Show simple item record

Kindergarten teachers cooperation restructure for academic lectures
dc.contributor.advisorSvobodová, Zuzana
dc.creatorHavelková, Lucie
dc.date.accessioned2018-11-30T16:43:43Z
dc.date.available2018-11-30T16:43:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104112
dc.description.abstractABSSTRAKT Bakalářská práce s názvem Vzájemné hospitace v mateřské škole jako možné východisko implementace změny je zaměřena na vzájemné hospitace, které mohou být významným nástrojem ke zlepšování práce a profesního růstu pedagogů. Cílem této práce je zmapovat a popsat současnou podobu hospitací a vzájemných hospitací ve třech mateřských školách z pohledu ředitele školy a pedagogů. Tato bakalářská práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část vymezuje řešenou problematiku a užívané pojmy. Je zásadní, aby každý hospitující tyto informace znal. Pouze tak může být daná činnost vykonávána správně a hospitace mohou být pro školu přínosem. Nechybí ani rešerše odborné literatury a platné legislativy v době odevzdání práce, tj. červen 2018. Empirická část obsahuje přípravu, provedení a závěry z výzkumného šetření, které se skládá z devíti rozhovorů. Respondenti výzkumu byli tři ředitelé a šest pedagogických pracovníků běžných mateřských škol. Výzkum přináší jejich pohled, zkušenosti, názory, vnímání a postoje na současnou podobu hospitací a vzájemných hospitací. KLÍČOVÁ SLOVA Mateřská škola, hospitace, vzájemná hospitace, vedoucí pracovník, profesní růst pedagogů, imlplementace změny.cs_CZ
dc.description.abstractThe bachelor thesis Peer observations in kindergarten as a possible method of implementing changes is focused on mutual sitting in on a class that can be an important tool for improving teacher's professional growth. The aim of this work is to map and describe the current form of observations and mutual sitting in on a class in three kindergartens from the point of view of the headmaster and teachers. This bachelor thesis is of theoretical- empirical character. The theoretical part defines solved problems and used terms. It is important for every observer to know this information. It is the only way for the activity to be performed properly and for the observations to become benefits to the kindergartens. There is also expert publications research and valid legislation at the time of submission of work, i.e. June 2018, mentioned in the work. The empirical part includes preparation, implementation and conclusions of the research survey which consist of nine interviews. Three headmasters and six teachers working at common kindergartens were respondents of the research. Research shows their views, experience, opinions, perception and attitudes to the current form of sitting in on a class and mutual observations. KEYWORDS Kindergarten, sitting in on a class, mutual observations, executive, professional...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectkindergartenen_US
dc.subjectsitting in on a classen_US
dc.subjectmutual observationsen_US
dc.subjectexecutiveen_US
dc.subjectprofessional growth of teachersen_US
dc.subjectimplementation of changeen_US
dc.subjectmateřská školacs_CZ
dc.subjecthospitacecs_CZ
dc.subjectvzájemná hospitacecs_CZ
dc.subjectvedoucí pracovníkcs_CZ
dc.subjectprofesní růst pedagogůcs_CZ
dc.subjectimlplementace změnycs_CZ
dc.titleVzájemné hospitace v mateřské škole jako možné východisko implementace změnycs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-05
dc.description.departmentKatedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId196682
dc.title.translatedKindergarten teachers cooperation restructure for academic lecturesen_US
dc.contributor.refereeKitzberger, Jindřich
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineŠkolský managementcs_CZ
thesis.degree.disciplineSchool Managementen_US
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csŠkolský managementcs_CZ
uk.degree-discipline.enSchool Managementen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csABSSTRAKT Bakalářská práce s názvem Vzájemné hospitace v mateřské škole jako možné východisko implementace změny je zaměřena na vzájemné hospitace, které mohou být významným nástrojem ke zlepšování práce a profesního růstu pedagogů. Cílem této práce je zmapovat a popsat současnou podobu hospitací a vzájemných hospitací ve třech mateřských školách z pohledu ředitele školy a pedagogů. Tato bakalářská práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část vymezuje řešenou problematiku a užívané pojmy. Je zásadní, aby každý hospitující tyto informace znal. Pouze tak může být daná činnost vykonávána správně a hospitace mohou být pro školu přínosem. Nechybí ani rešerše odborné literatury a platné legislativy v době odevzdání práce, tj. červen 2018. Empirická část obsahuje přípravu, provedení a závěry z výzkumného šetření, které se skládá z devíti rozhovorů. Respondenti výzkumu byli tři ředitelé a šest pedagogických pracovníků běžných mateřských škol. Výzkum přináší jejich pohled, zkušenosti, názory, vnímání a postoje na současnou podobu hospitací a vzájemných hospitací. KLÍČOVÁ SLOVA Mateřská škola, hospitace, vzájemná hospitace, vedoucí pracovník, profesní růst pedagogů, imlplementace změny.cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor thesis Peer observations in kindergarten as a possible method of implementing changes is focused on mutual sitting in on a class that can be an important tool for improving teacher's professional growth. The aim of this work is to map and describe the current form of observations and mutual sitting in on a class in three kindergartens from the point of view of the headmaster and teachers. This bachelor thesis is of theoretical- empirical character. The theoretical part defines solved problems and used terms. It is important for every observer to know this information. It is the only way for the activity to be performed properly and for the observations to become benefits to the kindergartens. There is also expert publications research and valid legislation at the time of submission of work, i.e. June 2018, mentioned in the work. The empirical part includes preparation, implementation and conclusions of the research survey which consist of nine interviews. Three headmasters and six teachers working at common kindergartens were respondents of the research. Research shows their views, experience, opinions, perception and attitudes to the current form of sitting in on a class and mutual observations. KEYWORDS Kindergarten, sitting in on a class, mutual observations, executive, professional...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
thesis.grade.code3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV