Show simple item record

Gender impact on leadership in Prague elementary schools
dc.contributor.advisorKitzberger, Jindřich
dc.creatorVágnerová, Michaela
dc.date.accessioned2018-11-30T16:35:36Z
dc.date.available2018-11-30T16:35:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104067
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá srovnáním stylů vedení lidí na vedoucích pozicích v prostředí pražských základních škol. Cílem je zjistit genderového pojetí leadershipu na příkladu ředitele/lky a vliv a inspiraci na něj na základě jejich dosavadní profesní zkušenosti. První teoretická část práce je věnována představením leadershipu od jeho historického vývoje až po současné trendy. Genderová tematika je pak představena i z pohledu současného leadershipu. Druhá praktická část je věnována vyhodnocení rozhovorů a dotazníků a zkoumá spojitost mezi genderem, leadershipem a profesní zkušeností. Strukturovaný rozhovor je zaměřen na styl vedení lidí doplněný o pohled na genderovou tematiku samotných ředitelů a ředitelek. V rozhovoru jsou některé otázky zaměřeny i na samotnou osobnost leadera, která je v prostředí školství obzvláště důležitá. Dotazník, který respondenti vyplňovali před realizací rozhovoru, je použit pro získání informací profesních zkušeností. Prostředí stejného města je zvoleno z důvodů srovnatelných pracovních podmínek respondentů. Zároveň i všechny školy mají srovnatelné podmínky pro fungování z důvodu možné komparace náročnosti práce jednotlivých vedoucích pracovníků. Na základě výzkumného šetření je zjištěno, nakolik se pojetí leadershipu u všech respondentů shoduje a nakolik se genderově...cs_CZ
dc.description.abstractBachelor thesis concerns the comparison of leadership styles in higher management at Prague elementary schools. The target of this thesis is to discover the gender influence on an example of school headmaster and his/hers perspective based on existing professional experience. The first part of thesis theoretically introduces leadership, its historical development and present trends. The gender subject is also explored from the view of today's leadership. The structured interview focuses on the style of leadership, complemented by a gender perspective of the directors - man and directors - woman themselves. In the interview, some questions also focus on the personality of the leader who is particularly important in the school environment. The questionnaire filled in by the respondents prior to the interview is used to obtain professional experience information. The environment of the same city is chosen for reasons of comparable working conditions of the respondents. At the same time, all schools have comparable conditions for functioning because of a possible comparison of difficulty of the work of individual executives. Based on the research, it is ascertained to what extent the leadership concept of all respondents matches and to what extent gender is different and whether it is possible to apply...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectgender social roleen_US
dc.subjectleadership of schoolingen_US
dc.subjectmanagement styleen_US
dc.subjectmanagementen_US
dc.subjectgendercs_CZ
dc.subjectgenderové sociální rolecs_CZ
dc.subjectřízenícs_CZ
dc.subjectškolstvícs_CZ
dc.subjectmanažerský stylcs_CZ
dc.subjectmanagementcs_CZ
dc.titleVliv genderu na styl vedení na vedoucích pozicích na pražských základních školáchcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-05
dc.description.departmentKatedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId196094
dc.title.translatedGender impact on leadership in Prague elementary schoolsen_US
dc.contributor.refereeTrojan, Václav
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineŠkolský managementcs_CZ
thesis.degree.disciplineSchool Managementen_US
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csŠkolský managementcs_CZ
uk.degree-discipline.enSchool Managementen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá srovnáním stylů vedení lidí na vedoucích pozicích v prostředí pražských základních škol. Cílem je zjistit genderového pojetí leadershipu na příkladu ředitele/lky a vliv a inspiraci na něj na základě jejich dosavadní profesní zkušenosti. První teoretická část práce je věnována představením leadershipu od jeho historického vývoje až po současné trendy. Genderová tematika je pak představena i z pohledu současného leadershipu. Druhá praktická část je věnována vyhodnocení rozhovorů a dotazníků a zkoumá spojitost mezi genderem, leadershipem a profesní zkušeností. Strukturovaný rozhovor je zaměřen na styl vedení lidí doplněný o pohled na genderovou tematiku samotných ředitelů a ředitelek. V rozhovoru jsou některé otázky zaměřeny i na samotnou osobnost leadera, která je v prostředí školství obzvláště důležitá. Dotazník, který respondenti vyplňovali před realizací rozhovoru, je použit pro získání informací profesních zkušeností. Prostředí stejného města je zvoleno z důvodů srovnatelných pracovních podmínek respondentů. Zároveň i všechny školy mají srovnatelné podmínky pro fungování z důvodu možné komparace náročnosti práce jednotlivých vedoucích pracovníků. Na základě výzkumného šetření je zjištěno, nakolik se pojetí leadershipu u všech respondentů shoduje a nakolik se genderově...cs_CZ
uk.abstract.enBachelor thesis concerns the comparison of leadership styles in higher management at Prague elementary schools. The target of this thesis is to discover the gender influence on an example of school headmaster and his/hers perspective based on existing professional experience. The first part of thesis theoretically introduces leadership, its historical development and present trends. The gender subject is also explored from the view of today's leadership. The structured interview focuses on the style of leadership, complemented by a gender perspective of the directors - man and directors - woman themselves. In the interview, some questions also focus on the personality of the leader who is particularly important in the school environment. The questionnaire filled in by the respondents prior to the interview is used to obtain professional experience information. The environment of the same city is chosen for reasons of comparable working conditions of the respondents. At the same time, all schools have comparable conditions for functioning because of a possible comparison of difficulty of the work of individual executives. Based on the research, it is ascertained to what extent the leadership concept of all respondents matches and to what extent gender is different and whether it is possible to apply...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
thesis.grade.code4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV