Show simple item record

The aims of music education with students with special educational needs
dc.creatorMazurek, Jiří
dc.date.accessioned2021-05-20T15:53:29Z
dc.date.available2021-05-20T15:53:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104215
dc.description.abstractV souladu s tématem a názvem dizertační práce se v teoretické části, v její první kapitole, věnujeme pojmům souvisejícím s kategorií cíle a jeho definováním v obecné pedagogice, hudební pedagogice a speciální pedagogice. V následujících kapitolách na kategorii cíle navazujeme pojednáními zabývajícími se analýzou vzdělávacích programů, pojetí estetické výchovy, definováním pojmů žák se speciálními vzdělávacími potřebami a žák se zdravotním postižením s podkapitolami zaměřenými na jednotlivé typy postižení, s nimiž je dále operováno ve výzkumné části práce: syndrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tj. syndrom hyperaktivity s poruchou pozornosti), vývojové poruchy učení, narušená komunikační schopnost, lehká mentální retardace a poruchy autistického spektra. Závěrečná šestá kapitola pak představuje teoretické vymezení estetické (hudební) výchovy v současném výchovně-vzdělávacím systému s přihlédnutím k problematice hudebního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úvodní část výzkumné části dizertační práce tvoří oddíly věnované deskripci prostředí škol a jejich žáků, charakteristice vzdělávacích programů obou institucí a subkapitola obsahující zdůvodnění výběru žáků pro výzkum. Stěžejní kapitolu výzkumné části představují případové studie doplněné o nastínění výsledků...cs_CZ
dc.description.abstractIn accordance with the topic and title of the dissertation, we dedicate the first chapter of the theoretical part to terms related to the category of pedagogical aim, defining it from the perspective of general pedagogy, music pedagogy and special pedagogy. In the following chapters we continue with analyses of educational programmes, of the concept of aesthetic education, defining the terms "a student with special educational needs" and "a student with disabilities" with subchapters focusing on individual types of disabilities, which are then used in the research part of the work: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), developmental learning disorders, impaired communication ability, mild mental retardation and autism spectrum disorder (ASD). The sixth and final chapter of the first part presents a theoretical definition of aesthetic (music) education in the current educational system, taking into account the issue of musical education of students with special educational needs. The introduction of the research part of the dissertation consists of sections devoted to describing the environment of schools and their students, to the characteristics of school curricula of both institutions, and of a subchapter containing the rationale for selecting students for the research. The key chapter...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectThe aims of music educationen_US
dc.subjectaesthetic educationen_US
dc.subjectmusic pedagogyen_US
dc.subjectcase studyen_US
dc.subjectspecial pedagogyen_US
dc.subjectstudents with disabilitiesen_US
dc.subjectstudents with special educational needsen_US
dc.subjectCíle hudební výchovycs_CZ
dc.subjectestetická výchovacs_CZ
dc.subjecthudební pedagogikacs_CZ
dc.subjectspeciální pedagogikacs_CZ
dc.subjectpřípadová studiecs_CZ
dc.subjectžáci s postiženímcs_CZ
dc.subjectžáci se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a ve Velké Britániics_CZ
dc.titleCíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebamics_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-03
dc.description.departmentKatedra hudební výchovycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId204565
dc.title.translatedThe aims of music education with students with special educational needsen_US
dc.identifier.aleph002215090
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musicen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovacs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra hudební výchovycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musicen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csV souladu s tématem a názvem dizertační práce se v teoretické části, v její první kapitole, věnujeme pojmům souvisejícím s kategorií cíle a jeho definováním v obecné pedagogice, hudební pedagogice a speciální pedagogice. V následujících kapitolách na kategorii cíle navazujeme pojednáními zabývajícími se analýzou vzdělávacích programů, pojetí estetické výchovy, definováním pojmů žák se speciálními vzdělávacími potřebami a žák se zdravotním postižením s podkapitolami zaměřenými na jednotlivé typy postižení, s nimiž je dále operováno ve výzkumné části práce: syndrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tj. syndrom hyperaktivity s poruchou pozornosti), vývojové poruchy učení, narušená komunikační schopnost, lehká mentální retardace a poruchy autistického spektra. Závěrečná šestá kapitola pak představuje teoretické vymezení estetické (hudební) výchovy v současném výchovně-vzdělávacím systému s přihlédnutím k problematice hudebního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úvodní část výzkumné části dizertační práce tvoří oddíly věnované deskripci prostředí škol a jejich žáků, charakteristice vzdělávacích programů obou institucí a subkapitola obsahující zdůvodnění výběru žáků pro výzkum. Stěžejní kapitolu výzkumné části představují případové studie doplněné o nastínění výsledků...cs_CZ
uk.abstract.enIn accordance with the topic and title of the dissertation, we dedicate the first chapter of the theoretical part to terms related to the category of pedagogical aim, defining it from the perspective of general pedagogy, music pedagogy and special pedagogy. In the following chapters we continue with analyses of educational programmes, of the concept of aesthetic education, defining the terms "a student with special educational needs" and "a student with disabilities" with subchapters focusing on individual types of disabilities, which are then used in the research part of the work: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), developmental learning disorders, impaired communication ability, mild mental retardation and autism spectrum disorder (ASD). The sixth and final chapter of the first part presents a theoretical definition of aesthetic (music) education in the current educational system, taking into account the issue of musical education of students with special educational needs. The introduction of the research part of the dissertation consists of sections devoted to describing the environment of schools and their students, to the characteristics of school curricula of both institutions, and of a subchapter containing the rationale for selecting students for the research. The key chapter...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovycs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990022150900106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV