtoŽe E. intermedia se v přírodě Kíží s dalšímdruhem pýru, E, repens, můžesloužitjako prosfiedníkpro tok genůz pšeniceaždo plevelnéhodruhu E. repens' Znalost frekvence hybridizace obou druhi Elytrigia a jejích důsledkůje tudížvelmi žádoucía je hlavnímtématem disertačnípráce. Cí|e práce |ze shrnout do těchto bodů:(l) zjistit cýologickou variabilitu druhi Elytrigia repens a E. intermedia v přírodníchpopulacíchna územíCeské republiky; (2) na|éztspolehlivé markery pro identifikaci obou druhůa jejich hybrida; (3) ohodnotitmírufrekvence hybridizace mezi druhy E. repens a E....cs_CZ
dc.description.abstractAims of the Thesis The thesis is part of an ongoing project focused on hybridization in the wheat (Triticum aestivum)Elytrigia intermedia-E. repens species complex. This complex represents a real model of cropweed (wild relative) system with potential gene flow. The aim ofthe project is to detectand possibly to evaluate the frequencyof geneflow from wheat into its wild relative,E. intermedia.Such study could provide a crucial background for potential risk assessmentof the release of genetically modified wheat into the environment. Wheat is often crossedwith E intermedia in order to transfer some desirabletraits of the wild grass into the wheat genome. Such hybridization is routinely performed under laboratory conditions; however, it has not yet been observed under natural conditions. Since E intermedia crosseswith E repens, it may serve as a bridge species for gene flow from wheat into the weedy E. repens. Knowledge of the frequency of hybridization between both Elytrigia congeners with its consequencesis thus of high interestand is the main objective of the thesis.The aims of the thesis can be summarizedas follows: (1) to eva|uatecýological variability of Elytrigia repens and E. intermedia n natural populations in the Czech Republic; (2) to establish reliable diagnostic markers for species and hybrid...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleNatural hybridization between two allopolyploid wheatgrasses Elytrigia intermedia and E.repens (Poaceae, Triticeae)en_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-03-09
dc.description.departmentKatedra botanikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Botanyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId112298
dc.title.translatedHybridizace allopolyploidních druhů trav Elytrigia intermedia a E.repens (Poaceae, Triticeae)cs_CZ
dc.contributor.refereeBureš, Petr
dc.contributor.refereeBlattner, Frank
dc.identifier.aleph000590018
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programBotanikacs_CZ
thesis.degree.programBotanyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csBotanikacs_CZ
uk.degree-program.enBotanyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csCí|epnice Disertačnípráce je součástíširšíhoprojektu, kteý hodnotí hybridizaci v komplexu druhi Triticum aestivum-Elytrigia intermedia-E. repens. Tento komplex představujereálný modeloý systémplodina_plevel (planý příbumý) s možným genoým tokem. Cílem projekfu je detekovat a případně ohodnotit frekvenci hybridizace mezi pšenicí a příbuzným pleve|ným druhem E' intermedia. Taková studie by poskytla zásadni informaci při potenciálním ohodnocování míry rizika spojeného s uvedením geneticky modifikované pšenice do kultivace' Pšenice bývá častokŤtženas pýrem E. intermedia z důvodupřenosu genůněkteých žádoucíchvlastrrostípýru do genomu pšenice. Taková hybridizace je rutinně prováděna v laboratomíchpodmínkách, ale v přírodě zatím neby|a pozorována. ProtoŽe E. intermedia se v přírodě Kíží s dalšímdruhem pýru, E, repens, můžesloužitjako prosfiedníkpro tok genůz pšeniceaždo plevelnéhodruhu E. repens' Znalost frekvence hybridizace obou druhi Elytrigia a jejích důsledkůje tudížvelmi žádoucía je hlavnímtématem disertačnípráce. Cí|e práce |ze shrnout do těchto bodů:(l) zjistit cýologickou variabilitu druhi Elytrigia repens a E. intermedia v přírodníchpopulacíchna územíCeské republiky; (2) na|éztspolehlivé markery pro identifikaci obou druhůa jejich hybrida; (3) ohodnotitmírufrekvence hybridizace mezi druhy E. repens a E....cs_CZ
uk.abstract.enAims of the Thesis The thesis is part of an ongoing project focused on hybridization in the wheat (Triticum aestivum)Elytrigia intermedia-E. repens species complex. This complex represents a real model of cropweed (wild relative) system with potential gene flow. The aim ofthe project is to detectand possibly to evaluate the frequencyof geneflow from wheat into its wild relative,E. intermedia.Such study could provide a crucial background for potential risk assessmentof the release of genetically modified wheat into the environment. Wheat is often crossedwith E intermedia in order to transfer some desirabletraits of the wild grass into the wheat genome. Such hybridization is routinely performed under laboratory conditions; however, it has not yet been observed under natural conditions. Since E intermedia crosseswith E repens, it may serve as a bridge species for gene flow from wheat into the weedy E. repens. Knowledge of the frequency of hybridization between both Elytrigia congeners with its consequencesis thus of high interestand is the main objective of the thesis.The aims of the thesis can be summarizedas follows: (1) to eva|uatecýological variability of Elytrigia repens and E. intermedia n natural populations in the Czech Republic; (2) to establish reliable diagnostic markers for species and hybrid...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botanikycs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV