Poslední příspěvky

Zobrazují se záznamy 1-10 z 10

 • Úvodní slovo 

  Škodová, Svatava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
 • K jednomu typu verifikačních vět v češtině 

  Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Příspěvek analyzuje jeden typ českých verifikačních vět (vět potvrzujících či popírajících určité tvrzení), založený na souvětném spojení afirmativní a negativní podoby jedné propozice: Že bych se moc těšil na Ježíška, to ...
 • Pád a extrakce z koordinovaných konstrukcí 

  Biskup, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Tento článek se zabývá pádovými a interpretačními vlastnostmi elementů extrahovaných z koordinovaných konstrukcí. Na základě různých dat je ukázáno, že v rozporu s četnými tvrzeními v odborné literatuře může být element ...
 • Morfosyntaktické vlastnosti českých vokativních frází 

  Janků, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Tento článek se věnuje vybraným specifikům českých vokativních frází, a to především z morfosyntaktického pohledu. Cílem je jednak nastínit základní charakteristiku českých vokativních frází, jednak tyto charakteristiky ...
 • Slovník nářečí českého jazyka 

  Hlubinková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Elektronická verze Slovníku nářečí českého jazyka byla na stránkách Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky zpřístupněna na počátku roku 2016. Jde o první lexikografické dílo vznikající v brněnském dialektologickém ...
 • Jména pro opilého člověka v českých nářečích 

  Hlubinková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Na rozdíl od lexika spisovného je nářeční lexikum rozvinutější v sémantických okruzích týkajících se běžného života. Potřeba pojmenovávat určité skutečnosti vede k rozvoji určitých skupin názvů. Tak je tomu např. v případě ...
 • Ke slovotvorbě proprií z hlediska centra a periferie 

  Štěpán, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Příspěvek se zabývá vztahy mezi centrem a periferií apelativ na straně jedné a centrem a periferií proprií na straně druhé. Vychází ze skutečnosti, že propria sice z hlediska celku představují periferii slovní zásoby, avšak ...
 • Tvoření slov — poznámky ke korpusově podložené studii 

  Vondráček, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  V tomto příspěvku sumarizuji zkušenosti z čtyřletého projektu GA ČR Slovník afixů užívaných v češtině. Uvádím teoretická východiska i praktické problémy, které bylo potřeba řešit. Nejvíce prostoru věnuji heslům mnou ...
 • Chápeš a rozumíš v mluveném spontánním dialogu 

  Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Pro spontánní mluvu jsou typické prostředky označované slovnědruhově jako částice. Modifikují obsah výpovědi, ale také ji strukturují a zajišťují kontakt s posluchačem. Patří k nim i výrazy chápeš a rozumíš, které už svou ...
 • Obrazová komunikace v bulvární sportovní publicistice 

  Pilchová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  Příspěvek prezentuje dílčí část výzkumné sondy (více než 220 sportovních článků za období jednoho měsíce) zaměřené na persvazi neverbálních prostředků v bulvární sportovní publicistice. Sonda se zabývala články ve dvou ...

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV